50PLUS wil een goed pensioen voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen! “We willen bruggen zien in de polder, géén diepe kloven”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tijdens het debat over het klappen van het pensioenoverleg. Hij kondigde – zoals eerder gemeld – een nieuw initiatiefwetsvoorstel aan om de vijfjaarstermijn aanzienlijk te verlengen, zodat kortingen op pensioenen worden voorkomen. “50PLUS wil graag meebouwen aan die bruggen en daar straks samen met zoveel mogelijk anderen overheen lopen. Onze hand is uitgestoken. Pakt de regering ‘m beet?”

Martin van Rooijen

Zonder actie van het kabinet lijken pensioenkortingen onafwendbaar. Dreigende kortingen zijn slecht voor het vertrouwen en voor de bestedingen van gepensioneerden. Op een zeer slecht moment ook, zo vlak voor het kerstseizoen en vlak voor de provinciale Statenverkiezingen. 50PLUS heeft vier oplossingen paraat, waar het kabinet slechts uit hoeft te kiezen, zei Martin van Rooijen (foto) tegen premier Rutte en minister Koolmees. “Eén initiatiefwet is in behandeling, één initiatiefwet wordt op korte termijn ingediend en twee oplossingsmoties ga ik vandaag indienen. 50PLUS wil een goed pensioen voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen!”

Elkaar de schuld geven

Vorige week was premier Rutte nog zo optimistisch, constateerde Martin van Rooijen tijdens het debat over het klappen van het pensioenoverleg. “Begint zijn blik scherpte te verliezen? Het elkaar de schuld geven is weer begonnen, maar daar  schiet niemand wat mee op. Niet de werkende generatie! Zeker niet de ouderen!”

De pensioenen? Nul cent stijging!

“Nog steeds geen indexering. De dreiging van kortingen blijft boven de markt hangen. Dat maakt de mensen onzeker. Bij wie kunnen ze terecht? Niet bij de regeringspartijen. Dat is gebleken. Die hebben geen overtuigend alternatief”, zei het Kamerlid van 50PLUS, en hij wees er op dat de hoogte van het pensioen voor ouderen belangrijk is: “De economie groeit. De lonen stijgen weer. De bonussen nog harder. En de pensioenen? Nul cent. Leg dat eens uit aan de ouderen.” Minstens zo belangrijk is de zekerheid, weten waar je aan toe bent, stelde Martin van Rooijen. “Ouderen kunnen niet meer bijsturen. Als premier Rutte zich afvraagt waarom er zo weinig steun is voor zijn coalitie, dan zeg ik: omdat de coalitie de mensen vooral onzekerheid geeft.” 

Samenleving krijgt de rekening

“Geen zekerheid voor de pensioenen. Daar niet alleen. Wel oplopende lasten: voor het klimaat, eindigend in gigantische rekeningen straks voor elk huishouden. Lage BTW omhoog. Is er een probleem? Dan krijgt de samenleving van Mark Rutte niet de oplossing, maar de rekening! Dat maakt miljoenen mensen bloednerveus. Dat moet ons allemaal in Den Haag te denken geven. Ons pensioenstelsel is nog steeds het beste van de wereld. De combinatie pensioen/AOW is geweldig. Laten we nu eens van onze kracht uitgaan, in plaats van het uitvergroten van elke mogelijk probleem. Ons pensioenstelsel kon groeien in een klimaat van maatschappelijke en politieke stabiliteit. Die sfeer moeten we weer terugvinden! Wat voor ons cijfers en tabellen zijn, raakt in de samenleving de gemoedsrust. Dat moeten we ons steeds realiseren.”

Oproep tot constructief overleg

Kamerlid Martin van Rooijen riep namens 50PLUS alle partijen op tot constructief overleg, gericht op een verstandige oplossing die niet alleen de cijferaars maar vooral ook de samenleving vertrouwen geeft. Van Rooijen stelde vast dat de rekenrente een steen des aanstoots blijft. “Niet het werkelijk gemaakte rendement telt, maar een boekhoudregel die veel ellende veroorzaakt. Wij hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend over de rekenrente. Ik neem aan dat premier Rutte de inhoud kent. Bent u nu wél bereid hier serieus naar te kijken?”, vroeg Martin.

Nieuw initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS

Martin van Rooijen kondigde aan dat 50PLUS met een tweede initiatief komt om de vijfjaarstermijn aanzienlijk te verlengen. Op die manier kunnen kortingen op pensioenen worden voorkomen. “50PLUS heeft het wetsvoorstel hiervoor klaar liggen”, zei Martin en hij verzocht de regering dringend dit voorstel constructief tegemoet te treden.

Einde van een hoop ellende

Om de huidige impasse te doorbreken stelt 50PLUS voor om  voor pensioenpremies en pensioenverplichtingen dezelfde waarderingsmaatstaf in te voeren. Martin van Rooijen: “Dit betekent het einde van een hoop ellende en onzekerheid nu. Het is consistent, in tegenstelling tot de huidige regels die stellen dat de rekenrente voor het rendement op premies 3 procent is en voor pensioenverplichtingen 1 procent. Tenslotte stellen wij voor dat de Europese Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen gaat gelden.”

Net-niet-pensioenakkoord

“Om één of andere reden hechten de cijferaars van de regering enorm aan die 1 procent rekenrente”, zei Martin van Rooijen tegen premier Rutte en minister Koolmees. “In het uitgelekte net-niet-pensioenakkoord is sprake van een zacht pensioen. Een pensioen dus dat directer mee-ademt met de stand van de economie. Ten goede en ten kwade. Dan loopt het fonds per definitie voor zijn dekking minder risico. Dan zou de rekenrente sowieso omhoog kunnen. Dat vonden Knot en de minister van niet. Ik heb over dat bizarre standpunt een groot aantal vragen gesteld en kreeg vorige week een zeven pagina’s volgeschreven antwoord waarom de rekenrente dan tóch 1 procent moet blijven. Wie veel woorden nodig heeft, praat er meestal omheen. En het klopt ook niet. 50PLUS vraagt u dringend hier goed naar te kijken en met een beter antwoord te komen!”

Een goed pensioen voor iedereen

50PLUS gaat over de passende rekenrente een rondetafelconferentie organiseren in de Kamer, direct na het kerstreces. 50PLUS wil een goed pensioen voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen! Wij willen bruggen zien in de polder, geen diepe kloven. Nederland heeft een traditie van verstandig overleg. Daar zijn we met ons allen niet slechter van geworden. Wij willen graag meebouwen aan die bruggen en daar samen met zoveel mogelijk anderen straks overheen lopen. Onze hand is uitgestoken. Pakt u hem beet?” •


Minister Koolmees (D66) zegt dat het onmogelijk is te verzekeren dat huidige gepensioneerden (zoals 50PLUS wil) 'op geen enkele wijze worden getroffen' door de herverdelingsoperatie bij een nieuw pensioenakkoord.

Motie 1:

De Kamer
gehoord de beraadslagingen

Overwegende dat een eerste handreiking nodig is om uiteindelijk te komen tot een pensioenakkoord

Draagt de regering op de AOW leeftijd te bevriezen op 66 jaar

En gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen

Motie 2:

De Kamer
gehoord de beraadslagingen

Overwegende dat het overleg over het pensioenakkoord is mislukt

Overwegende dat pensioenkortingen tijdens het overleg van tafel ging

Draagt het kabinet op er zorg voor te dragen de kortingen van tafel te krijgen

En gaat over tot de orde van de dag
 
Van Rooijen

Motie 3:

De Kamer
gehoord de beraadslagingen

overwegende dat het overleg over het pensioenakkoord is mislukt

overwegende dat er bereidheid was de pensioenkortingen te voorkomen

draagt het kabinet op dat onderdeel zeker te stellen in het belang van huidige en toekomstige gepensioneerden

en gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen

© 27 november 2018