Duizenden Nederlanders in buitenland krijgen lagere AOW- of Anw-uitkering door een wetswijziging.

 

Martin van Rooijen van 50PLUS wil dat er snel meer duidelijkheid komt over de mogelijke financiële gevolgen van een wetswijziging voor duizenden Nederlanders in het buitenland.

Tijdens een debat over het Belastingplan 2019 met minister Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Snel (Belasting) vroeg het Kamerlid van 50PLUS opnieuw om tekst en uitleg over de brief die veel Nederlanders die in het buitenland wonen hebben gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In die brief staat dat ze vanaf 1 januari een lager nettobedrag aan AOW-pensioen of Anw-uitkering krijgen omdat er vanaf 2019 meer belasting wordt ingehouden doordat met ingang van die datum geen heffingskortingen meer worden toegepast op AOW- en Anw-uitkeringen van mensen die in het buitenland wonen. Hoeveel lager kan de SVB nog niet zeggen, omdat de bedragen voor 2019 nog niet bekend zijn. Maar het gaat waarschijnlijk om 50 tot 150 euro netto per maand minder, afhankelijk van de hoogte van de uitkering.

Onrust

De brief van de SVB wekt veel onrust onder Nederlanders in het buitenland omdat niet duidelijk is of ze er per saldo financieel op achteruit gaan en zo ja, hoeveel. Volgens de brief wordt het wegvallen van de heffingskorting namelijk gecompenseerd doordat mensen die voorheen naheffingen van de belastingdienst kregen, voortaan geen naheffing meer krijgen of een lagere.

Martin stelde er vorige week ook al vragen over naar aanleiding van tientallen ongeruste mails van ouderen in het buitenland die bij 50PLUS binnen kwamen. Veel mensen vrezen dat ze er per saldo fors op achteruit gaan omdat ze in het verleden nooit naheffingen hebben gekregen. De door de SVB beloofde compensatie in de vorm van een lagere of geen naheffing, zou voor hen dus niet van toepassing zijn, maar de korting op de AOW-uitkering wel.

Nederlanders in landen als Thailand vrezen dat ze door de lagere AOW-uitkering in de problemen komen omdat hun verblijfsvergunningen en visa daar gekoppeld zijn aan hun inkomen. Wie minder dan 1500 euro per maand aan inkomen heeft, heeft geen recht meer op een verblijfsvergunning of visum voor langere tijd.    

Martin kreeg deze week schriftelijk antwoorden van de staatssecretaris, maar die zijn volgens hem ‘onbevredigend en ze blinken niet uit in ondubbelzinnige duidelijkheid’. Martin wil nu van staatssecretaris Snel weten hoeveel mensen precies geraakt worden door de wetswijziging en eist verder dat de SVB en de staatsecretaris beter en helderder communiceren. 

"Het filmpje waarin ik de SVB-brief voorlees tijdens het wetgevingsoverleg vorige week, is op onze Facebookpagina inmiddels al tienduizenden keren bekeken en er wordt driftig gereageerd. Hoe fantastisch zou het zijn als de staatssecretaris dan nu plenair de duidelijkheid verschaft voor al deze mensen."


Geruststellend

Staatssecretaris Snel stelde in zijn antwoord Martin van Rooijen en de betrokken Nederlandse gepensioneerden die in het buitenland wonen gerust: “Niemand raakt zomaar heffingskortingen kwijt”. Zie het antwoord van de staatssecretaris in de video hierboven. Het feit echter dat mensen eerst een lagere AOW-uitkering krijgen en dat dat pas later verrekend wordt, moet echter wel veel beter gecommuniceerd worden, vindt Martin van Rooijen. 

► De fiscale puinhopen van de kabinetten Rutte

► Lees de volledige inbreng van Martin van Rooijen bij het debat over het Belastingplan 2019

© 13 november 2018