De burgers kregen onder de kabinetten Rutte grote pakketten met lastenverzwaringen, nivelleringen en bezuinigingen voor hun kiezen. Ook in de derde kabinetsperiode van Rutte is het weer zover. Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS noemt het ‘de fiscale puinhopen van de kabinetten Rutte’.

Bij het debat over het Pakket Belastingplan 2019 sprak Martin van Rooijen over ‘de fiscale puinhopen van de kabinetten Rutte’. Het Kamerlid van 50PLUS somde ze één voor één op:

- De puinhoop van een nivellering voor hardwerkend Nederland;
- De puinhoop van fiscale discriminatie, met name van ouderen en gepensioneerden;
- De puinhoop van partijen die van koopkracht een sluitpost hebben gemaakt;
- De puinhoop van het afknijpen van de woningbouw terwijl er woningnood is;
- De puinhoop bij de Belastingdienst;
- De puinhoop van de uit de hand gelopen belastinguitgaven;
- De puinhoop van opbouw, afbouw en schijntarieven.

“Ik zou er een boek over kunnen schrijven”, zei Martin van Rooijen, “ik moet alleen nog even goed nadenken over de titel.”

‘Voor burgers is er in 2019 een lastenstijging van 800 miljoen!’

Het Kamerlid constateerde in het debat met de bewindsmannen Hoekstra en Snel van het ministerie van Financiën dat er voor burgers in 2019 een lastenstijging is van 800 miljoen. Veel meer dan de lastenstijging van 100 miljoen waar het ministerie het steeds over heeft. De cijfers zijn onnavolgbaar geworden, stelde Martin vast. “Het kabinet schermt met een lastenverlichting van 6 miljard euro, maar tegelijkertijd geeft hetzelfde kabinet toe dat het slechts 36 miljoen is”, gaf de financieel expert van 50PLUS een voorbeeld van de onduidelijkheid. 

‘Dit raakt iedereen, niet alleen ouderen’

Martin van Rooijen zei dat de brede Nederlandse middenklasse haarfijn aanvoelt dat ze onder Rutte heel zwaar zijn genivelleerd. “Je kunt het wel verstoppen achter fiscale trucage, maar daarmee gaat het niet weg”, zei het Kamerlid. “En dit raakt iedereen, niet alleen ouderen. Ik heb eerder dit jaar al wel eens een lijstje met tien anti-ouderen-maatregelen opgenoemd. Dat waren stuk voor stuk maatregelen in de fiscale sfeer die de mensen niet alleen veel geld hebben gekost, maar die ook allemaal direct of indirect bijdragen aan meer fiscale discriminatie.”
 
Tien anti-ouderen-maatregelen van de afgelopen jaren

1. Indirecte fiscalisering van de AOW
Gepensioneerden moeten elk jaar een groter deel van de AOW zelf opbrengen!

2. Invoeren van de Bosbelasting
Gepensioneerden komen eerder in een hogere belastingschijf dan werkenden!

3. Inkomensafhankelijke Zorgpremie
Gepensioneerden betalen 5,65 procent inkomensafhankelijke zorgpremie, werknemers niet!

4. De Wet Uniformering Loonbegrip
Gepensioneerden werden niet gecompenseerd voor de 4 procent verhoging van de eerste belastingschijf, werkenden wel!

5. Niet meedelen in het 5-miljard-pakket
De grote belastingverlaging van 5 miljard is bijna geheel naar werkenden gegaan!

6. Afschaffen van de ouderentoeslag
De toeslag in Box 3, voor ouderen met een heel laag inkomen, is gewoon afgeschaft!

7. Ouderenkorting achterstellen bij arbeidskorting
De arbeidskorting is maximaal 3249 euro, terwijl de ouderenkorting maximaal 1418 euro is!

8. Ouderenkorting extreem snel afbouwen
De Ouderenkorting wordt drie keer sneller afgebouwd dan de arbeidskorting!
 
9. De aflosboete  / Afschaffen Wet Hillen
In plaats van een beloning voor aflossen van de hypotheek, geeft het kabinet een boete!
  
10. Algemene heffingskorting / arbeidskorting
Ouderen krijgen slechts de helft van de algemene heffingskorting en arbeidskorting!

‘Minimumloon en modaal houden netto bijna evenveel over’

Volgens 50PLUS heeft minister-president Rutte tal van huzarenstukjes op zijn naam staan die in 2018 nauwelijks nog het daglicht kunnen verdragen. “Een nivelleringsoperatie van ongekende omvang”, noemde Martin van Rooijen als voorbeeld. “Een genadeloze afstraffing voor iedereen die net met zijn of haar hoofd boven het modale maaiveld uitsteekt. Maar eerlijk is eerlijk, de nivellering begint al bij een inkomen van net iets meer dan 20.000. Vanaf dat punt worden de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de algemene heffingskorting afgebouwd. Minimumloon en modaal houden daardoor netto bijna evenveel over. Rutte zegt wel dat je jezelf omhoog moet vechten, maar op deze arbeidsmarkt en met dit fiscale stelsel schiet het netto totaal niet op voor de mensen met middeninkomens. Dan wordt jezelf ‘omhoog vechten’ een demotiverende en welhaast onmogelijke opgave.”

‘De Belastingdienstpuinhoop van Rutte’

Martin van Rooijen wees er wederom op dat de Belastingdienst op z’n laatste benen loopt. “De deerniswekkende positie van de Belastingdienst is de Belastingdienstpuinhoop van Rutte. Rutte zit er nu zeven jaar en hij heeft deze teloorgang laten gebeuren. Hij stond erbij en keek er naar. Ook de VVD-staatssecretarissen Weekers en Wiebes hebben niets kunnen doen om het tij te keren. “Eric Wiebes wist niet eens dat er een vertrekregeling was afgestemd door zijn ambtenaren. Door die vertrekregeling kwam de dienst acuut in zwaar weer terecht. En daar is de Belastingdienst nog steeds niet uitgekomen”, aldus Martin van Rooijen.

► 50PLUS wil duidelijkheid over heffingskortingen buitenland

► Lees de volledige inbreng van Martin van Rooijen bij het debat over het Belastingplan 2019

► Naar de beelden van de inbreng van Martin van Rooijen

© 13 november 2018