Voor mensen met een klein en opnieuw niet geïndexeerd pensioen is 25 euro achteruitgang niet een klein beetje maar een gevoelige financiële klap. Er is een overeenkomst en een verschil tussen de illusionist Hans Klok en deze eveneens virtuoze minister Hoekstra. Hans Klok weet op het podium de zakken van zijn gasten te rollen zonder dat ze in de gaten hebben hoe dat te werk gaat. Het verschil tussen hem en deze minister is dat de minister openlijk laat zien hoe hij het doet.

Woorden van 50PLUS-Senator Jan Nagel tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op dinsdag 20 november.  Dit naar aanleiding van de miljoenennota 2019 van het kabinet Rutte III, “naar 50PLUS hoopt de laatste”. Nagel zag gegoochel met cijfers en een weersverwachting die volgens het patent van eerdere kabinetten Rutte juichend op Prinsjesdag naar buiten worden gebracht en later zonder een spier te verrekken naar beneden worden bijgesteld.

“Wat was er in 2017 aan meer koopkracht beloofd. En wat bleek het feitelijk resultaat. Klopte het dat er voorspeld werd dat 90% van alle Nederlanders erop vooruit zouden gaan en klopte het dat ongeveer de helft van de Nederlanders er op achter uit is gegaan? Handhaaft het kabinet zijn trotse aankondiging dat in 2019  96% van de gezinnen er in doorsnee 1,5% op vooruit zullen gaan en dus 500 euro meer beschikbaar inkomen hebben op jaarbasis?”, hield de 50PUS-Senator de minister voor.

Nagel wees erop dat het NIBUD heeft vastgesteld dat de gepensioneerden de afgelopen tien jaar liefst 15% indexatie is onthouden. “Erkent de minister dit cijfer en wat doet hij er aan of zegt hij: jammer, maar zo is het nu eenmaal. Ook de helft van de CDA-kiezers die nog niet is weggelopen, heeft recht op een duidelijk antwoord”, tekende hij daar bij aan.

Nagel vroeg opnieuw aandacht voor de lagere netto vakantieuitkering die AOW’ers in 2018 en 2019 voor de kiezen krijgen. Een alleenstaande AOW’er kreeg dit jaar netto 15 euro minder vakantiegeld, AOW’ers met een partner 22 euro. Ongeveer drie miljoen mensen werden hierdoor getroffen als gevolg van een belastingontwikkeling.

“Geen echte beleidskwestie maar, zoals de hoofdredacteur van de Geldgids  van der Heijden in de Volkskrant schreef, een gevolg van de voortdenderende overheidsmachine. Een pure mechanische handeling die hij een blunder noemt. Op termijn wordt het probleem opgelost door de omschakeling naar minder belastingschijven maar ook volgend jaar mei zullen de AOW’ers minder vakantiegeld krijgen dan in 2017. Kan de regering meedelen om hoeveel euro het netto gaat in mei 2019  en of en hoe dit gecompenseerd kan worden”, bracht de 50PLUS-Senator naar voren.

50PLUS pleit in totaliteit voor een ander beleid. In dit verband noemde Jan Nagel een paar voorbeelden. “Nu brengen de AOW’ers elk jaar een groter deel van de AOW op. Gepensioneerden betalen een hoge inkomensafhankelijke zorgpremie. Voor werknemers wordt die betaald. De grote belastingverlaging van 5 miljard is bijna geheel naar de werkenden gegaan en niet over alle Nederlanders eerlijk verdeeld.”

50PLUS wil maatregelen en heeft een initiatiefvoorstel ingediend om indexatie van de pensioenen weer mogelijk te maken en de dreigende kortingen eind volgend jaar te voorkomen. Aan het stelselmatig en jarenlang durende beleid waarbij ouderen er financieel bij inschieten dient een eind te komen.

Lees HIER de volledige tekst die Jan Nagel uitsprak.

© 20 november 2018