50PLUS vindt dat Nederland zich terug moet trekken uit het Pact van Marrakesh.

Wereldbol - Foto: Kyle Glenn (Unsplash)

50PLUS vindt dat Nederland zich terug moet trekken uit het Pact van Marrakesh. Partijleider Henk Krol wil dat er eerst een heldere Nederlandse visie komt op wat we verstaan onder gewenste en ongewenste migratie en op de vraag of er een bovengrens aan migratie nodig is.

Brede maatschappelijke discussie

Bij de behandeling van de begroting Justitie en Veiligheid vroeg Henk Krol minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers daartoe een brede maatschappelijke discussie over de grenzen aan migratie te starten.

Onvoldoende betrokken

De Tweede Kamer is door staatssecretaris Harbers onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van het pact, vindt 50PLUS. “Het pact is op onderdelen te vergaand om het buiten het parlement om te willen regelen. Ook al is het geen verdrag, en zou het wellicht niet bindend zijn, migratie is een onderwerp dat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling staat en onrust veroorzaakt”, zo stelde Henk Krol in zijn inbreng.

Te vrijblijvend

Het Pact van Marrakesh bevat volgens 50PLUS een aantal zaken die inderdaad zo snel mogelijk op internationaal vlak geregeld moeten worden, zoals het tegengaan van mensensmokkel en het beschermen van migranten tegen dwangarbeid. Maar juist op dit soort gebieden is het pact te vrijblijvend. En er staat een lange lijst zaken tegenover die 50PLUS niet onderschrijft, zoals de eenzijdige nadruk op rechten van migranten en de eenzijdige nadruk op de plichten van landen van bestemming.

► Klik hier voor de volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid met minister Grapperhaus, minister voor Rechtsbescherming Dekker en staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid.

© 20 november 2018