50PLUS heeft opnieuw geprotesteerd tegen de hoge ‘rekenrentes’ die de Belastingdienst hanteert in box 3.

Martin van Rooijen tijdens debat over Belastingdienst

Volgens Martin van Rooijen worden spaarders via de hoge rentes die de Belastingdienst in box 3 hanteert financieel benadeeld. Ook studenten hebben last van deze hypocrisie, want zij betalen hoge rentes op hun studieleningen. Maar als het om pensioenen gaat, is de overheid ineens roomser dan de paus.  

Willekeur

“De hoge vaste ‘rekenrentes’ die de belastingdienst hanteert, zijn mij en mijn partij al jaren een doorn in het oog. De Belastingdienst hoeft niet te luisteren naar de commissie parameters over de rekenrente maar pensioenfondsen wel. En studenten worden ook gepakt met dezelfde hypocrisie. Hier eerder generatieverbondenheid dan een generatieconflict. Samen tegen de willekeur van de overheid’’, zo hield Martin van Rooijen staatssecretaris Snel (Belastingzaken) voor tijdens een algemeen overleg over belastingzaken.

Zie hier een korte video van Martin's inbreng:


Lees hieronder de volledige inbreng van Martin van Rooijen tijdens het Algemeen Overleg Belastingzaken met staatsecretaris Snel (Belastingzaken).

Dank aan de staatssecretaris voor het beantwoorden van de feitelijke vragen. Ik dank ook de heer Omtzigt voor zijn aanvullende vragen over de inderdaad wel heel erg merkwaardige bewering van de Belastingdienst bij de Hoge Raad dat AEX hoofdfondsen en onroerende zaken een stabiele beleggingsvorm zijn met weinig risico. Daar zullen we vandaag nog geen antwoord op krijgen maar de hoge vaste “rekenrentes” die de belastingdienst hanteert in box 3 zijn mij en mijn partij al jaren een doorn in het oog. De belastingdienst hoeft niet te luisteren naar de commissie parameters over de rekenrente maar pensioenfondsen wel. En studenten worden ook geconfronteerd met dezelfde hypocrisie. De overheid gaat namelijk 10-jaarsrente vragen voor studentenleningen die 5 jaar vast staan. En pensioenfondsen moeten min of meer doen alsof vreemd vermogen dat 60 jaar vaststaat, het komend jaar een 1 jaars rente heeft.

Lukas Daalder schreef het 3 jaar geleden al in het FD. Het zal toch niet waar zijn dat alle principes opzij gaan voor een paar centen? Voor de schatkist wordt vrijelijk gegoocheld met de meest bespottelijke rendementen in verhouding tot de werkelijkheid maar bij pensioenen is iedereen ineens roomser dan de paus. U begrijpt dat 50PLUS daar nog niet klaar mee is. De 10 jaars-rente staat vandaag overigens op het laagste punt voor dit jaar. Dat beloofd nog wat voor de fondsen…

De controlecyclus van de Belastingdienst zal het komende jaar worden gewijzigd. We gaan van halfjaarrapportages naar Jaarplannen. Daarnaast krijgt de Kamer veel informatie over de wervingsinspanningen. 50PLUS heeft vragen gesteld over de werving en over het Jaarplan voor 2019. Wij maken ons veel zorgen over de Dienst maar wij zien ook dat er hard wordt gewerkt. Het is interessant om te lezen dat er nu een kengetal wordt gebruikt om aan te geven wat de achterstand is in het wegwerken van de ICT legacy problemen. Een ware ICT schuldratio. Of nog beter gezegd: een ICT dekkingsgraad. Het lijkt mij zinvol om de totstandkoming en de berekening van dit cijfer een keer apart te behandelen in een technische briefing. Niet om kritiek voor te bereiden maar juist om het goed te begrijpen. Want ik denk dat we daar de komende jaren nog heel vaak over zullen horen en spreken. Misschien dat deze toelichting een plek kan krijgen in het komende AO ICT Belastingdienst?

Hoe gaat het met de staatssecretaris, zo vraagt mijn fractie zich af? Hoe staat u er in na een jaar Belastingplannen én Belastingdiensten. Heeft de staatssecretaris de laatste maanden al wel eens gedacht “verdorie die van Rooijen had eigenlijk gewoon gelijk”? Aparte staatssecretarissen voor wetgeving en organisatie was zo gek nog niet geweest?”. Of moet u nog een paar maanden bedolven worden onder de weerbarstige fiscale processen en allerhande organisatorische incidenten, voordat u mijn aanbeveling voor een extra bewindspersoon overneemt? Wat een doorzetter is het toch he, die Menno Snel. Maar onthoudt alstublieft dat het geen afgang is om toe te geven dat een extra bestuurder meer oplossingsvermogen oplevert. Dat is absoluut geen diskwalificatie. En het kan nog steeds. Ik ben uiteraard zeer verheugd dat de door mij gevraagde doorlichting volgens de staatssecretaris, ik citeer: “past in het proces om beheerst en stapsgewijs verbeteringen aan te brengen in de ICT-organisatie van de Belastingdienst en daar nieuwe inzichten bij te betrekken”.

Mijn verzoek zal worden meegenomen in de doorlichting waarvoor in het kader van beheerst vernieuwen de voorbereidingen binnen de Belastingdienst waren gestart. Op basis van de opdrachtformulering zal vervolgens door middel van een aanbesteding de meest geschikte marktpartij worden geselecteerd. Ik kan er dus vanuit gaan dat het gaat om een volledig onafhankelijk onderzoek door een derde partij. Ook dat doet mij deugd. In het voorjaar weten we meer. Het gaat ons er in dit geval natuurlijk niet om personen publiekelijk te beschadigen. Maar ik hoop vurig dat deze doorlichting de bestuurders zal helpen om nog doeltreffender te opereren ten behoeve van de kwaliteit. 

Uiteraard sluit ik verder aan bij de schriftelijke vragen van collega’s Helma Lodders en Pieter Omtzigt over de, inderdaad opzienbarende bewering van de Belastingdienst inzake de behandeling van aandelen en vastgoedfondsen in box 3. Voor de antwoorden op deze vragen moeten we nog even geduld hebben. Als het kabinet dit recht gaat praten want dan pak ik er bier en chips bij. Ik moet er helaas wel aan toevoegen dat het mij nu des te meer teleurstelt dat CDA en VVD tegen mijn motie hebben gestemd voor een apart systeem voor spaargeld. Maar, dat heb ik er dan bij dezen toch weer even ingewreven.

Tot slot ben ik ook niet helemaal tevreden met het antwoord van de staatssecretaris, dat geen enkele functie hoger is ingeschaald. Ik heb daar twijfels over. Het lijkt mij niet logisch dat met alle organisatorische en technologische veranderingen van de afgelopen 10 jaar het hele functiegebouw met inschalingen nog steeds net zo actueel is. Frustreert het de staatssecretaris niet dat hij voor veelgevraagde functies niet gewoon 500 per maand extra mag bieden in de wervingsadvertenties?

© 6 december 2018