Een herverdeling van pensioengeld is voor 50PLUS onaanvaardbaar. We gaan niet meebetalen aan een nieuw pensioenstelsel dat we niet eens willen! Kamerlid Martin van Rooijen gaat de strijd aan en trekt alle registers open!

Martin van Rooijen

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil dat er een nieuw pensioenstelsel komt. Dat kost geld, véél geld: de rekening kan oplopen tot wel honderd miljard (!) euro. Sinds het klappen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord vliegen de slechte plannen ons om de oren! Minister Koolmees (D66) zei doodleuk dat hij gepensioneerden géén garanties kan geven dat zij niet hoeven mee te betalen aan die operatie. “Dat is filosofisch niet mogelijk”, zei hij letterlijk. Kamerlid Martin van Rooijen ging vanzelfsprekend direct in de aanval! Zie het videofragment onder dit artikel.

Part noch deel

Realiseert Koolmees zich dat gepensioneerden zelf wél aan de doorsneepremie hebben bijgedragen, toen ze jong waren en later in hun carrière? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat gepensioneerden die part noch deel hebben aan het probleem moeten meebetalen aan een oplossing voor actieve deelnemers?!

Absoluut onaanvaardbaar!

U heeft het wellicht gezien: Martin van Rooijen leverde bij de lange Kamerdebatten over het pensioenstelsel échte topsport. Na het gevecht met minister Koolmees zijn de nagelafdrukken van Martin nu nog zichtbaar op de interruptiemicrofoons! Het Kamerlid van 50PLUS heeft het kabinet daarnaast bestookt met schriftelijke vragen, moties en tevens een tweede initiatiefwet aangekondigd waar, ook op dit moment, al hard aan wordt gewerkt.

• Martin heeft 7 moties ingediend. Klik hier
• Martin heeft schriftelijke vragen gesteld. Klik hier
• Martin heeft een tweede initiatiefwet aangekondigd. Klik hier
• Martin heeft de minister het vuur aan de schenen gelegd in het debat. Klik hier
• Helaas zijn onze belangrijkste moties door andere partijen weggestemd. Klik hier
• Hoorzitting over de extreem lage rekenrente voor pensioenfondsen. Klik hier

Op initiatief van Martin van Rooijen wordt op 21 januari in de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd over de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Met diverse gerenommeerde deskundigen zal gesproken worden over het probleem van de lage rekenrente en wat daaraan gedaan kan worden.

Zetels in de Eerste Kamer

Martin van Rooijen trekt alle registers open voor uw pensioen! Die strijd zet hij in de Tweede Kamer voort en vanaf het voorjaar in de Eerste Kamer, waar de coalitie naar alle waarschijnlijkheid zijn meerderheid kwijtraakt. Dan pas wordt het gevecht voor uw pensioen eerlijker! Martin is lijsttrekker voor 50PLUS: laten we er op 20 maart voor zorgen dat hij met zoveel mogelijk zetels in de Eerste Kamer terechtkomt! Dan kan de coalitie geen kant meer op!

Lees ook: Aanvalsplan om pensioenen te beschermen

© 6 december 2018