De volstrekte machteloosheid die de inwoners van het Groningse Haren voelen, wordt onherroepelijk als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Haren te laten opgaan in de nieuwe gemeente Groningen. Er worden geen redelijke argumenten gebruikt: niet door de provincie en niet door de regering. De mensen vinden dat de juiste informatie niet wordt verstrekt en dat er beslist wordt op basis van scheef getrokken beelden.

Deze kritiek kwam maandag 9 juli vanuit de Eerste Kamerfractie van 50PLUS. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2019 de bijna 20.000 inwoners van Haren onderdeel worden van de dan ongeveer 230.000 inwoners tellende nieuwe gemeente Groningen, de vijfde stad van Nederland.  

Het verzet hiertegen in Haren mag ongekend massaal genoemd worden, stelde 50PLUS-fractievoorzitter Jan Nagel in de Senaat. Hij sloot zich aan bij OSF-Senator Ten Hoeve die erop wees dat Haren vele jaren in de top staat van de beste woongemeenten in Nederland.

Jan Nagel wees erop dat op 19 maart 2014 er in Haren een burgerraadpleging werd gehouden met een bijzonder grote opkomst van 75% en liefst 74% van de stemgerechtigden zich keerde tegen een samengaan met de gemeente Groningen. Ook de meerderheid van de raad in Haren met onder meer de fractie van D66 keerde zich hiertegen.

Nagel citeerde de D66-wethouder Michiel Verbeek. Die zei onomwonden: “Je kan voor herindeling zijn omdat het een partijprincipe is, maar ze kunnen Haren niet laten fuseren omdat we geen zelfstandige toekomst hebben. Dat is gewoon bullshit”.

De 50PLUS-Senator verwees, om aan te geven wat de samenvoeging voor Haren betekent, naar het document “Haren op eigen benen”. Daarin staat: Het bestuur in de stad Groningen is ontoegankelijk en moeilijk te bereiken voor mensen uit Haren. Korte lijnen worden ingewisseld voor bureaucratie en afstandelijkheid. De betrokkenheid van de inwoners van Haren bij hun gemeente en bij de gemeenschap zal onherroepelijk afnemen.

Klik HIER om de volledige tekst te lezen die Senator Nagel uitsprak.

© 9 juli 2018