Het kabinet Rutte III maakt halfslachtig werk van lastenverlichting; de burger plukt onvoldoende vruchten van de bloeiende economie. “De portemonnee blijft té leeg, terwijl de economie draait als een tierelier”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk.

Geld weg portemonnee leeg Foto David Playford FreeImages

De Tweede Kamer keek samen met minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug op 2017. Corrie van Brenk plaatste kritische kanttekeningen bij het koopkrachtbeeld. De koopkrachtontwikkeling over 2017 was achteraf zeer tegenvallend. “Iemand met een modaal inkomen zou er 0,4 procent op vooruitgaan”, rekende het Kamerlid van 50PLUS voor. “Maar zij blijken er 0,3 procent op áchteruit te zijn gegaan! De koopkracht valt telkens weer tegen: jaar in, jaar uit worden mensen bedonderd!”

Portemonnee blijft te leeg

Het koopkrachtbeeld voor 2018 is gunstig. “Maar wat is zo’n verwachting nog waard?”, vroeg Corrie aan de minister. De portemonnee van de mensen thuis heeft weinig boodschap aan mooie toelichtende brieven en gunstige koopkrachttabellen van de minister van Financiën, stelde het Kamerlid van 50PLUS. “De portemonnee blijft té leeg, terwijl de economie draait als een tierelier. Zo is de opgetelde koopkrachtontwikkeling van iemand met AOW en een klein pensioen over de jaren 2008 - 2018 een bedroevende min 5 procent!”

Momentum is nú

“Het kabinet heeft de mond vol van lastenverlichting, De Nederlandse Bank spiegelt ons zelfs een forse loonsverhoging voor. Dat mag gelden voor de Rijksambtenaren die er 7 procent  loon bijkrijgen, per saldo resteert er deze kabinetsperiode echter altijd nog een lastenverzwaring. Welk vooruitzicht hebben mensen dat zij écht meer koopkracht krijgen dit jaar en daarna, voordat het economisch tij weer keert? Met die vraag zitten mensen thuis! Wat heeft dit kabinet mensen, en in het bijzonder ouderen, te bieden als het gaat om koopkracht en hogere lonen? Als er een momentum is dan is het nú”, aldus Corrie van Brenk.

© 26 juni 2018