Diverse media maken vandaag melding van de zorgen van De Nederlandsche Bank (DNB) om het afnemen van het gebruik van contant geld in onze samenleving. Nog slechts vier op de tien mensen betaalt contant. DNB vindt – net als 50PLUS – dat het altijd mogelijk moet blijven om met contant geld af te rekenen. Een cash-loze maatschappij is namelijk een gevaar voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, laaggeletterden en visueel gehandicapten. 

Betaalpas en geld - Foto: Harry Breugom

50PLUS stelde vandaag vragen aan minister Wopke Hoekstra van Financiën over de berichten dat De Nederlandsche Bank zich zorgen maakt over het afnemend gebruik van contant geld. Tweede Kamerlid Martin van Rooijen wil onder meer van Hoekstra weten of het klopt dat de rol van contant geld in het betalingsverkeer met enorme snelheid blijft afnemen. “Erkent de minister dat de snel afnemende rol van contant geld in het betalingsverkeer binnenkort een kritische grens kan passeren, waarbij tal van specifieke groepen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, sociale minima en laaggeletterden, gedeeltelijk worden buitengesloten van het betalingsverkeer en dus van de samenleving?”, vroeg Martin van Rooijen vandaag aan de bewindsman op Financiën.  

Maatschappelijk belang

50PLUS vroeg ook of minister Hoekstra de zorgen van De Nederlandsche Bank over de afname van het gebruik van contant geld in de samenleving deelt. “De rol van contant geld in de samenleving neemt zodanig snel af dat het van groot maatschappelijk belang is om het actuele standpunt van de regering te kennen en hierover snel met elkaar in debat te treden”, vindt Van Rooijen.

Geen antwoord

Op 7 juni vroeg Martin van Rooijen namens 50PLUS om meer uitleg over het gebruik van contant geld in de samenleving. Een brief daarover werd toegezegd, maar tot op heden kwam op de gestelde vragen geen antwoord. Van Rooijen vroeg vandaag naar de reden van het in gebreke blijven. “Kunt u deze vragen meenemen in de toegezegde brief en bent u bereid om deze brief ruim voor het kerstreces aan de Kamer te doen toekomen?”, drong het Kamerlid van 50PLUS bij de minister aan.

► Lees ook: De rol van contant geld in onze samenleving

© 29 oktober 2018 – Foto: Harry Breugom