“Laten we de asielindustrie niet verder uitbouwen, maar gefaseerd verminderen”, zei Henk Krol bij het debat over migratie. Het Kamerlid van 50PLUS zei ‘te dromen van een Sahel die een Sahemel wordt’. Een groene Sahel die Afrika van voedsel en water kan voorzien.

Woestijn Foto Mark Eder Unsplash

Het vreemdelingenbeleid dat 50PLUS voorstaat is helder: dat is streng zijn, maar ook rechtvaardig. 50PLUS wil dat economische vluchtelingen en afgewezen asielzoekers worden teruggestuurd. Er is plaats voor een beperkt aantal vluchtelingen, verdeeld over de Europese Unie op basis van de bevolkingsdichtheid. 50PLUS wil een betere bewaking van de grenzen van de Europese Unie, maar ook van de Nederlandse grenzen. En 50PLUS wil zoveel mogelijk menswaardige opvang in de regio.

Blinde vlek

In een debat met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers gaf Henk Krol aan dat de integrale migratieagenda van het kabinet een blinde vlek heeft, namelijk het weren van migranten door Nederland onaantrekkelijk te maken. “De gezinshereniging werd in het leven geroepen voor gastarbeiders die bestaansrecht hadden opgebouwd in Nederland. Die kan niet één op één gelden voor oneigenlijke migranten van nu, die voor alles afhankelijk zijn van de samenleving”, zei Henk Krol tegen de bewindsman. 

Groene Sahel

50PLUS pleit voor een door de Europese Unie gefinancierd project ‘Groene Sahemel’ om een aantrekkelijk leef- en werkklimaat te creëren in de Sahel, samen met Nederlandse technologiebedrijven. “Ik weet dat het hoog gegrepen is, maar ik droom dat de Sahel de Sahemel wordt”, zei Henk Krol. “Een regio met duurzame landbouw, duurzame steden en duurzaam transport met auto’s op zonne-energie. Nieuwe landbouwtechnieken en duurzaam watermanagement om Afrika van voedsel voorzien.” 

Effectiever

Het geld dat in de EU besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking bedraagt grofweg 75 miljard per jaar. De kosten van de EU-asielketen gaan richting 30 miljard per jaar. “Dat laatste is voldoende om tien miljoen gezinnen van een Afrikaans middenklasse-inkomen te voorzien. Het geld kan dus daar effectiever besteed worden. Zou het niet mooi zijn als we gefaseerd ombuigen? Dat vraagt wel om heldere keuzes. Niet de asielindustrie verder uitbouwen, maar gefaseerd verminderen!”

Oneigenlijke migranten

Investeren in campagnes om het draagvlak onder Nederlanders te vergroten zijn niet nodig, want er is draagvlak voor vluchtelingen bij veel Nederlanders, blijkt uit recent onderzoek. “Dat geld kan beter besteed worden aan campagnes om oneigenlijke migranten tegen te houden, in combinatie met maatregelen om Nederland onaantrekkelijk te maken”, aldus Henk Krol tijdens het debat. •

Klik hier voor de volledige Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het algemeen overleg over de integrale migratieagenda

© 13 juni 2018