Noodgedwongen kiest de fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer voor fixatie van het verplicht eigen risico zorgverzekering op 385 euro per jaar tot en met 2021. Dit omdat het alternatief een verhoging van de eigen bijdrage zou zijn. 50PLUS is principieel tegenstander van het eigen risico en wil, wat de fractie noemt, het financieel straffen op ziek zijn afschaffen.

Bij de behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel dinsdag 11 september in de Senaat legde 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay fijntjes een relatie met het kabinetsvoornemen tot afschaffing van de dividendbelasting. Baay zei hierover: “Het is zeer teleurstellend dat dit kabinet ervoor kiest om wel geld uit te trekken voor afschaffing van de dividendbelasting, kosten 2 miljard, maar niet om de eigen bijdrage te verlagen. Zelfs door een prominent VVD-lid met de naam Wiegel wordt de dividendtaks betiteld als ‘een lugubere thriller waarin niemand meer gelooft behalve de minister-president’.”
 
Het kabinet wil de komende 3 jaar het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering fixeren op 385 euro per jaar per verzekerde. 50PLUS wil van dit verplicht eigen risico af.  Een eerste stap daartoe zou kunnen zijn om het eigen risico fors te verlagen naar bijvoorbeeld 200 per jaar,  al dan niet stapsgewijs verdeeld over 3 jaar, suggereerde Martine Baay.

“Maar”, aldus de 50PLUS-Senator, “dit kabinet kiest ervoor om ook in economisch betere tijden de te hoge eigen bijdrage van 385 euro te handhaven. De extreme verhoging van de eigen bijdrage vond plaats in 2013 als een soort noodmaatregel om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. In dat jaar werd de eigen bijdrage verhoogd van € 220 naar € 350 en steeg sindsdien gestaagd door.
Met name de ouderen die al jarenlang geen indexatie van hun pensioen krijgen, worden hierdoor onevenredig benadeeld. Immers, ouderen lopen nu eenmaal een groter risico op het verkrijgen van gezondheidsklachten. In plaats van verlaging van het eigen risico kiest dit kabinet liever voor afschaffing van de dividendbelasting voor een bedrag van 2 miljard euro.”

Voor 50PLUS is het onbegrijpelijk dat in economisch gunstiger tijden zo’n politieke keuze wordt gemaakt. Temeer daar zowel de CU als het CDA in hun verkiezingsprogramma’s  de kiezer beloofd hadden om de eigen bijdrage fors naar beneden te brengen.

“Dit is gewoon kiezersbedrog”, zei Martine Baay. Eraan toevoegend: “Bovendien is deze bevriezing van het eigen risico in feite een wassen neus. Immers, de kosten van de bevriezing worden betaald vanuit een stijging van de nominale zorgpremie met 34 voor iedere verzekerde. Uiteraard juichen wij het toe dat het eigen risico de komende 3 jaar niet wordt verhoogd maar het is wel een sigaar uit eigen doos.”

Martine Baay ging in op een zin in een nota die stelt dat ‘het verplicht eigen risico onder meer tot doel heeft dat verzekerden zich nog eens afvragen of het gebruik van zorg echt nodig is’. Dat gaf haar aanleiding tot de volgende opmerking: “Ik begrijp deze zin niet. Immers, een patiënt die door zijn huisarts, de poortwachter tot vervolgzorg, wordt doorgestuurd naar een specialist of die geneesmiddelen krijgt voorgeschreven, die gaat zich toch niet afvragen of hetgeen de arts aanraadt en adviseert nu wel echt nodig is? In feite zegt de minister dat een patiënt niet mag afgaan op de deskundigheid van de huisartsen. De huisarts als poortwachter heeft al een remeffect op vervolgzorg, hij heeft de expertise om te beoordelen of iemand wel of niet zorg nodig heeft.”

Dat medische zorg betaald moet worden en dat medische handelingen duur zijn, is genoegzaam bekend. Maar 50PLUS is ervan overtuigd dat die hoge zorgkosten niet worden veroorzaakt door onnodig gebruik van zorg maar door hele andere factoren zoals doorgeschoten bureaucratie, verspilling en overheadkosten.

Martine Baay: “Chronisch zieken en mensen die veel zorg nodig hebben, zijn zich maar al te goed bewust van de kosten.  Voor een aantal van hen geldt zelfs dat zij daardoor vervolgzorg gaan mijden met alle kwalijke gevolgen van dien. Het is een gegeven dat de hoogte van de eigen bijdrage samenhangt met zorgmijding, dit wordt ook erkend door patiëntenorganisaties en huisartsen. Vrijwel iedereen vindt zorgmijding van noodzakelijke zorg een onwenselijke situatie maar blijkbaar is het voor dit kabinet niet onwenselijk genoeg om voor eens en altijd een definitieve stap  te zetten naar een structurele verlaging van het eigen risico.”

Om de gehele tekst te leen die Martine Baay in de Senaat uitsprak klik HIER.

© 11 september 2018