“De alternatieve besteding van het niet afschaffen van de dividendbelasting is zo ongeveer wat 50PLUS had verwacht, maar zeker niet wat we hadden gehoopt!”, aldus Kamerlid Martin van Rooijen.

Foto: Carlos Paes (FreeImages)

“50PLUS vindt het ongelooflijk dat premier Rutte niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de lastenstijging voor gezinnen eruit te fietsen”, stelt Martin van Rooijen. “De kiezer zal erover oordelen!”, eindigde het Kamerlid van 50PLUS zijn debatinbreng.


Lees de inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over het niet afschaffen van de dividendbelasting:

“Vorige week heroverwegen en gisteren ging er eindelijk een definitieve streep door het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting. Een voorstel wat zo lang en met zoveel verve is verdedigd en wat zogenaamd de brede economische structuur van Nederland zou versterken. Nou, we hebben het gezien. De eerste reactie van een individueel bedrijf, leidt meteen al tot het intrekken van het voorstel.

Uit de brief van gisteren blijkt dat nu het tarief van de vennootschapsbelasting alsnog veel verder naar beneden gaat. Maar waarom heeft het kabinet dat niet al veel eerder zo voorgesteld? Verlaging van de winstbelasting is aantoonbaar effectief en het afschaffen van de dividendbelasting niet. Dus wat was nu de échte reden om zoveel politiek kapitaal te verspillen aan de dividendbelasting? Ik vraag het de premier expliciet maar ik vrees dat we er nooit achter komen.

Vrijwel heel Nederland is al meer dan een halfjaar klaar met het onderwerp Dividendbelasting. Het relaas, sinds de presentatie van het regeerakkoord, is ongekend. Maar het voorstel is eindelijk van tafel en de alternatieve besteding is zo ongeveer wat we hadden verwacht. Maar zeker niet wat we hadden gehoopt!

Het geld wordt in elk geval niet gebruikt om de lastenstijging voor gezinnen volgend jaar weg te poetsen. Het is een feit dat de tariefsverlaging groter is dan de BTW-verhoging, maar toch staat er volgens het CPB voor volgend jaar per saldo een lastenstijging voor gezinnen in de boeken. Alle Kamerleden van 50PLUS hebben zich hier enorm over verbaasd. Het zal toch niet waar zijn dat Mark Rutte en de VVD toestaan dat we een belastinghervorming doorvoeren zonder smeerolie? Zonder een klein beetje boter bij de vis? Ik vind het ongelooflijk dat de premier niet van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de lastenstijging voor gezinnen eruit te fietsen.

Van Gerrit Zalm kregen we bij de vorige hervorming in 2001 nog een flinke scheut geld terug. Dat weet onze premier misschien niet meer, omdat hij toen nog bij Unilever werkte. Vandaar dat ik hem er maar even aan herinner: ‘Lastenstijgingen in fiscale hervormingsjaren zijn hoogst ongebruikelijk’. Ik hoop op steun van individuele VVD- en CDA-Kamerleden voor onze motie om de lastenstijging van 800 miljoen euro voor volgend jaar alsnog van tafel te krijgen. Laat het dualisme zegevieren, vraag ik met mijn vriendelijkste glimlach.

50PLUS had en heeft natuurlijk vele prioriteiten waar we het geld van de dividendbelasting aan zouden willen besteden en dat hebben we helder en duidelijk laten zien in onze tegenbegroting. Het komt niet in de buurt van het lijstje waar het kabinet gisteren mee is gekomen. Het zijn absoluut niet de keuzes die wij zouden maken. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een verbetering t.o.v. het oorspronkelijke kolderieke voorstel om een grote lastenverlichting aan het buitenland te geven. Een lagere winstbelasting is een keuze van het kabinet, maar het is een keuze die ook weer makkelijk omkeerbaar is. De kiezer zal erover oordelen!”

© 16 oktober 2018