50PLUS vindt dat er voldoende aanleiding is om de normen voor luchtkwaliteit verder aan te scherpen.

Luchtvervuiling schoorstenen Foto Klaus Post FreeImages

Jaarlijks sterven er 12.000 mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging. De Gezondheidsraad constateert dat de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen decennia wel is verbeterd en hier en daar zelfs aan de Europese normen voldoet. “Maar de luchtkwaliteit is en blijft, na roken, één van de grootste veroorzakers van ziektelast en kan leiden tot vroegtijdig sterven”, zo stelde Kamerlid Corrie van Brenk tijdens overleg met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Ultrafijnstof

Corrie waarschuwde in haar inbreng voor het gevaar dat economische belangen zonder zorgvuldige afweging voor de gezondheidsvraag dreigen te gaan. Zo stelde een Schiphol-topman onlangs dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat ultrafijnstof nu consequenties heeft voor de gezondheid van mensen. Schiphol wil, in afwachting van nader onderzoek van het RIVM, gewoon doorgaan met groeien.

Gezondheidsschade meetbaar

Corrie van Brenk vindt dat geen optie. Want zowel de Gezondheidsraad als de RIVM stellen er in recente rapporten over de luchtkwaliteit op dat alle signalen de andere kant op wijzen. Daarom wil 50PLUS dat er in het aankomend Nationaal Plan Luchtkwaliteit ambitieuze doelen worden gesteld. “Er zijn voldoende onderzoeken die de schadelijke effecten van ultrafijnstof aantonen. Zelfs bij de kleinste waarden is gezondheidsschade te meten. De overheid moet de gezondheidsbelangen van haar burgers zorgvuldig afwegen, zodat Nederland koploper kan zijn in luchtkwaliteit”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

Klik hier voor de volledige inbreng van Corrie van Brenk bij het debat over het advies van de Gezondheidsraad inzake de luchtkwaliteit

© 14 juni 2018