50PLUS wil dat er een nationaal woonplan komt om de woningnood in alle sectoren op te lossen.

Huizen woningen - Foto: FaceMePLS (Flickr)

“De woningnood rijst de pan uit, de minister denkt na over experimenten om ouderen uit hun woning te zetten, omdat ze een te groot huis bezet houden. Ondertussen zet ze sociale huurwoningen in de etalage voor buitenlandse investeerders – met als lokkertje dat er makkelijk geld te verdienen valt op de Nederlandse woningmarkt. Dat moet verboden worden. Tegelijkertijd wordt het streefaantal van 75.000 nieuwe woningen per jaar niet gehaald. 50PLUS wil dat er een nationaal woonplan komt.’’Dat zei fractieleider Henk Krol van 50PLUS vandaag tegen minister Ollengren van Binnenlandse Zaken tijden het algemeen overleg Huuraangelegenheden.

'Geen experimenten'

Henk Krol maakte duidelijk dat 50PLUS tegen experimenten is om ouderen die in een te groot huurhuis wonen eruit te zetten. En het opkopen van sociale huurwoningen door buitenlandse beleggers moet verboden worden.

In zijn inbreng pleitte de voorman van 50PLUS verder voor het bouwen van veel extra studentenwoningen bij de universiteiten en stelde hij een beëindigingsfonds voor slecht renderende vakantieparken voor. De huizen op die parken kunnen dan worden aangepast tot seniorenwoningen. •


► Lees de volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol tijdens het algemeen overleg Huuraangelegenheden met minister Ollongren:

“Ik begin vandaag maar eens tegen de verwachting in met de kamernood onder studenten. Het is een nationaal drama waar een nationaal antwoord op moet komen. Help die studenten die nu uren reistijd kwijt zijn of maximaal moeten lenen voor een kamer. Hoe staat het met de aangenomen motie over de studentencampus bij de universiteiten. Als er toen in mei direct begonnen was met het uitwerken van dat voorstel, dan werd er nu al gebouwd op lege plekken rond de universiteiten. Neem het Science Park in Amsterdam. Er is ruimte genoeg. Of Wageningen, ook genoeg ruimte. De High Tech campus Eindhoven moet ’s avonds beveiliging inhuren omdat de campus uitgestorven is. Kan de minister toezeggen dat er voor Kerst begonnen wordt met het bouwen van studentenkamers op het Science Park Amsterdam, bij de Universiteit Wageningen en bij de High Tech Campus Eindhoven? Nood breekt wet.

Middenhuur

Door Van Gijzel is het coalitiestandpunt over de middenhuur, dus de huurwoningen van 700 tot 1000 euro per maand, uitgewerkt. Dat komt helaas neer op het verkopen van de grotere en betere sociale huurwoningen ten gunste van het middensegment. Het segment middenhuur is een klein segment en kent inderdaad grote problemen. De huurprijs is namelijk helemaal niet op te brengen voor een groot deel van huurders. Daar zitten ook mensen bij die noodgedwongen uitwijken naar de middenhuur vanwege de gigantische wachtlijsten in de sociale sector. Je lost het probleem niet op met het schuiven van bestaande huurhuizen naar een duurdere sector. Het is het zoveelste verdienmodel van het zoveelste kabinet Rutte: ondernemers meer laten verdienen aan dezelfde huizen.

Daarboven op komt het beleid om buitenlandse investeerders te verlokken om sociale huurwoningen op te kopen. Onze fractie is geschokt door het artikel van Follow the Money van vorige week . Sociale huurwoningen staan in de etalage op een Engelstalige site. Er wordt uitgelegd hoe beleggers geld kunnen verdienen aan onze corporatiewoningen. Op termijn worden die woningen onttrokken aan de sociale huurmarkt. Kan de website met direct uit de lucht gehaald? En, kan er een verbod komen op het opkopen van sociale huurwoningen door buitenlandse beleggers?

Ouderen

In haar antwoorden over de sociale huursector stelt de minister dat er experimenten voor het tegengaan van scheefwonen qua huurprijs en woonoppervlak. Als eerste aanknopingspunt noemt zij experimenten met senioren die te ruim zouden wonen . Dat stigmatiseert ouderen weer eens als de kurk op de woningmarkt. Kan de minister hier en nu toezeggen dat ouderen niet uit hun huurwoning worden gezet, hetzij met zachte, hetzij met harde dwang? Het zou de minister sieren om in hoog tempo te gaan werken aan de bouw van leeftijdsbestendige huurwoningen, met aandacht voor diversiteit in woonvormen, in plaats van met zulke experimenten te komen. EénVandaag kwam deze week met voorstellen voor slecht renderende vakantieparken . Er werd gepleit voor een beëindigingsfonds om vervolgens de recreatiewoningen om te bouwen tot woonwijken voor senioren. Dat klinkt veelbelovend. Welke maatregelen gaat de minister nemen om dit te realiseren?

Onderbenutting huurtoeslag door senioren

Een aantal seniorenorganisaties hebben deze maand een rapport uitgebracht over de onderbenutting van de zorg- en huurtoeslag door senioren. Op basis van CBS gegevens is het totale aantal seniorenhuishoudens in kaart gebracht dat voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag o.a. op basis van verzamelinkomen, vermogen en woonsituatie, én het aandeel seniorenhuishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt. Eén op zes 55-plus huishoudens laat mogelijk recht op huurtoeslag liggen. Eén op de vijf 85-plus huishoudens ontvangt geen huurtoeslag, terwijl zij er wel recht op lijken te hebben. Wij hebben de indruk dat senioren niet weten dat ze recht hebben op toeslagen. Wat gaat de minister doen om de onderbenutting tegen te gaan?

Meer regie

Tenslotte. Er is nu al weer sprake dat die 75.000 huizen per jaar er niet komen. Huisvesting is te belangrijk om aan gemeenten en de markt over te laten. Het CDA pleitte voor een regeringscommissaris. 50PLUS steunt dat en gaat een stapje verder. Deze zomer pleitten we al voor een nationaal woonplan. Daar horen de volgende elementen in:

- Het bouwen van voldoende huur- en koopwoningen;

- Een evenwichtige verdeling tussen bouwen in de stad en verstandig bouwen in het groen;

- Ruimte voor ecologische woonzones in krimpgebieden;

- Ruimte voor experimentele woningbouw – dus meer duurzaamheid, smarthomes met nieuwe technologieën en nieuwe samenlevingsvormen;

- Snelle oplossing voor kamernood onder studenten;

- Ruime aandacht voor het bouwen van leeftijdsbestendige woningen met aandacht voor diversiteit in woonvormen;

- Een verbod op het opkopen van sociale huurwoningen door buitenlandse beleggers;

- Het mobiliseren van werkloze bouwvakkers en het aantrekken van bouwvakkers uit landen als Spanje en Portugal;

- Een beeïndigingsfonds voor slecht renderende vakantieparken.”

© 26 september 2018