Aan de inspanningen van 50PLUS om de verdwenen pensioengelden op de Nederlandse Antillen alsnog uitgekeerd te krijgen is uitgebreid aandacht besteed in het Antilliaans Dagblad van 27 juni.

De aanleiding tot de publicatie vormen de door 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay aan het kabinet gestelde vragen over deze kwestie.  50PLUS wil onder meer de bevestiging dat mogelijke omissies in pensioenoverzichten te allen tijden door de (oud)werknemers hersteld kunnen worden.

Het betreft de pensioenen van 150 oud-werknemers in het onderwijs op Bonaire, St. Eustatius en Saba die na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen verdwenen. Het pensioengeld was door het Antilliaans pensioenfonds Apna niet overgedragen aan Pensioenfonds Caribisch Nederland toen dit in 2010 werd opgericht. 

Klik HIER om het artikel te lezen.

© 28 juni 2018