Werkende Nederlanders worden gecompenseerd voor de stijging van het lage BTW-tarief, gepensioneerden maar ten dele. Dat gebeurde ook al de afgelopen twee jaar; van compensatie kwam nauwelijks of niets terecht. 50PLUS vindt dat onterecht en eist maatregelen van het kabinet.

Euromunten en briefje Foto Carlos Paes FreeImages

Zoals de plannen nu bekend werden, lijkt het erop dat vooral werkenden, via een verlaging van de inkomstenbelasting, worden gecompenseerd voor de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari. Mensen met een AOW-inkomen krijgen hiervoor veel minder compensatie. En wie kijkt naar beloftes in de afgelopen twee jaar kan constateren dat die eerdere toezeggingen niet gestand werden gedaan. 50PLUS vindt dat onacceptabel! 

“Het is al te gek voor woorden dat AOW’ers sinds jaren wél steeds te maken krijgen met hogere kosten, maar níet of nauwelijks meedelen in de lastenverlichting”, stelt Henk Krol, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. “Voor hen is de aanstaande dreigende BTW-verhoging een rechtstreekse kostenverhoging. De dagelijkse boodschappen gaan in prijs omhoog; het besteedbaar inkomen van AOW’ers wordt dus opnieuw lager en mensen met een aanvullend pensioen zijn er de afgelopen tien jaar alleen maar op achteruit gegaan!”

50PLUS vindt dan ook dat de regering met aanvullende compensatiemaatregelen moet komen die ervoor zorgen dat ook AOW’ers – net als werkenden – gecompenseerd worden. Bovendien moeten de niet-waargemaakte beloftes van de afgelopen twee jaar worden ingehaald. “Gepensioneerden hebben al te vaak het gelag betaald, nu mogen zij niet nog verder op achterstand komen!”, aldus fractieleider Henk Krol.

© 15 augustus 2018