50PLUS is voorstander van meer directe democratie waarbij de burgers rechtsreeks de burgemeester kiezen. Waarbij de kandidaten niet via de niet meer representatieve politieke partijen worden bepaald en de meer dan 98 % van de bevolking die geen lid is van een politieke partij, niet wordt uitgesloten. 50PLUS wil ook dat capabele mensen uit die andere 98%  echt serieus kandidaat kunnen zijn.

50PLUS-Senator Jan Nagel bracht dit dinsdag 13 november naar voren in de Senaat. Daar behandelde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel-Jetten betreffende deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester. Dit komt simpel gezegd neer op een andere – nog onbekende want nog uit te kristalliseren – benoemingswijze van deze overheidsdienaren.

Nagel verklaarde dat zijn fractie het wetsvoorstel zal steunen. Maar hij constateerde tegelijkertijd  dat D66 verzuimd heeft over een echt gekozen burgemeester iets in het regeringsprogramma op te nemen. “Wie de krachtsverhoudingen binnen het kabinet kent, weet dat er van deze regering geen wetsvoorstel dienaangaande te verwachten is. Er zal na de stemmingen volgende week, zo vrezen wij, niet veel in de praktijk veranderen”, zei hij ook.

De 50PLUS-Senator noemde de politieke situatie in Nederland alarmerend en vond de kloof tussen enerzijds politiek en de regenten en anderzijds de burgers  groter dan ooit. Hij constateerde dat er bij de gevestigde partijen een groot verzet is tegen meer directe democratie en een groot wantrouwen in het beoordelingsvermogen van de kiezer.

Nagel verwees naar een enquête onder de zittende burgemeesters waaruit blijkt dat slechts 10% was voor een gekozen burgemeester en een tweederde meerderheid het systeem houden wil zoals het is.  Maar, aldus Nagel, er zijn andere enquêtes, maar dan onder de totale bevolking gehouden, die aantonen dat er  al tientallen jaren een tweederde meerderheid voor een gekozen burgemeester is.

Jan Nagel: “Nederland is het enige land in het moderne Europa dat geen gekozen burgemeester kent. Steeds als het onderwerp in het parlement aan de orde komt, en ook nu weer, komt er een groep burgemeesters die zich als mandarijnen tegen de wetswijziging keren. Terzijde: mandarijnen waren ambtenaren in het Chinese keizerrijk die in hoog aanzien stonden. Om mandarijn te kunnen worden moest men een zeer moeilijk staatsexamen afleggen, dat wel.”

Lees HIER de complete tekst die Senator Nagel uitsprak.

© 13 november 2018