Het eigen risico met honderd euro verlagen, de AOW-leeftijd minder snel verhogen en wat doen aan de daling van de koopkracht van de gepensioneerden. 50PLUS zou wel weten wat met het bespaarde geld van de gewraakte afschaffing van de dividendbelasting zou kunnen worden gedaan.

Plenaire zaal Tweede Kamer

Kamerlid Martin van Rooijen haalde in het debat over de gewraakte afschaffing van de dividendbelasting hoogleraar Willem Vermeend aan: “Rutte III heeft geen keuze meer. De regeringscoalitie zal de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting moeten vervangen door een veel beter voorstel, zoals een fiscaal pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Doet Rutte III dit niet dan zal de regeringscoalitie de gehele regeerperiode last houden van dit hoofdpijndossier”. 

Geen keus meer

Vermeend schreef dit in de Telegraaf en 50PLUS deelt de mening dat Rutte III geen keus meer heeft. “Het afschaffen van de dividendbelasting moet van tafel. Dat vinden we, dat vonden we en dat zullen we blijven vinden. Ik denk dat ik in mijn gehele carrière nog nooit zoveel alternatieve bestedingen voorbij heb zien komen dan voor de anderhalf miljard die het kabinet heeft uitgetrokken voor het afschaffen van deze vermaledijde belasting. Politici van verschillende partijen en hele legbatterijen met opiniemakers hebben samen het geld al wel honderd keer uitgegeven”, zei het Kamerlid van 50PLUS. Martin zei dat niemand kwalijk te nemen: “Ook binnen mijn eigen partij leven meerdere ideeën over wat we het best met het geld kunnen doen. De suggestie van Vermeed is sympathiek, een overweging waard, maar er zijn ook andere goede suggesties waar we allicht eens uitgebreid over zouden moeten debatteren. Ik noem bijvoorbeeld het verlagen van het eigen risico met honderd euro, het terugdraaien van de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd, de daling van de koopkracht van de gepensioneerden door nog hogere inflatie; zij krijgen geen loonsverhoging, geen indexatie.”

Lobby van multinationals

Martin van Rooijen constateerde dat debat zich nu helaas focust op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen. “Opeens zijn alle adviezen en e-mails van ambtenaren gedurende de kabinetsformatie cruciaal geworden om dit debat te kunnen voeren. Wij vinden dat onjuist, want het leidt ontzettend af van de kern van de zaak. Ik citeer op dit punt de heer Vermeend graag nog een keertje: ‘Iedereen weet al dat de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting het gevolg is van een lobby van multinationals bij de VVD en dat daarvoor geen overtuigende economische onderbouwing valt te geven’.”

Ondoorzichtig spel

De VVD heeft ondoorzichtig spel gespeeld, zei Martin van Rooijen. “De top van de VVD heeft zich door lobbyisten laten overhalen om de dividendbelasting af te schaffen zonder dat voor te leggen aan haar eigen leden. Zonder het op te nemen in het verkiezingsprogramma. En zonder het te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Banenkampioen worden was belangrijker dan de waarheid. Nou dat is gelukt, proficiat! Maar niet zonder vals te spelen en dat was, denken wij, een grote vergissing. Want dan verdien je het niet om je snode plannetje alsnog door te drukken. Hopelijk lukt het de Kamer om een vuist te maken.” 

© 26 juni 2018