50PLUS wil dat bij discussies over de Brexit de belangen van burgers, bedrijven en organisaties centraal staan.

Brexit - Beeld: European Parliament

50PLUS wil dat bij discussies over de Brexit de belangen van burgers, bedrijven en organisaties centraal staan. “Wat is de positie van vissers, tomatentelers, transporteurs, luchtvaartmaatschappijen, studenten en Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen als de Britten definitief uit de Europese Unie zijn gestapt? Wat zijn de consequenties?”, vroeg Martin van Rooijen aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg de bewindsman om duidelijk te zijn over de uiterste datum waarop duidelijk moet zijn op welke manier het Verenigd Koninkrijk afscheid neemt van de Europese Unie.

Voorbereidingen

50PLUS wil van het kabinet weten of op Europees niveau alle voorbereidingen zijn getroffen om de gevolgen van een Brexit zonder akkoord op te vangen. “Want het kan natuurlijk altijd dat er één minuut voor twaalf alsnog een akkoord komt, maar daar mogen we niet van uitgaan”, waarschuwde Martin van Rooijen.

Sinterklaasbegroting

In hetzelfde debat vroeg Martin van Rooijen in hoeverre de onwil van Italië  om de staatsbegroting aan te passen van invloed is op  het algemene financiële beleid binnen de EU voor 2019. “Kan minister de Kamer inzicht geven in hoe de andere landen van de Eurozone de Italiaanse Sinterklaasbegroting beoordelen?”, vroeg Martin van Rooijen. • 


De inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het overleg over de Raad Algemene Zaken van 12 november a.s. met minister Blok van Buitenlandse Zaken: 

“Bijna dreigend tikt de klok in het Brexit-proces richting twaalf uur. Voor ons, politici, is het een proces, een project. Maar wat te denken van vissers, tomatentelers, transporteurs, luchtvaartmaatschappijen, studenten en de Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen? Voor hen – en nog heel veel anderen – is het bittere realiteit. Wat is hun positie als de Britten definitief uit de Europese Unie zijn gestapt? Wat zijn de consequenties? Wat gaat het hun kosten? Laten we dat bij het afwegen van alle politieke belangen toch vooral voor ogen houden.

Tegen die achtergrond stel ik opnieuw de vraag wat de uiterste datum is waarop er duidelijkheid moet zijn. Hoe veel tijd heeft de heer Barnier en zijn team nog? Dat is voor al die mensen die ik hiervoor heb genoemd erg belangrijk om te weten. Even belangrijk is dat de minister vandaag duidelijk maakt hoe de zaken er nu voor staan, en wat zijn verwachtingen zijn.

Nog een concrete vraag op dat punt. Volgens diverse media wordt gewerkt aan een noodoplossing voor de problematiek van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. In de Sunday Times stond het bericht dat er achter de schermen al een akkoord is over de douane-unie. Volgens dat bericht zou Engeland tijdelijk in de Europese Douane-unie blijven, waardoor het probleem rond de Noord-Ierse grens in elk geval voorlopig van tafel is. Wat kan de minister hierover zeggen en verwacht hij dat er toch nog een kans is op een extra Europese top over de Brexit in november?

Op alle fronten, zowel nationaal als Europees, worden voorbereidingen getroffen voor opvang van de gevolgen van een onverhoopte harde Brexit. Het kan natuurlijk altijd dat er een minuut voor twaalf alsnog een akkoord komt, maar daar mogen we niet van uitgaan. We lezen in de geannoteerde agenda dat mede onder druk van Nederland de Europese Commissie het werk op contingency planning en preparedness zal intensiveren. Daar schrok ik eerlijk gezegd van. Moeten we vrezen dat de zaken in Europees verband niet op orde zijn als er een harde Brexit komt?, zo vraag ik de minister.

Mijn fractie heeft met veel belangstelling de uitgebreide passage gelezen over de bevoegdheden die de Europese Commissie heeft om in het kader van de Brexit zogenoemde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen. 50PLUS is altijd huiverig voor dat soort processen, net als voor de Nederlandse Verzamelwet. Wanneer kunnen we die trouwens verwachten?

Wij snappen wel dat je in bijzondere situaties snel moet kunnen handelen, maar daarbij moet wat ons betreft alles uit de kast worden gehaald om de gekozen volksvertegenwoordiging erbij te betrekken. Desnoods komen we er in het weekeinde voor bij elkaar. Is de minister dat met ons eens, dat van die betrokkenheid bedoel ik?

We lezen ook dat het op dit moment nog niet bekend is welke contingency-maatregelen de Commissie voorziet. Wanneer weten we dat wel?, zo vraag ik de minister. 

Dan nog enkele andere punten. Het kabinet verwijst naar maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie. Komen de resultaten nog langs in de Kamer voordat ze op 19 november naar het Oostenrijks voorzitterschap gaan? 

Ik dank de minister voor de uitleg over de Artikel 7 procedure. Maar is mijn conclusie juist dat als gevolg van de vereiste besluitvorming er weinig kans is dat er daadwerkelijk maatregelen worden genomen tegen Polen en wellicht in een later stadium tegen Hongarije? Tot slot nog een opmerking over de brief die minister Hoekstra van Financiën samen met negen collega’s uit andere EU-landen heeft gepubliceerd over nieuwe regels voor het Europees noodfonds. Heeft deze minister een beeld van hoe die brief is gevallen bij andere landen en met name, wat de positie van Duitsland op dit punt is?

De brief is duidelijk gericht op de problemen rond de Italiaanse Sinterklaasbegroting. Is de minister het met 50PLUS eens dat de Italiaanse begrotingsimpasse een duidelijk stempel gaat drukken op de 2019-editie van het Europees semester? Het standpunt van Nederland over die begroting is duidelijk, maar kan de minister de Kamer inzicht geven in hoe de andere landen van de Eurozone die beoordelen?”

© 6 november 2018