Deze week zijn in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen. 50PLUS heeft een eigen Tegenbegroting samengesteld, die doorgerekend is door het Centraal Planbureau (CPB). In deze begroting voor het jaar 2019 staan acht topprioriteiten die 50PLUS wil verwezenlijken. De AOW-leeftijd gaat omlaag, het minimumloon, de AOW en de Bijstand worden verhoogd, er is veel extra geld voor de Ouderenkorting en zowel het eigen risico als de Verhuurderheffing gaat fors omlaag.

50PLUS Tegenbegroting 2019

De prioriteiten van 50PLUS kosten in 2019 alles bij elkaar 5,1 miljard euro. Natuurlijk moet dat betaald worden: 50PLUS snijdt daarom in totaal voor 4,2 miljard euro in zaken waar het wel wat minder kan. Wij verlagen bijvoorbeeld de winstbelasting niet en wij schaffen uiteraard ook de dividendbelasting niet af.  De plannen van 50PLUS leiden ertoe dat het overschot van het Rijk volgend jaar 0,9 miljard euro kleiner wordt vergeleken met de plannen van het kabinet. Maar dan is  er in 2019 nog steeds een overschot van meer dan 7 miljard euro om de staatsschuld af te lossen (voor onze kinderen en kleinkinderen).

HIER MAAKT 50PLUS GELD VOOR VRIJ!

50PLUS heeft acht prioriteiten verwerkt in zijn Tegenbegroting 2019:

1) De AOW-leeftijd in 2019 bevriezen op 66 jaar en in 2020 verlagen naar 65 jaar
2) Minimumloon en AOW verhogen met 3 procent extra
3) Het eigen risico in de Zorg verlagen met 100 euro
4) De Ouderenkorting verhogen met 200 euro extra
5) De Verhuurderheffing wordt fors verlaagd
6) De Belastingdienst krijgt 500 miljoen euro per jaar extra
7) Belasting op leidingwater (Bol) naar nul procent
8) De aflosboete gaat van tafel

Fractie 50PLUSDIK VERDIENDE INHAALSLAG

50PLUS zet in zijn Tegenbegroting 2019 in op een dik verdiende inhaalslag voor ouderen. Daarnaast laat 50PLUS ook de verlaging van de belastingtarieven in 2019 intact. Dat gaat dus ook in de plannen van 50PLUS gewoon door.

De Tweede Kamerleden van 50PLUS - Henk Krol, Léonie Sazias, Martin van Rooijen en Corrie van Brenk - willen het Centraal Planbureau (CPB) en zijn deskundige medewerkers hierbij bedanken voor een prettige samenwerking.

Klik hier voor de 50PLUS-publicatie van de Tegenbegroting 2019 (PDF)

Klik hier voor de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB)

© 19 september 2018