Werkgevers roepen dat er vakmensen uit het buitenland moeten komen om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. “Oh nee, niet zolang er nog meer dan een miljoen mensen langs de kant staan!”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen minister Koolmees.

Corrie van Brenk

Ruim een miljoen mensen hebben geen werk of werken minder dan zij zouden willen. En dat terwijl de economie groeit en de arbeidsmarkt bloeit. Er komen banen bij, er treedt krapte op en het aantal uitkeringen neemt af. Fantastisch! Mensen krijgen het beter! “Maar voor velen – ook ouderen – is dat niet de realiteit. Integendeel”, zei Corrie van Brenk (rechts op de foto) bij een algemeen overleg over de arbeidsmarkt met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Kamerlid van 50PLUS kwam met een voorbeeld; het verhaal van Irén.

Draaideurperiode

“Irén is een zeer gemotiveerde 50-plusser”, vertelt Corrie. “Een goed opgeleide re-integratie en -loopbaancoach die in 2011 werkloos is geworden. Wat volgt is een ‘draaideurperiode’ van uitkeringen en mini-baantjes. Steeds weer zoeken naar werk en genoegen moeten nemen met een laag inkomen, want meer wordt er niet geboden. Leven van netto 1350 euro met 1050 euro aan vaste lasten. Ik geef het u te doen. In de afgelopen twee jaar maar liefst zes tijdelijke baantjes, met een minimaal uurloon en geen pensioenopbouw. Voor haar geen hoger loon, maar financiële achteruitgang. Geen perspectief. Geen zekerheid.”

Doorgeschoten flex

Corrie zei – kijkend naar de tragedie waarin Irén zich bevindt – de onversneden juichverhalen van het kabinet niet te snappen. “Doorgeschoten flex raakt jong en oud keihard en verziekt de arbeidsmarkt totaal”, zei het Kamerlid van 50PLUS tegen D66-minister Koolmees. Corrie constateerde dat het bedrijfsleven de noodklok luidt en roept dat ze vakmensen uit het buitenland nodig hebben. “Hebben we dan níets geleerd van de jaren zeventig?”, verzuchtte Corrie van Brenk. “Er staan meer dan een miljoen mensen langs de kant en is dit waar werkgeversorganisatie VNO-NCW om vraagt?!”

Mismatch

Er is dus duidelijk een mismatch op de arbeidsmarkt. Maar die moet niet aangepakt worden met arbeidsmigratie, met mensen uit het buitenland. Corrie van Brenk pleit ervoor om éérst maximaal de eigen beschikbare mensen die langs de kant staan te benutten. “Deze mensen geschikt maken voor huidige en toekomstige banen, dat moet onze prioriteit zijn!”, zei het Kamerlid en ze riep minister Koolmees op om op Prinsjesdag met een écht aanvalsplan te komen. “Een royaal leven-lang-leren-budget voor iedereen, ongeacht startkwalificatie, gekoppeld aan een jaarlijkse loopbaan-APK”, stelde Corrie onder meer voor. “Dat kost – na jaren van bezuinigen op re-integratie – zeker méér dan het kabinet er nu voor over heeft. Maar het is een dringend noodzakelijke investering in menselijk kapitaal van nu en in de toekomst. Nu scoort Nederland op dit punt nog beneden het gemiddelde!”

Volwasseneducatie

50PLUS pleit voor een landelijke infrastructuur voor formele professionele volwasseneducatie die ook toegankelijk is voor ouderen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. “De overheidsuitgaven voor volwasseneducatie zijn nu bedroevend laag. 62 miljoen euro van de 38 miljard euro van het totale onderwijsbudget wordt besteed aan volwasseneneducatie, nog geen 0,2 procent. Dat is ronduit beschamend als je als kabinet zegt werk te willen maken van ‘een leven lang leren’”, aldus Corrie van Brenk.

© 27 juni 2018