50PLUS geeft nu geen steun aan het besluit van het kabinet om zestig militairen extra naar de NAVO-missie ’Resolute Support’ in Afghanistan te sturen. 

Afghanistan, Kamp Holland - Foto: David Axe (Flickr c.c.)

Het kabinet gebruikt oneigenlijke argumenten voor het besluit om zestig militairen extra naar de NAVO-missie ’Resolute Support’ in Afghanistan te sturen. “Volgens het kabinet zijn tegengaan van terreurdreiging en migratie belangrijke doelen, maar uit cijfers van het kabinet zelf  blijkt dat hiervan in beide gevallen nauwelijks sprake is”, zei Henk Krol in een debat met de ministers Blok en Bijleveld. De Nederlandse aanwezigheid zou de belangen van Afghanistan én van Nederland dienen. “Bij het belang voor Afghanistan kan ik me nog wel iets voorstellen, al is de inbreng van zestig extra militairen niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat”, aldus Henk Krol, die tevens aangaf het belang voor Nederland niet te zien.

Vrienden blijven

Henk Krol stelde dat het besluit voor uitbreiding van de missie in Afghanistan vooral wordt ingegeven door de behoefte goede vrienden te blijven met de NAVO omdat Nederland voorlopig nog niet aan de afspraken over de hoogte van het defensiebudget kan voldoen.

‘Nu even niet’

“Nederland heeft willens en wetens de afgelopen tien jaar fors bezuinigd op onze krijgsmacht. Met alle gevolgen van dien”, zei de fractievoorzitter van 50PLUS. Hij wees erop dat de tijd en energie binnen de krijgsmacht beter besteed kan worden: “Wat 50PLUS betreft verschuift de aandacht van het blijven bijdragen aan missies naar versterking van de krijgsmacht in eigen land. Tegen Stoltenberg, Trump, Merkel, Macron en May moeten we zeggen: ‘Jongens, nu even niet’.”

Zorgvuldige afweging

Na zeer zorgvuldige afweging heeft de Tweede Kamerfractie van 50PLUS besloten geen steun te verlenen aan de uitbreiding van de missie in Afghanistan. “Ik wil echter met nadruk zeggen dat onze fractie heel veel waardering heeft voor wat de mannen en vrouwen van de krijgsmacht in het kader van buitenlandse missies doen en gaan doen. We wensen ze daar vele sterkte, succes en bovenal een behouden thuiskomst”, aldus Henk Krol. •

► De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het algemeen overleg over de Nederlandse inzet in Afghanistan met de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Bijleveld-Schouten van Defensie:

“De afgelopen uren hebben wij intensief met drie ministers - en met elkaar - gesproken over  de vraag of wij het kabinetsbesluit om 60 extra militairen naar Afghanistan te sturen kunnen steunen. zij moeten een bijdrage gaan leveren aan de NAVO-missie Resolute Support.

Het gaat in dit debat veel over de vraag in hoeverre een Nederlandse deelname aan een militaire missie kan bijdragen aan veiligheid en stabiliteit in Afghanistan. Daarbij komen allerlei argumenten over tafel. Veel van mijn collega's zijn daar ten volle van doordrongen. Ook de zware kabinetsdelegatie doet zijn best. Dank daarvoor.

Het is duidelijk dat weggaan uit Afghanistan negatieve gevolgen kan hebben. Het land kan duidelijk nog niet op eigen benen staan. Maar voor mijn fractie blijft de vraag overeind of op dit moment 60 extra Nederlandse militairen sturen daaraan een wezenlijke bijdrage kan leveren. En nog belangrijker is de vraag of die bijdrage - als we naar de totale situatie kijken waarin de krijgsmacht verkeert - verantwoord is.

Meerdere partijen hebben willens en wetens vele jaren fors bezuinigd op onze krijgsmacht met alle gevolgen van dien. De Defensienota is daar ook duidelijk over en geeft aan welke inspanningen er nodig zijn om de krijgsmacht weer op orde te krijgen. Het rapport van de Algemene Rekenkamer spreekt boekdelen.

Missies zijn meer dan een optelsom van de vrouwen en de mannen die ervoor worden ingezet. Ook in Nederland zelf gaat veel tijd en energie zitten in het aansturen en begeleiden van die missies. Die tijd en energie kan de krijgsmacht volgens 50PLUS anders gebruiken. 

Mijn fractie begrijpt het belang van een positie voor Nederland als betrouwbare NAVO-partner. Maar we moeten niet blijven proberen ijzer met handen te breken. Wat 50PLUS betreft zetten we er een tandje bij als het gaat om de afspraak over 2% van het BNP na te komen. Maar wat betreft deze missie zeggen we als 50PLUS – met nog steeds enige aarzeling – nu, voor deze missie, even niet.

Ik wil echter met nadruk zeggen dat onze fractie heel veel waardering heeft voor wat de vrouwen en mannen van de krijgsmacht in het kader van buitenlandse missies doen en gaan doen. We wensen ze daarbij veel sterkte, succes en bovenal een behouden thuiskomst.”

© 5 juli 2018