Op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire – gemeenten van Nederland – leven grote delen van de bevolking in armoede. 50PLUS vindt dat er daarom zo spoedig mogelijk een sociaal minimum voor Caribisch Nederland moet worden vastgesteld.

Bonaire Kralendijk - Foto: Roger W (Flickr)

Nederland laat jaar op jaar na om een zogeheten armoedegrens voor de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire in te stellen. Daardoor leven grote delen van de bevolking er in grote armoede, stelt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens in Trouw. Kamerlid Henk Krol stelde hierover vragen aan minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Nederlands staatsburger

Saba, Sint-Eustatius en Bonaire zijn sinds 2010 Nederlandse gemeenten en de 25.000 inwoners van de eilanden zijn dus Nederlands staatsburger. Anders dan in Nederland zelf is op de eilanden het minimumloon niet gekoppeld aan de hoogte van de bijstandsuitkering. Daardoor stijgt het minimumloon niet automatisch als de overheid de bijstandsuitkering verhoogt. Volgens het kabinet kunnen bedrijven op de eilanden hogere lonen niet opbrengen.

Sociaal minimum

Kamerlid Henk Krol vroeg aan minister Grapperhaus wat het kabinet vindt van de stelling van het College voor de Rechten van de Mens dat de bewoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba als tweederangs burgers worden behandeld. “Het is een ernstige beschuldiging aan het adres van dit kabinet”, oordeelde Krol. “50PLUS vindt dat er qua systematiek van sociale zekerheid géén onderscheid zou moeten zijn tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Is het daarom niet redelijk dat er spoedig een sociaal minimum voor Caribisch Nederland moet worden vastgesteld?”, vroeg het Kamerlid aan de minister.

Levenstandaard

Het kabinet heeft gezegd zich de komende periode op het verder verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland te richten. “Prima”, zei Henk Krol, “maar er moet op korte termijn ook wat gebeuren. Ik heb er zélf boodschappen gedaan in de supermarkt en hetzelfde lijstje producten tegelijkertijd in Nederland laten kopen. Ik kan u verzekeren: het prijsverschil is enorm! Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot daar – met name achter de voor deur – de armoede is. Hoe komt het dat de levensstandaard daar zo achter blijft? Wat gaat het kabinet nú concreet doen? En hoe leiden die acties tot een hogere levenstandaard?” 

© 13 november 2018