Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen presenteerde fractievoorzitter Henk Krol de Tegenbegroting van 50PLUS. In de Tegenbegroting gaat de AOW-leeftijd omlaag – ‘Dat is een kwestie van beschaving en is een politieke keuze’ –, de AOW extra omhoog en is er veel extra geld voor de Ouderenkorting.

Henk Krol 

“De AOW steeg van 2017 naar 2018 nog geen drie tientjes”, rekende fractievoorzitter Henk Krol tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het kabinet voor. “Daar moet àlle kostenverhogingen van betaald worden. Zoals de huur, de gemeentelijke belastingen, de zorgpremie, het eigen risico, de energiekosten en de energiebelasting, het openbaar vervoer, de krant en zelfs de postzegel.” Krol vroeg om extra maatregelen om de koopkracht van ouderen te verbeteren. In de Tegenbegroting van 50PLUS staat een verhoging van de AOW met 3 procent bovenop de normale indexering, het verlagen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet met 100 euro en het verhogen van de Ouderenkorting met 200 euro extra.

‘De plusjes dichten de koopkrachtkloof tussen werkenden en gepensioneerden niet’

Dat het kabinet Rutte III er alles aan doet om de helft van alle kiezers – namelijk alle 50-plussers in Nederland – niet in de armen van 50PLUS te drijven, begrijpt Henk Krol maar al te goed, zei hij. Dus komt het kabinet met – veelal minieme – plusjes voor de koopkracht van ouderen. Henk nuanceerde die ‘veelbelovende’ cijfers: “Na alle minnen van de afgelopen negen jaar is deze plus lang niet voldoende”, zei hij tegen de minister-president. “Het dicht de koopkrachtkloof tussen werkenden en mensen die hard gewerkt hebben niet. In de jaren 2017 en 2018 werd die kloof veel groter en die zal in 2019 zeker niet kleiner worden.”

‘Nederland kan zich een AOW-leeftijd van 65 veroorloven’

In de Tegenbegroting 2019 die 50PLUS voor het eerst samenstelde – en die werd nagerekend door het Centraal Planbureau (CPB) – staat dat 50PLUS de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar bevriest en die vervolgens in 2020 verlaagd naar 65 jaar. Precies zoals altijd in het verkiezingsprogramma van 50PLUS heeft gestaan. “Een rijk land als Nederland kan zich een AOW-leeftijd van 65 veroorloven, het is een kwestie van beschaving. Het is een politieke keuze”, aldus de fractievoorzitter tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Lees hier de volledige inbreng van 50PLUS-fractieleider Henk Krol bij de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag:

“50PLUS trekt niet alleen in de vier weken vóór verkiezingen het land in. Dat doen we ook op andere momenten. Twee weken geleden nog. Met een bus gingen onze medewerkers en de vier fractieleden op tour langs een groot aantal gemeenten waar we tijdens de afgelopen raadsverkiezingen zo succesvol waren.

Dat is leerzaam. Juist buiten dit gebouw hoor je wat er leeft in de samenleving. Je merkt dan keer op keer dat Nederland een prachtig land is om te leven, maar de mensen die we spraken vinden ook dat ons land zichtbaar in verval is. Verval op veel terreinen, denk aan de kaalslag in de publieke sector. Mensen thuis hebben daar grote zorgen over.

Natuurlijk klaagt mijn achterban over het feit dat de AOW niet welvaartsvast is. En ronduit boosheid is er over het gegeven dat door een kunstmatig laag gehouden rekenrente de overheid ingrijpt in de mogelijkheden om de meeste pensioenen te kunnen indexeren. Er dreigen nu zelfs kortingen voor miljoenen deelnemers, en dat terwijl er in sommige sectoren al is gekort!

En ja, we horen de minister-president nu al zijn afgezaagde antwoord repeteren dat hij er niet over zou gaan. De mensen thuis weten beter. Ze wijzen hem - en met hem ook de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie - aan als de schuldigen bij het vasthouden aan regels die ouderen al tien jaar op achterstand zetten door de eerder beloofde indexeringen onmogelijk te maken. Ze walgen ervan dat ze wel goed genoeg waren toen ze moesten meehelpen vanaf het moment dat de crisis uitbrak, en worden gedumpt nu de crisis weer voorbij is. Jaar na jaar mochten ze niet meeprofiteren van het herstel. Steeds weer besloot dit kabinet dat vooral de werkenden van de plussen konden genieten, in 2016 kregen zij er zo’n 5 miljard bij. En dan kun je de minnen voor ouderen niet verkopen als je weet dat - uitgerekend tijdens die crisis - het pensioenvermogen ruim verdubbelde van 700 naar meer dan 1450 miljard euro.

Henk KrolEn ja, na al het ge-ijver van 50PLUS staat er in de plannen voor 2019 voor ouderen een plusje. Maar na de eerdere plussen die de afgelopen jaren werden voorspeld
- en achteraf minnen werden - denk ik dan: eerst zien dan geloven.

Juist in een jaar met tenminste twee belangrijke verkiezingen begrijp ik maar al te goed dat dit kabinet ook de helft van de kiezers, die immers 50+ is, niet in de armen van mijn partij wil drijven. Maar na alle minnen van de afgelopen negen jaar is eindelijk deze plus lang niet voldoende. Het dicht de koopkrachtkloof tussen werkenden en mensen die hard gewerkt hebben niet. En nee, ik heb dit keer geen grafiek bij me, maar het staat op ieders netvlies gegrift. En in 2017 en 2018 werd die kloof veel groter en deze zal in 2019 zeker niet kleiner worden.
 
En er is meer waar mensen boos over zijn.

Het meest genoemd is de weerstand tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Ook de kritiek van de Raad van State was niet mild. Boos zijn mensen ook door het alsmaar niet oplossen van de ouderenwerkloosheid. Op dit moment zijn ongeveer 140.000 ouderen op zoek naar een baan. Boos ook over het hardvochtig vasthouden aan een alsmaar stijgende AOW-leeftijd, terwijl er geen oog is voor mensen die maar met moeite ‘de 65’ dachten te halen. Een rijk land als Nederland kan zich een AOW-leeftijd van 65 veroorloven, het is een kwestie van beschaving. Het is een politieke keuze.

Ouders hebben het beste voor met hun kinderen en kleinkinderen, jongeren voelen zich in de steek gelaten. Vorige week kwam het bericht dat een deel van de huidige dertigers slechter af is dan hun ouders. En ook daarbij geldt dat dit vooral opgaat in de laagste inkomensgroep. Ze komen steeds moeizamer aan een vaste baan en een eigen huis wordt nog vaker een illusie. Studeren is voor onze jeugd financieel steeds lastiger en er ontstaat weer een kloof tussen rijke en arme gezinnen. Zorgelijke ontwikkelingen!

Wantoestanden

Mensen ergeren zich terecht aan de wantoestanden bij UWV en ING. Ze hebben genoeg van al het gesjoemel. Denk aan het nieuws van de frauderende Polen en aan het graaien door de grote jongens, die steeds ontsnappen. Terwijl een bijstandsmoeder zich al voor een tientje moet verantwoorden.

Mensen thuis zien de leden van de coalitiepartijen niet langer als volksvertegenwoordigers, maar als politici die het eigenbelang, het partijbelang vóór het algemeen belang laten gaan. Het regeerakkoord is verworden tot een dictaat met 76 Leden als stemvee. Zo ebt het vertrouwen weg en worden we hier in Den Haag door mensen thuis steeds minder serieus genomen.

Daar mogen we niet aan voorbijgaan. Nu blijft het bij verontwaardiging en apathie, maar als we het tij niet keren, vrees ik oprecht dat onze democratie kan gaan wankelen. Ieder van ons moet zich dat aantrekken. 50PLUS kijkt - mede daarom - met buitengewone belangstelling uit naar het advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

De mensen in het land die wij spraken verlangen terug naar de trots van weleer. Naar het gevoel dat we als Nederlanders bij elkaar hoorden. Dat er waarden waren die ons samenbonden, verenigden, waardoor we elkaar versterkten.

Publieke voorzieningen

Het is nog helemaal niet lang geleden dat burgers in Nederland konden terugvallen op goede publieke voorzieningen. Tegenwoordig wordt te veel overgelaten aan de markt. Het marktdenken heeft zich genesteld in de haarvaten van onze samenleving. Er wordt gedacht in termen als ‘winst’ en ‘kapitaal’ in plaats van aan mensen en hun geluk en welzijn. 50PLUS vindt dat we minder aan de markt moeten overlaten. Je kunt toch vraagtekens plaatsen of we wel gelukkiger zijn geworden van de marktwerking in de zorg, het openbaar vervoer en bijvoorbeeld in de postmarkt. 

We zien het aantal bezoekers van vijftig jaar en ouder aan voedselbanken verder toenemen. In 2017 hebben de voedselbanken noodhulp verleend aan ruim 132.000 mensen.

Het percentage Nederlanders met betaalmoeilijkheden neemt enorm toe. Nog steeds is er geen goede schuldenregeling voor mensen die in de problemen zijn gekomen. De Nationale Ombudsman luidde daarover vorige week de noodklok.

Teveel mensen staan te lang op een wachtlijst voor een geschikte woning. Tot 2030 moeten er 1 miljoen nieuwe woningen opgeleverd worden.

Wat 50PLUS betreft is het goed als de zorg dichterbij mensen komt en dat gemeenten daar de regie over nemen is begrijpelijk. Maar de verschillen per gemeente zijn wat 50PLUS betreft te groot. Wij zeiden dat al voordat de decentralisaties een feit werden. Wij willen dan ook dat er een raamwerk komt waarbinnen die gemeentes keuzes kunnen maken. Nu kan het zijn dat je een traplift krijgt toegewezen in Breda, terwijl je achter het net vist in Breezand (Hollandse Kroon). Een lening om je woning te verduurzamen krijg je misschien wel in Haaren Noord-Brabant, maar niet in Haren in Groningen.

Ons culturele erfgoed wordt in rap tempo verkwanseld. Oorlogshelden worden verketterd. Het Sinterklaasfeest wordt gedegradeerd tot een integratiedebat en je moet op sommige plekken zelfs voorzichtig zijn als je nog een kerstboom met lichtjes in je voortuin wilt zetten, zo las ik onlangs in het AD.

Op ons leger is zo bezuinigd dat het meelijwekkend wordt. Politieagenten, zorgverleners, onderwijzers maar ook postbodes worden ondergewaardeerd. Zelfs het voorstel van 50PLUS om moedige dienders te belonen met een medaille werd door dit kabinet afgeschoten.
Daders krijgen meer aandacht dan slachtoffers.

Mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze arbeidsongeschikt worden, niet mee kunnen komen of gewoon pech hadden, voelen zich beschimpt en in een hoek gedrukt.
  
Baantjesjagers

Zo kan ik nog tijden doorgaan. Het is samen te vatten met de constatering dat veel burgers zich niet gehoord voelen. Ze zien ons als politici die alleen maar met onze eigen carrière bezig zijn. Wat is een volgende functie? Commissaris van de Koning?  Burgemeester van een groot mogelijk stad? Iets heel belangrijks - maar vooral goed betaald - in het nationale of internationale bedrijfsleven? Burgers haten dit soort baantjesjagers. Hoeveel Leden zijn inmiddels uit uw Kamer vertrokken voor een functie anders dan volksvertegenwoordiger?
 
Maar Nederlanders zijn nóg geen betogers. Maar het geduld van de burger kent grenzen. Het oproer kraait. Als we niet beter naar de burger gaan luisteren, komt er een moment dat door onze schuld de democratie gaat wankelen. Ik zei het al eerder: 50PLUS maakt zich daar grote zorgen over.

Zorgen zijn er ook over de alsmaar verder gaande individualisering van de samenleving. Soms is dat het gevolg van wereldwijde ontwikkelingen, soms wordt het aangemoedigd door de overheid en bepaalde politieke partijen. 50PLUS blijft geloven in goede collectieve oplossingen. 50PLUS is daarom ook mordicus tegen persoonlijke, individuele pensioenpotjes. Wij willen het bestaande pensioenstelsel zoveel mogelijk in stand houden. Verplicht en collectief. En we pleiten voor collectieve regelingen voor zzp’ers.
 
Ik kom op de doelgroep waar 50PLUS primair voor is opgericht. De Telegraaf van afgelopen donderdag kopte op de voorpagina: ‘Oudere levert in’.

En wat tekent De Telegraaf op uit de mond van niemand minder dan Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek? Ik citeer letterlijk: ‘De enige groep die al jaren écht overgeslagen wordt bij de koopkrachtgolf zijn de gepensioneerden. Na de economische crisis van 2008 is de koopkracht van ouderen tot 2013 hard gedaald. Ondanks het economische herstel daarna is hun koopkracht maar amper gestegen. Gepensioneerden kunnen hun inkomenssituatie niet veranderen door meer te gaan werken of promotie te maken. De koopkracht van ouderen is daarom sterk afhankelijk van de indexatie van AOW en pensioen en van fiscale maatregelen. En dat pensioen is vaak al een tijd niet geïndexeerd. Als groep hebben gepensioneerden wél steeds meer koopkracht (en daar schermde minister-president Rutte de afgelopen jaren steeds mee) omdat de mensen die in 2017 stopten met werken een hoger pensioen hebben dan ouderen die dat jaar overleden, en vrouwen vaker een eigen potje hebben opgebouwd. Als groep hebben zij er dan wel wat bij, maar daar heb je als individu natuurlijk helemaal niets aan’, aldus Peter Hein van Mulligen in De Telegraaf.

Bevestiging

50PLUS riep het al jaren en werd door tegenstanders weggehoond, belachelijk gemaakt en uitgefloten, maar nu is er dan eindelijk de bevestiging van de hoofdeconoom van het CBS. Daarom komt ook nu pas het kabinet een heel klein beetje in actie. Too little and too late.
 
Het is helemaal niet raar of opvallend dat maar liefst driekwart van de bevolking denkt er niet op vooruit te gaan. Ze voelen de feiten heel goed aan. Zij ervaren terecht dat de voorspellingen van dit kabinet steeds weer niet bewaarheid werden. Zo voorspelde dit kabinet - met de Macro Economische Verkenning in de hand - voor 2017 aanvankelijk een plus. Het werd een minnetje. Dit kabinet voorspelde voor 2018 opnieuw een plus. En ja, ook dit jaar wordt dat een nog grotere min. De plus die gisteren werd voorspeld voor 2019, wordt dan ook door mensen thuis schouderophalend en met argusogen bekeken.
 
Als de Prinsjesdagvoorspellingen van dit kabinet van 2017, 2018 en nu weer 2019 zouden kloppen, zouden ouderen aan het einde van komend jaar op een plus van 3% uitkomen. Bij lange na niet!
Zelfs als de voorspelling voor 2019 - 1,5% - zou uitkomen, is dat hooguit het nakomen van de belofte over 2017 en 2018. Ik zei het al: It’s too little and too late.

De AOW steeg van 2017 naar 2018 nog geen drie tientjes. Daar moet alle kostenverhogingen van betaald worden. Zoals de huur, de gemeentelijke belastingen, de zorgpremie, het eigen risico, de energiekosten en de energiebelasting, het openbaar vervoer, de krant en zelfs de postzegel.
 
De btw-verhoging is niet alleen kwalijk voor mensen met een kleine beurs, maar heeft ook enorme gevolgen voor de miljoenen Nederlanders in de grensstreek. Wat zijn de grenseffecten die door deze btw-verhoging zullen optreden? Ga op zaterdag eens kijken bij de supermarkten net over de grens. Daar staan nu al vaak meer auto’s met een Nederlandse nummerplaat dan met het kenteken van het eigen land. Na de btw-verhoging zal dat zeker niet minder worden. 50PLUS wil een gedetailleerd overzicht met de te verwachten grenseffecten voor de burgers en voor de economie.
  
50PLUS laat het niet bij woorden alleen. Dit jaar komen wij met een Tegenbegroting. Die heeft uw Kamer inmiddels ontvangen. Bij de financiële beschouwingen zal mijn collega Martin Van Rooijen hier verder op ingaan.
  
Het is een begroting met andere keuzes en andere prioriteiten, zodat mensen thuis weten dat het ook anders kan. Dat er een keuze is. Als dit Kabinet er niet aan wil, dan kunnen de mensen er voor kiezen in maart en mei 2019, of al eerder...
 
50PLUS heeft acht prioriteiten verwerkt in de Tegenbegroting voor het jaar 2019.

1. We bevriezen de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar. Om die vervolgens in 2020 te verlagen naar 65 jaar.

2. We verhogen de AOW, het minimumloon en ook de Bijstandsuitkering met 3%.

3. We verlagen het eigen risico in de zorgverzekeringswet met € 100,-.

4. We verhogen de Ouderenkorting met € 200,- extra.

5. De verhuurderheffing verlagen we, zodat er extra middelen beschikbaar komen voor nieuwbouw van bijvoorbeeld seniorenwoningen en voor verduurzaming.

6. We investeren 500 miljoen extra in de Belastingdienst.
Die moet versneld op orde komen.

7. We schaffen de belasting op leidingwater af. Een extra compensatie voor de BTW verhoging van het kabinet.

8. En uiteraard: de aflosboete gaat van tafel! We hebben daar al hard voor gestreden, mijn collega Martin van Rooijen voorop, en we blijven daarvoor strijden. Die boete die mensen moeten betalen als ze hun woningschuld (deels) afgelost hebben moet de prullenbak in!
 
We houden de geplande verlaging van de inkomstenbelasting in stand, maar 50PLUS zet duidelijk in op een dik verdiende inhaalslag voor ouderen!

We betalen dit onder andere door de dividendbelasting niet af te schaffen. Een apart wetsvoorstel is hiertoe noodzakelijk, maar het kabinet heeft niet geluisterd… De verlaging van de vennootschapsbelasting draaien we terug en we bevriezen de arbeidskorting.

Daarnaast rekenen we na de uitspraken van het CBS – dat ouderen al 10 jaar op achterstand staan – op steun van Kamerleden, die nog enig sociaal gevoel hebben, voor ons initiatiefwetsvoorstel om de rekenrente tijdelijk te verhogen.
 
Samenvattend: 50PLUS is duidelijk. We maken heldere keuzes. Aan het eind van deze maand kent ons land 18 aaneengesloten kwartalen van groei. Dat is uitzonderlijk, ook als je kijkt naar het verleden. Slechts één keer was dit hoger (1994 t/m 2001, 32 kwartalen). Een veel te kleine groep profiteert hiervan. Daarom kiezen we voor de dik verdiende en broodnodige inhaalslag voor ouderen.

We zien uit naar de volgende busreizen van 50PLUS het land in, de verkiezingen komen eraan.  We hebben er zin in!”

© 19 september 2018