De huidige generatie D66-regenten kent de vroegere idealen en kroonjuwelen van deze partij alleen maar uit de sprookjesboeken, reageert Eerste Kamerlid Jan Nagel van 50PLUS zeer verontwaardigd over de gang van zaken rond het afschaffen van het raadgevend referendum.

Er is afgesproken dat er voor 1 juli 2018 een evaluatie over het raadgevend referendum zou komen. Dat gebeurt niet, was het resultaat dinsdag 19 juni van een discussie in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken. Een referendum over het afschaffen van het raadplegend referendum wordt door D66 en de andere coalitiepartijen onmogelijk gemaakt, vindt Senator Nagel. Het rapport van de Staatscommissie wordt niet afgewacht.

Tijdens een debat in de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de verdere procedure rond de intrekking van de wet raadgevend referendum klaagde 50PLUS-woordvoerder Jan Nagel opnieuw over de slechte beantwoording van de gestelde vragen door D66-minister Ollongren. Hij wilde de vragen opnieuw indienen om alsnog antwoord te krijgen.

Een van de niet beantwoorde vragen is: kan de minister een overzicht geven van de landen in West-Europa die én geen gekozen burgemeester én geen enkel (nationaal) referendum hebben? Het uiteindelijk resultaat is dat de vragen  op dinsdag 26 juni ingediend mogen worden in een derde schriftelijke ronde.

Aan de orde in de vergadering kwam ook de persconferentie die de staatscommissie Remkes  donderdag 21 juni in Nieuwspoort gaat geven. De verwachting is dat de commissie in het tussentijds rapport de nodige aandacht aan het referendum gaat besteden.

Een aantal leden van de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken wilde eerst dit rapport afwachten en het vervolgens in de schriftelijke voorbereiding betrekken. Omdat niemand kon waarmaken dat de afhandeling van de wet spoedeisend is, leek enig uitstel redelijk.

Een zestal Senaatsfracties, waaronder 50PLUS, wilde het Kamerdebat op zijn vroegst op 9 of 10 juli. De regeringspartijen stelden 3 juli voor. Van diverse kanten werd betoogd dat als zo’n grote minderheid een week meer wil, het dan in de Senaat de gewoonte is dat hier rekening mee wordt gehouden. Maar D66-commissievoorzitter Engels stelde toch 3 juli voor en concludeerde dat hiervoor een meerderheid bestond.

Jan Nagel is over deze gang van zaken zeer verontwaardigd.  Hij wijst er bovendien op dat voormalig D66-leider Jan Terlouw het zeer ernstig noemde dat het rapport van de Staatscommissie niet wordt afgewacht. En dat oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham treurde dat het enige kroonjuweel van D66 dat nog zichtbaar was, nu ook verdwijnt en dat D66 helemaal niets meer heeft.

Het probleem is volgens Jan Nagel dat de huidige generatie D66-regenten de vroegere idealen en kroonjuwelen alleen maar uit de sprookjesboeken kent. Hij liet weten de komende tijd zijn kritiek op commissievoorzitter Engels verder te zullen onderbouwen. “Ik heb D66 bij zijn oprichting leren kennen als een enthousiaste beweging die het politieke bestel wilde opblazen. Nu zijn het regenten die zich geweldig inspannen om het bestaande bestel te handhaven of hervormingen zoals het raadgevend referendum zo snel mogelijk weer af te schaffen, ook al staat in hun verkiezingsprogramma het tegenovergestelde”.

“De datum 20 maart 2019 is precies over 9 maanden. Dan zijn de kiezers weer aan zet”, aldus de 50PLUS-Senator met een verwijzing naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op basis van de uitslag van die verkiezingen wordt de nieuwe Eerste Kamer samengesteld.

© 19 juni 2018