“Nederland heeft kraanwater van zéér hoge kwaliteit. Maar de btw op flessenwater gaat omláág en die op kraanwater gaat omhóóg. Dat is totaal onlogisch”, zei Kamerlid Corrie van Brenk.

Waterkraan - Foto: Luis Tosta (Unsplash)

50PLUS is blij dat de overheid redelijk ambitie lijkt te tonen in de circulaire economie. Op een aantal punten mag er een tandje bij, bijvoorbeeld wat betreft het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving bij het inzake hergebruik van afvalstoffen en de beleidsvoornemens over statiegeld voor kleine plastic flesjes en blikjes. Kamerlid Corrie van Brenk stelde bij het overleg over Circulaire economie ook vragen over de voorgenomen btw-verlaging op flessenwater en suikervrije frisdrank. 50PLUS zet daar vraagtekens bij.

Redelijk tevreden

50PLUS is redelijk tevreden over de reactie van de regering op de transitieagenda’s Circulaire economie. Er wordt zeker ambitie getoond. 50PLUS vraagt wel door naar de afspraken inzake het terugdringen van het gebruik van wegwerpkoffiebekers, naar de belemmerende regelgeving die er bestaat omtrent hergebruik van stoffen uit afvalwater, naar het (naar onze mening wat vrijblijvende) beleid omtrent hergebruik van plastic flesjes en blikjes, en naar het intensiveren van de publiekscampagne.

Totaal onlogisch 

“Het kabinet wil de belasting op suikervrije frisdrank en bronwater verlagen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS. “Betekent dit dat de staatssecretaris blij is als er minder suikerhoudende frisdrank en meer flesjes water zijn verkocht? In Nederland, met haar kraanwater van zeer hoge kwaliteit, dat ook nog eens stukken goedkoper is? Kleine waterflesjes komen ook nog eens vaak in het milieu terecht.” Om dat te voorkomen moet flessenwater niet goedkoper gemaakt worden, maar moet we het gebruik van kraanwater gestimuleerd worden. “Maar wat gebeurt er? De btw op flessenwater gaat omlaag en die op kraanwater gaat omhoog. Dat is totaal onlogisch!”

 

Lees de volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Circulaire economie met staatssecretaris Van Veldhoven (I & W):

“50PLUS wil beginnen met een felicitatie aan Boyan Slat, die over twee dagen The Ocean Cleanup lanceert. Een fantastische prestatie, waar we als Nederland trots op mogen zijn!

De uitgebreide kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie is hoopgevend. Het is duidelijk dat er diep is nagedacht, hard is gewerkt en het gevoel van urgentie bestaat. Gelukkig maar, want we kunnen geen dag langer wachten!

50PLUS is blij met de Green Deal die is afgesloten met festivals om afvalstromen in te perken en beter te verwerken. Bijvoorbeeld inzake koffiebekers. Heel goed! In het verlengde hiervan gaat de staatssecretaris ook afspraken maken met grote horecaketens over het terugdringen van wegwerpproducten zoals koffiebekers, overeenkomstig mijn motie. Kan de staatssecretaris hier al meer over vertellen?

In diverse reacties  gaat het over belemmerende regelgeving inzake afval. Dat wordt hopelijk met voorrang aangepakt, want niets is zo frustrerend als technisch wel iets kunnen, maar dat niet mogen vanwege de regels. We lezen in de kabinetsreactie over een Taskforce herijking afvalregelgeving. Dat is mooi, maar hoe verhoudt dit zich tot de Taskforce herijking afvalstoffen op initiatief van de Waterschappen? En nu we het er toch over hebben, hoe gaat het eigenlijk met deze Taskforce? Komt dit van de grond? Waterschappen geven immers zelf ook aan veel meer te kunnen met circulair gebruik van afvalstoffen uit water. De Unie heeft het zelfs al laten onderzoeken door Bureau Berenschot. Kunnen we hiermee al aan de slag? Er is immers al een pasklaar overzicht beschikbaar. Waarom wachten, als we op dit punt al weten wat er nodig is?

Ook lezen we over het programma Ruimte in Regels, dat een bijdrage aan het probleem van belemmerende regelgeving moet leveren. Rijdt dit alles elkaar niet in de wielen?

Een ander belangrijk aandeel in het welslagen van de transitie naar een circulaire economie is het publiek. U en ik. Daarom zijn we blij dat er ook aandacht is voor een publiekscampagne. Een brede aanpak hierbij is belangrijk, en het maatschappelijk momentum moet benut worden. Mensen moeten weten waarom dit belangrijk is, wat zij zelf kunnen doen én: wat het hen oplevert. Dat klinkt berekenend, maar ook dát is een prikkel. Er moet ook echt een mentaliteitsverandering plaatsvinden. Kopen en weggooien is lang de norm geweest, maar dat moet hergebruik, recycling en reparatie worden. Op welke wijze is hier aandacht voor?

Microplastics zijn een toenemende zorg, en terecht. Heel kleine deeltjes die in het milieu terecht komen, in ons drinkwater, in dierenmagen en op die manier in onze voedselketen. Daarnaast is er een onvoorstelbare vervuiling van oceanen. Hier geldt dus echt: voorkomen is beter dan genezen!

Ook in EU-verband is hier inmiddels aandacht voor. Nederland wil een voortrekker zijn en dat juicht 50PLUS van harte toe.

Iets waarmee we als eerste móeten beginnen is het stoppen met bewust toevoegen van microplastics. Uit de brief blijkt dat de regering meegaat in een EU-verbod op toevoeging in schurende reinigingsmiddelen en cosmetica. Op nationaal niveau pleit zij op dit moment voor vrijwillige regulering. De cijfers die de branche zelf aanlevert zijn hoopgevend, vooral wat betreft cosmetica . 96,6% van de aangesloten leden hebben het gebruik van plastic beads gestaakt. Dat toont dat de goede wil er is. Maar is dit al wel eens onafhankelijk onderzocht? En is ook duidelijk wat het gebruikte alternatief is, en dat dit niet schadelijk is?
  
Dan de plannen omtrent het invoeren van statiegeld voor blikjes en kleine flesjes. Het blijft vreemd dat een wetgeving hieromtrent kennelijk twee jaar in beslag moet nemen. Engeland gaat alvast een stap verder dan wij. Daar is in een klap statiegeld voor plastic flesjes, blikjes én glazen flessen ingevoerd. Alle praktische invoeringsproblemen ten spijt. Een mooie actie van de Engelse regering. Het is tot spijt van 50PLUS wel duidelijk dat de staatssecretaris haar huidige plannen wil doorzetten. Eerst afspraken met de branche, wat betreft flesjes. Voor blik houden we het nog even open. Een gemiste kans.

Over gemiste kans gesproken: de staatssecretaris van VWS is bezig met een preventieakkoord. In dat kader lekte uit dat het kabinet de belasting op suikervrije frisdrank en bronwater wil verlagen. Een bijzondere keuze, wat 50PLUS betreft. Betekent dit dat de staatssecretaris blij is als er minder suikerhoudende frisdrank en meer flesjes water zijn verkocht? In Nederland, met haar kraanwater van zeer hoge kwaliteit, dat ook nog eens stukken goedkoper is? Kleine waterflesjes komen ook nog eens vaak in het milieu terecht. Als de staatssecretaris dat wil voorkomen (en dat wil ze!), moeten we flessenwater toch niet goedkoper maken?! Dan moeten we het gebruik van kraanwater stimuleren! En wat gebeurt er? De BTW op flessenwater gaat omlaag en die op kraanwater gaat omhoog. Dat is totaal onlogisch. Is de staatssecretaris dat met 50PLUS eens?”

© 6 september 2018