De rekening van de waterschapsbelasting dreigt te veel doorgeschoven te worden naar de burgers. De 50PLUS-vertegenwoordigers in de waterschappen zijn hier zeer alert op en staan voor een eerlijke verdeling waarbij de vervuiler betaalt.

Overleg Waterschappen Kamerleden

Een afvaardiging van waterschapvertegenwoordigers van 50PLUS meldde zich afgelopen week in de Tweede Kamer in Den Haag. Ze voerden overleg met Kamerleden van 50PLUS en hun beleidsmedewerkers (foto). De leden van de waterschappen plaatsten een belangrijk punt op de agenda: ze maken zich zorgen over de dreigende stijging van de waterschapsbelasting voor de burgers.

Vervuiler betaalt

Er wordt op dit moment gewerkt aan een andere toedeling van de waterschapsbelasting. Dat moet, omdat Nederland van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de opdracht heeft gekregen de belasting eenvoudig en transparant toe te delen vanuit het perspectief ‘de vervuiler betaalt’. Maar de alerte mensen van 50PLUS in de diverse waterschappen zien dat de rekening te veel doorgeschoven wordt naar de burgers. “Dat pikken we niet”, zeiden ze en ze vroegen Kamerlid Corrie van Brenk om nu al een signaal af te geven aan de minister.

Kritisch volgen

Corrie van Brenk beloofde dat; nog diezelfde dag hield het Kamerlid minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat voor dat door de verhoging van de btw de belastingdruk op drinkwater dreigt op te lopen tot 30 procent. “Zijn de lasten wel eerlijk verdeeld en komen ze niet onevenredig zwaar bij de burgers te liggen?”, vroeg Corrie aan de bewindsvrouw. “Misschien zijn wij te voorbarig, maar 50PLUS wil nu al het signaal afgeven dat zij dit dossier kritisch zal volgen!”

Op de foto v.l.n.r.: Thomas van Kuijk (beleidsmedewerker Tweede Kamer), Jan Opschoor (waterschap Rivierenland, tevens voorzitter Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS), Corrie van Brenk (Tweede Kamerlid 50PLUS), Henk Krol (voorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS), Nelleke de Jong (waterschap Rijn en IJssel), Peter Prins (waterschap Amstel Gooi en Vecht), Martin van Rooijen (Tweede Kamerlid 50PLUS), Karel Scheps (50PLUS-lid), Chris Spooren (waterschap De Dommel, tevens voorzitter Verkiezingsprogramma Waterschappen) en Roberto Schols (waterschap Rijnland)

► Water mag niet steeds duurder worden

© 1 juli 2018