Met drie amendementen – wijzigingen – op wetsvoorstellen wil 50PLUS de AOW-leeftijd bevriezen, het minimumloon en de AOW-uitkering verhogen en kraanwater goedkoper in plaats van duurder maken.

Het kan! Nederland is er rijk genoeg voor!

Amendementen

Tweede Kamerleden hebben de mogelijkheid wijzigingen te suggereren voor wetsvoorstellen. Ze mogen komen met suggesties die in hun ogen het wetsvoorstel beter maken. Zulke wijzigingsvoorstellen worden ‘amendementen’ genoemd. 50PLUS diende vandaag drie amendementen in op de belastingplannen van de regering. 

“50PLUS kwam in september als enige partij met een eigen Tegenbegroting 2019. Die is wél doorgerekend door het CPB, maar helaas bij de stemmingen niet overgenomen door het kabinet”, vertelt Kamerlid Martin van Rooijen. De strijd om het Belastingplan en de begrotingen is echter nog in volle hevigheid aan de gang, benadrukt Martin: “Het kabinet is er nog lang niet! Er is een overschot op de begroting van acht miljard euro – acht miljard! – terwijl de burgers van Nederland nog steeds nabloeden van alle crisismaatregelen. 50PLUS wil met drie amendementen een laatste aanval doen om het geplande regeringsbeleid nog dit jaar aangepast te krijgen!”

1. AOW-leeftijd bevriezen

Het eerste amendement moet bewerkstelligen dat de verhoging van de AOW-leeftijd bevroren wordt. “Met dit amendement wordt de pensioengerechtigde leeftijd (…) vanaf 1 januari 2019 vastgezet op 66 jaar en wordt de koppeling van die pensioengerechtigde leeftijd aan de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting geschrapt”, zo staat in de toelichting op het amendement.

► Lees hier het amendement

2. Minimumloon & AOW-uitkering omhoog

Het tweede amendement is een wijziging van het Belastingplan 2019. Dat amendement stelt het afschaffen van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers voor, wat komend jaar 818 miljoen euro oplevert. “De opbrengst wordt ingezet om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 met 3% extra te verhogen, bovenop de gebruikelijke indexering”, legt Martin van Rooijen uit. “Met deze extra verhoging van het minimumloon bereikt 50PLUS dat ook de AOW-uitkering en de bijstandsuitkering met 3% extra worden verhoogd, immers de hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon!

► Lees hier het amendement

3. Kraanwater goedkoper

Kraanwater moet goedkoper in plaats van duurder, vindt 50PLUS. Het derde amendement wil dat regelen: de wijzing op het wetsvoorstel die Martin van Rooijen indiende moet ervoor zorgen dat belasting op leidingwater geheel komt te vervallen. “De 50PLUS-amendementen 1 en 2 zijn keurig gedekt. Amendement 3 niet, want dat is de broodnodige extra compensatie voor de BTW-verhoging”, legt Van Rooijen uit. “Het kan! Nederland is er rijk genoeg voor!”

► Lees hier het amendement

► Doorberekening Tegenbegroting van 50PLUS door het CPB

© 5 november 2018