Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS stelde Kamervragen over de 93-jarige mevrouw Bastiaansen die in de schulden is gekomen door een fout van het CAK. Corrie gaf over deze zaak ook haar mening in het consumentenprogramma Radar.

Kamerlid Corrie van Brenk bij Radar

De 93-jarige mevrouw Bastiaansen uit Breda zou de afgelopen jaren een te lage eigen bijdrage hebben betaald en daarom vorderde het CAK (Centraal Administratie Kantoor) van de ene op de andere dag 26.000 euro van haar.

Financiële problemen

Mevrouw Bastiaansen, die sinds 2014 in een zorginstelling woont, kwam in de financiële problemen doordat het CAK het feit van het overlijden van haar man in 2003 niet administratief verwerkt heeft. Daardoor betaalde zij lange tijd een te lage eigen bijdrage en was zij aanvankelijk het CAK 26.000 euro verschuldigd, later omgezet in een bedrag van 16.000 euro. Corrie van Brenk vroeg aan minister De Jonge van VWS en minister Koolmees van SZW hoe vaak dergelijke gevallen van onbedoeld betalen van een te lage eigen bijdrage voorkomen. “Gaat het CAK in deze gevallen altijd over tot invordering van het te weinig betaalde, óók als cliënten volledig te goeder trouw zijn geweest en buiten hun schuld te weinig hebben betaald?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS.

Weinig begrip

Corrie van Brenk wil ook van de ministers weten of gegevens over de samenstelling van het huishouden van cliënten proactief door het CAK geraadpleegd worden. “Om zo de juistheid van door cliënten betaalde eigen bijdragen te controleren”, geeft het Kamerlid aan. “En als dat niet gebeurt, zou dat dan niet moeten?!” Corrie gaf aan dat zij de bewering van het CAK dat mevrouw ‘zelf had kunnen weten’ dat het bedrag van de eigen bijdrage niet klopte weliswaar formeel misschien wel juist is, maar van weinig begrip getuigt voor de hoge leeftijd en mogelijk beperktere zelfredzaamheid van mevrouw Bastiaansen. “Enige coulance zou beslist op zijn plaats zijn geweest”, stelt Corrie. 

Onmenselijk

50PLUS vindt dat het CAK de schuld van mevrouw Bastiaansen zou moeten kwijtschelden. “Het is erg verdrietig wat mevrouw Bastiaansen heeft moeten meemaken”, zei Corrie van Brenk in het televisieprogramma Radar (foto), dat aandacht aan deze zaak schonk. “Gewoon onmenselijk zelfs. Je gaat ervan uit dat een overheidsorganisatie zijn werk goed doet en betrouwbaar is. Het CAK moet gewoon zeggen: wij hebben een fout gemaakt en we schelden het bedrag kwijt.” In vergelijkbare situaties moet een schuld in ieder geval niet met terugwerkende kracht worden opgelegd, vindt 50PLUS. 

Betaalcapaciteit

“In hoeverre wordt bij het navorderen van een eigen bijdrage rekening gehouden met het inkomen en de betaalcapaciteit van de cliënt?”, wil 50PLUS nog van de bewindslieden De Jonge en Koolmees weten. “Wordt indien nodig een betalingsregeling getroffen, afgestemd op wat een cliënt kan betalen?” Voor de hevig geschrokken en geëmotioneerde mevrouw Bastiaansen gloort gelukkig een oplossing aan de horizon: na de storm van kritiek en politieke druk wil het CAK in gesprek gaan met de familie Bastiaansen.

© 20 november 2018