Het UWV heeft een dubbel gezicht: enerzijds de organisatie die zich makkelijk laat bedonderen, anderzijds de uitkeringsfabriek die mensen kan ‘vermalen’. “Het UWV moet weer een doel- en vooral cliëntgerichte organisatie worden”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk.

UWV - Foto: Harry Breugom

Het UWV heeft twee gezichten, constateerde Corrie van Brenk tijdens een debat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. “Enerzijds is er de uitkeringsfabriek die zich makkelijk laat bedonderen door Polen die een lange doorbetaalde vakantie willen. Aan de andere kant zijn er zieke, kwetsbare mensen die  door diezelfde ‘uitkeringsfabriek’ vermalen worden, die herkeurd worden en hoewel ze nog steeds dezelfde aandoening hebben vervolgens een lagere uitkering krijgen, en daardoor in grote financiële problemen raken”, zie het Kamerlid van 50PLUS. “Volgens welke normen, door welke artsen of welke andere personen herkeuring plaatsvindt blijft vaak schimmig”, voegde Corrie toe.  

Goed ingewerkte keuringsartsen

Corrie van Brenk wilde van de minister weten er gedaan wordt om van het UWV weer een doel- en cliëntgerichte organisatie te maken. Verder vroeg het Kamerlid hoe het staat met het aantal goed ingewerkte keuringsartsen. “We horen verhalen van keuringen door lekenartsen, klopt dit? Hoe zit het met het serieus nemen van mensen die bezwaar aantekenen? Hoe kunnen mensen hun recht halen? En hoe denkt de minister de juiste werking van het UWV te bevorderen? En hoort de minister ook de schrijnende verhalen waar het individu de dupe wordt van deze machtige instantie?”

Aantasting van basisbescherming

“Na versoberingen in 2002 en 2006 worden criteria voor arbeidsongeschiktheid in 2019 door dit kabinet wederom aangescherpt”, constateert Corrie van Brenk. “Dat is echt geen activerende bijstelling meer van de mogelijk te ‘riante sociale zekerheid’ van eind vorige eeuw, maar volgens 50PLUS een regelrechte aantasting van basisbescherming van mensen die er niet voor gekozen hebben om ziek te zijn. Als het zo doorgaat, is er straks inderdaad nauwelijks of geen onderscheid meer tussen WIA en de bijstand. Wíl het kabinet dat? Wij zijn tegen verdere aanscherping van criteria. Feitelijke arbeidsongeschiktheid laat zich niet wegredeneren door normen en criteria!”

Heilloze weg

Ga niet deze heilloze weg van bezuinigingen ten koste van kwetsbaren op, gooi mensen niet uit een bescheiden vangnet, maar investeer meer in het naar werk begeleiden van (deels) arbeidsongeschikten, bijvoorbeeld door een méér gerichte aanpak van de groep 35-minners, adviseerde Corrie de bewindspersoon. “Maar als het toch gaat komen van een verdere aanscherping van het schattingsbesluit, dan wel samen met sociale partners, cliënten- en patiëntenorganisaties: het ‘totale veld’ dus. Gaat de minister dat borgen, gaat hij daarbij zorgen voor een volkomen transparant proces, ook naar de Kamer toe?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS.

© 4 oktober 2018