Nederland wil koploper zijn op het gebied van reductie van plastic wegwerpproducten. 50PLUS is daar blij mee. “Het verbod op plastic rietjes en dergelijke is daar een heel mooi voorbeeld van”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk.

Rietjes - Foto: Courtney Kieras (FreeImages)

Dat consumenten belast worden voor het gebruik van vervuilende producten is te begrijpen, maar de lasten mogen absoluut niet onevenredig zwaar bij de consumenten terechtkomen, zei Corrie van Brenk in een overleg over het milieu. •


Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg Milieuraad met staatssecretaris van Veldhoven: 

“In de komende Milieuraad staat onder meer de Verordening Minimumvereisten Waterhergebruik op de agenda. U zult begrijpen dat dat mij, als ambassadeur van SDG 6, na aan het hart ligt.

50PLUS steunt de inzet van de staatssecretaris. Wij delen de visie dat de verordening beter gelinkt moet worden aan het probleem van waterschaarste en een stimulans van hergebruik. Op dit moment is dat niet het geval en dat is onwenselijk. 50PLUS wil de staatssecretaris vragen op welke wijze zij de verordening zou willen aanpassen om dit initiële doel toch te bereiken. En hoe gaat zij hierover onderhandelen? Met welk doel? Graag reactie, want het is zo belangrijk dat ook Europa uitstraalt op elk mogelijk gebied dat waar het mogelijk is, hergebruik de norm moet zijn.

REACH-verordening

De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij geen drinkwatercriterium aan de REACH-verordening toegevoegd zou willen hebben, omdat die er indirect al in zit. Zij vindt het daarom onvoldoende meerwaarde hebben.
 
Wij horen echter dat er nog wel kanttekeningen te plaatsen zijn. Zo vindt evaluatie plaats voor risicovolle stoffen boven een bepaald niveau, waardoor er stoffen buiten beeld kunnen blijven. Dat was bij GenX in eerste instantie ook het geval. Ook wordt alleen gekeken naar de gevolgen van de betreffende stof voor de mens, en niet zozeer voor de waterkwaliteit an sich. In REACH wordt ook geen link gelegd met doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Zou dat niet óók in REACH verankerd moeten worden?

50PLUS waardeert overigens de Nederlandse steun voor het Duits-Noorse PMT-voorstel. Aangegeven werd dat onduidelijk is of de conceptcriteria in REACH terecht gaan komen. Gaat Nederland hier nog actief iets mee doen?

Richtlijn plastic wegwerpproducten en vistuig

50PLUS is wederom blij met de Nederlandse inzet en ambitie om koploper te zijn. Het verbod op plastic rietjes en dergelijke is daar een heel mooi voorbeeld van. Voor een paar zaken wil ik echter nog de aandacht vragen.

Ten eerste de lastenverschuiving naar de consument. Het is goed dat consumenten belast worden als zij vervuilende producten gebruiken. Maar hoe voorkomen we met elkaar dat dit onevenredig zwaar bij hen terechtkomt? Ook is het belangrijk dat er in hoog tempo ingezet wordt op hoogwaardige alternatieven. Daarnaast moet er veel, heel veel nadruk komen op preventie.

Nederland geeft daarna aan graag een indicatie voor percentages van reductiedoelstellingen te zien. Met wat voor percentages neemt de regering minimaal genoegen? En hoe afrekenbaar zouden deze doelstellingen zijn? Nederland gaat een operationalisering van producentenverantwoordelijkheid vragen, maar wat is de inzet?

Tot slot blijken de voorgestelde CO2-reductiedoelen in de Raad voor twee kampen te zorgen. Nederland zit gelukkig in het kamp dat die doelen wil aanscherpen. Voorzitter Oostenrijk heeft nu een voortel van 35% in 2030, maar allerminst zeker is dat dit erdoor komt. Wij wensen de Nederlandse onderhandelaars veel sterkte en wijsheid toe.”

© 2 september 2018