50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van migratie. Er is nog niets te merken van de uitwerking van de afspraken daarover die de Europese regeringsleiders eind juni hebben gemaakt. “Waar blijven de maatregelen?”, vroeg Kamerlid Martin van Rooijen aan minister-president Rutte.

Europa vlag - Foto: MPD01605 (Flickr)

50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van migratie. Er is nog niets te merken van de uitwerking van de afspraken daarover die de Europese regeringsleiders eind juni hebben gemaakt. Daarom vroeg Martin van Rooijen in een debat met premier Rutte wat nu de huidige stand van zaken is. Het Kamerlid van 50PLUS wilde weten of er al landen zijn die zich hebben als opvanglocatie voor op zee opgepikte vluchtelingen? Tot nu toe wordt er per schip onderhandeld. Het voorstel om het Frontex-grensbewakingssysteem in de komende twee jaar uit te breiden tot 10.000  grenswachten noemde Van Rooijen interessant. Maar om het op de juiste waarde te kunnen schatten wil 50PLUS het wel in samenhang kunnen beoordelen met andere maatregelen.

Taken Europees OM

In het debat over de Europese top die op 19 en 20 september in Salzburg wordt gehouden vroeg Martin van Rooijen premier Rutte ook nadrukkelijk zich te keren tegen uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie.


Lees de volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de informele Europese top van 19 en 20 september met minister-president Rutte:

“We praten vandaag opnieuw over de voorbereiding op een zogenoemde informele Europese Raad. De 50PLUS-fractie begint zich  in toenemende mate af te vragen hoe informeel die bijeenkomsten eigenlijk zijn. Er worden geen besluiten voorzien en ook geen raadsconclusies aangenomen. Maar de minister-president kan toch niet ontkennen dat er bij dergelijke bijeenkomsten wel degelijk afspraken worden gemaakt? Graag een verduidelijking over wat nu precies waar gebeurt.

50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van migratie, een van de belangrijkste thema’s op de top in Salzburg. In juni zijn daarover afspraken gemaakt die met enig tromgeroffel werden gepresenteerd als een soort doorbraak. Onze stellige indruk is echter dat er sindsdien niets is bereikt. Gisteren kwam Commissievoorzitter Juncker met niet meer dan het voorstel om het Frontex-grensbewakingssysteem in de komende twee jaar uit te breiden tot 10.000  grenswachten. 50PLUS vindt dit een interessant voorstel, maar om het op de juiste waarde te kunnen schatten, moeten we het wel in samenhang kunnen beoordelen met andere maatregelen.

Daarom de vraag aan de minister-president: waar blijven die maatregelen? Welk land heeft zich aangemeld als opvanglocatie voor op zee opgepikte vluchtelingen? Tot nu toe wordt er per schip onderhandeld. En welk land binnen of buiten de EU heeft zich aangemeld voor de vestiging van de zogenoemde disembarkatie-platforms? Wat verwacht de minister-president als uitkomt van deze top? Wanneer worden er knopen doorgehakt?

In relatie tot de migratieproblematiek heeft mijn fractie met instemming de opmerkingen van de heer Juncker over de aanpassing van de relatie met Afrika gelezen. Geen afhankelijkheidsrelatie meer, maar elkaar tegemoet treden als gelijkwaardige partners waarbij de EU zich gaat inzetten om de economische en maatschappelijke situatie in Afrika te helpen verbeteren. Wij zijn het met de heer Juncker eens dat het bedrijfsleven hierbij een belangrijke tol kan spelen. Graag horen we van de minister-president wat zijn appreciatie is van de woorden van de heer Juncker over dit onderwerp.

Datzelfde geldt voor zijn pleidooi voor meer eensgezindheid in Europa. Dat loopt als een rode draad door de toespraak heen, maar tegelijkertijd gaf hij aan het einde duidelijk aan dat landen die het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat of de vrijheid van meningsuiting, op een harde aanpak kunnen rekenen. Komen we zo tot een eensgezinde Europese Unie, zo vraag ik de minister-president. Want als je zo de recente ontwikkelingen bekijkt kun je toch niet spreken van ‘a continent of openness and tolerance’, zoals de heer Juncker de EU gisteren omschreef. Hoe kijkt de premier in dit verband aan tegen het besluit van het Europees Parlement om Hongarije het stemrecht binnen de Unie te ontnemen?

Op het gebied van interne veiligheid komen er nieuwe regels om berichten met een terroristische strekking binnen een uur van internet te halen. Prima, al vragen wij ons wel af wie dat gaat beoordelen. In dat verband ook een opmerking over het Europees Openbaar Ministerie. 50PLUS is daar geen voorstander van, maar Nederland heeft zich daar inmiddels bij aangesloten. Gelukkig stelt het kabinet in de geannoteerde agenda dat het geen voorstander is van uitbreiding van het mandaat van het Europese OM met zaken als terrorismebestrijding. De heer Juncker pleitte hier gisteren met veel nadruk voor.

De fractie van 50PLUS steunt het tandpunt van het kabinet van harte. De bestaande structuren functioneren in de praktijk goed, dus laten we eerst maar eens afwachten op de eerste evaluatie van de werking van het Europese OM op het gebied van fraudebestrijding. Wij verwachten dat de minister-president in Salzburg onomwonden duidelijk maakt dat er wat Nederland betreft geen sprake kan zijn van uitbreiding van taken. Kan hij dit hier toezeggen? De term ‘geen voorstander zijn van’ is wat ons betreft te slapjes.” 

© 13 september 2018