“Begin morgen met het onder handen nemen van de 1500 kwetsbare gebouwen die door de gaswinning in Groningen versterkt moeten worden”, zei Kamerlid Léonie Sazias.

Schade in Groningen - Foto: Jos @ FPS Groningen (Flickr c.c.)

Minister Wiebes van Economische Zaken zette de versterkingsoperatie van huizen in Groningen op pauze om de adviezen af te wachten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad. Die adviezen zijn nu binnen, maar duidelijkheid is er voor veel Groningers nog niet, constateerde Léonie Sazias in een debat met de minister. “Er zouden door de verminderde gaswinning minder huizen versterkt moeten worden. Maar aantallen en getallen in de verschillende rapporten lopen niet synchroon, waardoor iedere Groninger zich nu kan afvragen: ‘In welke groep hoor ik nou thuis? Eerst was mijn huis onveilig en nu ineens niet meer’.”

Wie voert gesprekken?

Met de mensen die al een toezegging hebben voor versterking wordt een dialoog aangegaan. “Maar hoe gaan die dialogen vorm krijgen en wie voert die gesprekken met de mensen?”, vroeg het Kamerlid aan de minister. “Het doet me een beetje denken aan het WMO-keukentafelgesprek waar de uitkomsten lang niet altijd naar tevredenheid van de cliënten is. Krijgen deze mensen ook ondersteuning in deze dialoog?”

Morgen beginnen

De Mijnraad vindt dat er ruimhartig met de mensen die gedupeerd zijn moet worden omgegaan, maar dat betekent ook een ruimhartig budget, stelt Léonie Sazias. “Wat dat budget zal zijn, daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen idee van. Dat de Staat een deel van de kosten van de versterkingsoperatie op zich neemt, vind ik eigenlijk niet zo gek. Wij hebben met z’n allen ook jaren geprofiteerd van de gasbaten.” Het Kamerlid van 50PLUS stelde: “Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, begin morgen met het onder handen nemen van die 1500 kwetsbare gebouwen!” •

► Verdere inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het over de versterkingsoperatie Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen met minister Wiebes:

“De deskundigen die wij tijdens een briefing spraken drukten ons op het hart dat we toch vooral open en eerlijk moeten communiceren over de feitelijke risico’s. Dat is in de afgelopen tijd niet gebeurd.

Er was zelfs een krachtenveld, zo werd ons verteld, om de laatste nieuw berekende norm maar niet te publiceren. Ook de wetenschappers voelden zich soms geremd om eerlijk te communiceren, tegen bestuurders en in het publiek debat. Dat moet niet. We weten dat het een enorme operatie is, dat het heel veel geld gaat kosten maar we moeten het doen. Dat zijn we aan Groningen verplicht.

Het apart per woonhuis inspecteren kost heel veel tijd. Daarom worden woning types volgens standaarden geïnspecteerd. Toch zegt de NEN dat huizen ook afzonderlijk bekeken moeten worden. Wat 50PLUS betreft nemen we eerst zo snel mogelijk de generieke maatregelen voor de gebouwen die het meeste risico lopen maar daarna, als het grootste gevaar geweken is moet er ook afzonderlijk worden geïnspecteerd. 

Hoe staat het met de boerenbedrijven, er wordt steeds gerekend met risico op overlijden van de mensen maar in hoeverre worden stallen en schuren en lekkende mestkelders meegenomen? En de veiligheid van de dieren?

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) is een norm waarlangs de veiligheid van een gebouw wordt gemeten. De NPR kan op basis van nieuwe inzichten worden aangepast. Dat kan vrij snel maar de NEN streeft naar stabiele versies. De NPR 2018 is dus gebaseerd op de aanname dat bij verminderde gaswinning de aardbevingen zullen verminderen. Terwijl het aardbevingsrisico, volgens de prognoses, tot en met 2019 nog gaat toenemen. Eigenlijk zijn alle aannames op die aannames gebaseerd. Maar moeder natuur neigt haar eigen gang te gaan en laat zich aan aannames weinig gelegen liggen.

Er wordt gerekend met allerlei verschillende modellen die allemaal gebaseerd zijn op aannames. Modellen waar ook nog eens kritiek op is maar omdat dit het enige gevalideerde model is dat er bestaat hebben we niks anders. Uiteindelijk weet niemand echt wat de toekomst gaat brengen. Als we deze winter een hele koude winter krijgen dan wordt ineens alles anders.”

© 5 juli 2018 – Op de foto wordt de schade aan een huis in Usquert bekeken (Foto: Jos @ FPS-Groningen)