50PLUS wil duidelijkheid over de manier waarop wordt gewerkt aan de nieuwe begroting voor de Europese Unie.

Beeld: Svilen Milev (FreeImages)

Martin van Rooijen van 50PLUS vindt dat minister Blok van Buitenlandse Zaken niet duidelijk genoeg is over de stand van zaken bij de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting, het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK).

“Ik zie al aankomen dat de Kamer straks weer voor bijna voldongen feiten wordt geplaatst onder het motto: het gaat allemaal sneller dan we hadden verwacht”, aldus Martin van Rooijen in het algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018.

► Lees hier de volledige inbreng van Martin van Rooijen bij  het overleg over de Raad Algemene Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken.

“Ik zal in mijn bijdrage namens 50PLUS ingaan op het Meerjarig Financieel Kader, Migratie en Brexit. Maar eerst twee algemene opmerkingen. De relatie met Rusland bespreken  we volgende week, maar toch al een vraag aan deze minister, ook al was de persconferentie vorige week vooral bedoeld als feestje voor zijn collega van Defensie. Deelt deze minister het oordeel van de Britse ambassadeur zondag in Buitenhof dat hier aan Nederlandse zijde sprake was van ´een briljante operatie´?

Over terminologie gesproken. Ik lees in de eerste alinea van de geannoteerde agenda dat – en ik citeer – het kabinet hierbij zijn appreciatie geeft van de State of de Union van Commissievoorzitter Juncker’.  Dat kan toch niet serieus slaan op de paar buitengewoon algemene en vrijblijvende zinnen die daarop volgen?, zo vraag ik de minister.

Dan het MFK. Als ik lees wat de minister daarover schrijft, word ik wat onrustig. Er wordt veel gepraat en geschreven en we bevinden ons nu in een stap tussen de technische fase en de formele onderhandelingen, zo schrijft de minister. Kan de minister aangeven hoe hij die grens trekt? Ambtelijk overleg is toch ook onderdeel van het politieke proces? En wat bedoelt hij met zijn mededeling dat in de Raad Algemene Zaken een eerste politieke discussie gevoerd zal worden over de elementen voor het onderhandelingsdocument? Kortom: er wordt al volop onderhandeld en daarover wil 50PLUS nu meer weten. Graag een duidelijke stand van zaken, zo vraag ik de minister.

Voor een tijdpad verwijst de minister naar de agendering door het EU-voorzitterschap. Maar de commissie wil voor de verkiezingen in mei klaar zijn. Dan moet er toch een tijdpad zijn. En dan hebben we toch niets aan dat mooie overzicht in de bijlage. 50PLUS wil op dit punt echt meer duidelijkheid van de minister. Ik zie al aankomen dat de Kamer straks weer voor bijna voldongen feiten wordt geplaatst onder het motto: ‘het gaat allemaal sneller dan we hadden verwacht’.  Verder verwacht mijn fractie uiteraard dat de minister en zijn collega’s al het mogelijk doen om de tot nu toe ingenomen standpunten overeind te houden. Wat vindt de minister van de resolutie van het Europees Parlement dat het uitgavenplafond verder wil verhogen? Speelt die resolutie nog een rol in de onderhandelingen tussen de lidstaten?

Dan het onderwerp migratie. Is de minister het met de fractie van 50 PLUS eens dat terwijl de winter voor de deur staat, er niets gebeurt om op dit dossier daadwerkelijke voortgang te maken. De situatie in de Griekse opvangkampen wordt steeds slechter, er is geen enkel land buiten de EU dat zich aanmeldt als ontschepingslocatie en ook over de nieuwe vorm van opvang binnen de Unie is niets geregeld. Nederland blijft overal voor pleiten, inclusief een verbeterde versie van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Maar gebeurt er behalve al dat pleiten ook nog wat, zo vraag ik de minister? 

Over de Brexit horen we de laatste dagen ineens optimistische geluiden. Dus is dit overleg de uitgelezen kans voor de minister om de Kamer te informeren over de achtergronden van dit optimisme. Maar omdat we niet kunnen voorspellen hoe de Britten zich uiteindelijk gaan opstellen moeten we wel doorgaan met ons voor te bereiden op een harde Brexit.

Waar mijn fractie zich in toenemende mate zorgen over maakt, is het lot van in Engeland wonende Nederlanders bij een harde Brexit. Daar zijn eerder al op zich bevredigende afspraken over gemaakt, maar als er geen akkoord komt vervallen die natuurlijk weer. Het motto is immers ‘alles of niets’ . Mijn fractie vindt de antwoorden op de schriftelijke vragen van de collega’s Omtzigt, Anne Mulder en Asscher niet erg bevredigend. Wat kan de minister over onze hoofden heen onze landgenoten aan de andere kant van de Noordzee melden, behalve de mededeling dat er een pagina op de website staat en dat er bijeenkomsten zijn? Kan de minister aangeven hoeveel mensen inmiddels om informatie hebben gevraagd en hoe zij die beoordelen?”


© 11 oktober 2018