”50PLUS kiest ondubbelzinnig voor de veiligheid van de inwoners van Groningen en stelt niet de leveringszekerheid van gas voorop. De partij wil ook  een aardgastribunaal waarbij schuldigen aan de aardbevingstragedie in het Noorden aangeklaagd en vervolgd kunnen worden.

Met die boodschap kwam 50PLUS-Eerste Kamerlid Jan Nagel dinsdag 9 oktober bij de behandeling in de Senaat van het kabinetsvoorstel over de minimalisering van de aardgaswinning in Groningen.

Het kabinetsvoorstel  stelt de leveringszekerheid van gas boven de veiligheid van de bewoners. Er zijn geen harde garanties voor de nagestreefde vermindering. Het verdwenen vertrouwen van de Groningers wordt niet hersteld, het wantrouwen wordt verstevigd, concludeerde Nagel.

De Eerste Kamer was dinsdag aan zet om, zoals  de 50PLUS-Senator zei, een definitief oordeel te geven over het wetsontwerp dat het schrijnende verleden, het onaanvaardbare heden en de onzekere toekomst van meer dan 100.000 Groningse gezinnen moet vastleggen. Het uiteindelijke standpunt dat hij naar voren bracht, was dat van de gehele partij en, voegde hij eraan toe, glashelder.

Centraal bij 50PLUS staat het vertrouwen van de Groningers. Dat is, stelde Jan Nagel vast,  hemelsbreed zoek. Hun veiligheid wordt te weinig voorop gesteld. Hij verwees naar een brief van de Stichting Groninger Gasberaad van 4 oktober jl. Daarin wordt gewezen op de onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van de mensen en de schade aan gebouwen en infrastructuur.

Senator Nagel in zijn betoog: “Het staat vast dat meer dan 110.000 mensen schade aan hun huis hebben. Daarnaast is er grote immateriële schade voor mensen die jarenlang, in het verleden, nu en in de toekomst psychische problemen hebben en angst voor wat er kan gebeuren. Je moet er maar wonen en weten dat ook als de gaswinningen hopelijk gestopt zijn over 12 jaar, dan nog steeds de bevingen door kunnen gaan en niemand kan voorspellen wanneer die stoppen. Het enige dat we zeker weten is dat als de boringen stoppen ook de garantie stopt dat Shell en Exxon zullen betalen.”

Nagel vervolgde: “Door iedereen is vastgesteld dat het vertrouwen van de Groningers volstrekt verdwenen is. De vraag is of het nu voorliggende wetsvoorstel dit vertrouwen gaat herstellen. Het antwoord hierop is een ondubbelzinnig nee. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen hebben in hun zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Groninger gasveld 2018-2019 geconcludeerd dat de veiligheid van de inwoners van Groningen onvoldoende waarborg krijgt. Ondanks hun eerder gegeven advies wordt onvoldoende ingegaan op de sociale onveiligheid, gezondheid, de maatschappelijke onrust en de ontstane ontwrichting. Het beeld wordt opnieuw bevestigd: hoe meer aardgas gewonnen, hoe meer de Groningers in de kou komen te staan.”

Senator Nagel betrok ook de belangen kinderen in zijn betoog. Hij zei daarbij: “Als 50PLUS-partij willen wij de betekenis voor kinderen en vooral kleinkinderen centraal stellen. In het rapport Vaste grond gezocht stelde de Kinderombudsman vorig jaar vast dat er 30.000 kinderen in het aardbevingsgebied wonen. In het rapport ‘Gronings perspectief’, uitgebracht in januari 2018, wordt gemeld dat 10.000 inwoners stressklachten hebben. Dat heeft ook zijn uitwerking op kinderen. In het VN-kinderrechtenverdrag staat dat het belang van het kind een eerste overweging dient te zijn. In artikel 6: Kinderen hebben recht op een ongestoorde ontwikkeling.  Maar de kinderen in Groningen hebben dagelijks het gevoel van onveiligheid. Hoe denkt de minister te voorkomen dat de belangen van de kinderen verder geschaad worden?”

De fractievoorzitter van 50PLUS in de Senaat herinnerde eraan dat al in 2013 het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde om de jaarlijkse gasproductie onder de 12 miljard kubieke meter te brengen om het risico van aardbevingen terug te dringen. Aangetoond werd dat zwaardere aardbevingen tot 5 op de schaal van Richter mogelijk waren.

Nagel hierover: “Het is hard te moeten constateren dat de NAM de gasproductie toen toch opvoerde. En de vraag is of dat eigenlijk niet misdadig is geweest. Graag op dit punt de visie van de minister en ook op de vraag wat daarbij de rol van de regering is geweest. 50PLUS pleit er voor een aardgastribunaal in te stellen waarbij schuldigen aangeklaagd en vervolgd kunnen worden.”

Het is volgend jaar zestig jaar geleden dat het aardgas onder Groningen werd ontdekt. Nagel nu daarover: “Nederland rekende zich letterlijk rijk aan wat gedacht was als lachgas maar later bittere traangas bleek.”

Klik HIER om de volledige tekst te lezen die Jan Nagel uitsprak.

© 9 oktober 2018