De situatie bij de Belastingdienst is zeer zorgelijk. Daarom wil 50PLUS dat er een tweede staatssecretaris op Financiën komt die de Belastingdienst op orde brengt.

Martin van Rooijen bij Radio 1

Kamerlid Martin van Rooijen diende een motie in waarin de regering wordt verzocht een tweede staatssecretaris van Financiën te benoemen. Eén van de twee bewindslieden zou dan uitsluitend de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de Belastingdienst. “Als we nu niet de juiste belangen laten prevaleren, dan zou dat wel eens in extreme mate pennywise en poundfoolish kunnen uitpakken”, aldus het Kamerlid van 50PLUS. 

MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN
Voorgesteld 21 juni 2018
 
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
 
verzoekt de regering een tweede staatssecretaris van Financiën te benoemen, waarvan er één uitsluitend de verantwoordelijkheid draagt voor de Belastingdienst.
  
en gaat over tot de orde van de dag,
  
Van Rooijen


Martin van Rooijen las bij het debat over de problemen bij de Belastingdienst een brief van een ex-medewerker voor:

Geachte heer Van Rooijen,

Met genoegen maar ook met verdriet heb ik kennis genomen van uw inbreng bij de steeds zorgelijker situatie bij de Belastingdienst. Verdriet omdat mijn voormalige  werkgever, de Belastingdienst, waar ik bijna 30 jaar als  controlerend ambtenaar en voormalig Hoofdaccountant heb mogen werken, zo ver is weggezonken in het moeras. Ik onderschrijf dan ook van ganser harte uw betoog om meer energie te steken in  boekenonderzoeken. In 2003 ging het al verkeerd met de toen ingezette reorganisatie. De drie pijlers  Grote Ondernemingen, Ondernemingen  en Particulieren werden samengevoegd. Dit tot grote ergernis van het  personeel.  De problemen die er waren bij Ondernemingen, kwamen op ieders bordje te liggen en zo kwam de hele dienst in de problemen. Toen vervolgens de managers uitvonden dat we konden besparen met Horizontaal Toezicht en het sluiten van convenanten met belastingplichtigen, was de beer helemaal los. Bijna al mijn collega's werden ingezet voor dit Horizontaal Toezicht want dat was Big Business en dat wilde men in de lijstjes terug zien. Op zich had ik niets tegen Horizontaal Toezicht maar dat werkt volgens mij alleen daar waar er voldoende scheiding is tussen eigendom en bedrijfsvoering De laatste jaren van mijn werkbare leven was ik bijna de enige die nog boekenonderzoeken instelde.

Verder zei Martin tijdens het debat over de problemen met het innen van belastingen:

“Naast het revitaliseren van het fenomeen boekenonderzoeken stellen wij de volgende centrale vraag: Willen we dat de Belastingdienst zich de komende jaren concentreert op incidenten, zoals ook de afgelopen weken weer is gebeurd. Of willen we dat de Belastingdienst zich echt kan concentreren op de prioriteiten van de staatssecretaris, zoals hij die recentelijk naar onze mening goed heeft neergezet.  Daar zit een spanningsveld maar we moeten als Kamerleden ook echt naar onszelf kijken. Dat mag niet alleen retoriek zijn. Als we nu niet de juiste belangen laten prevaleren, dan zou dat wel eens in extreme mate pennywise en poundfoolish kunnen uitpakken.

Mijn fractie wil dat er een actie volgt waaruit blijkt dat het menens is met focus en concentratie. De workload bij het Ministerie van Financiën heeft vaker geleid tot de roep om een extra bewindspersoon. Bijvoorbeeld recent nog in de periode Dijsselbloem. Maar nu is de situatie echt kritiek!”

© 21 juni 2018