De Tweede Kamer kreeg mede namens 138 medici uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen een petitie aangeboden (foto) om een helmplicht in te stellen voor de berijders van snorfietsen. 50PLUS is voorstander van deze maatregel. 50PLUS pleit ook voor aandacht voor veiligere scootmobiels en voor het voorkomen van verkeersdoden speciaal onder ouderen.

De Tweede Kamer kreeg mede namens 138 medici uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen een petitie aangeboden om een helmplicht in te stellen voor de berijders van snorfietsen. 

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid laat de noodzaak tot extra aandacht voor het voorkomen van oudere verkeersslachtoffers zien. Maar liefst 47 procent van de verkeersdoden is ouder dan 65 jaar! Een separaat plan voor ouderen is het overwegen waard, vindt Kamerlid Corrie van Brenk. “Een percentage van 47 procent rechtvaardigt méér aandacht!”

Scootmobiel met voetrem

Naar aanleiding van onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar scootmobiel(gebruik) vraagt 50PLUS om spoedige actie en aandacht voor enkele aanbevelingen. “De scootmobiel heeft een niet-logische bediening, bijvoorbeeld bij het remmen. Instinctief heb je de neiging iets te doen, maar zo werkt een scootmobiel niet. Dus knijp in je ‘remmen’ maar dan geef je eigenlijk gas. Levensgevaarlijk”, legde Corrie van Brenk minister Van Nieuwenhuizen uit. Ze wees de bewindsvrouw op een noviteit: een scootmobiel met een voetrem. Het Kamerlid vroeg ook waarom vierwielscootmobielen – die vele malen stabieler zijn dan een driewieler – niet door de WMO vergoed worden. “Het kost een paar tientjes meer, maar zal veel zorgkosten schelen.”

Ernstige letsels

50PLUS pleit voor een helmplicht bij snorfietsers. “Ik weet het nog goed: de dag dat de politie belde dat mijn zoon in het ziekenhuis lag na een ongeluk met een snorfiets”, putte Corrie van Brenk uit eigen ervaring. “Het is bij ons goed afgelopen, maar bij de petitie aangeboden door trauma-artsen over de helmplicht (foto) werd duidelijk dat dit voor veel families niet het geval is. Gezien aantal en ernst van de letsels wordt dat toch tijd! •

 

Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Verkeersveiligheid met minister Van Nieuwenhuizen:

“50PLUS is blij met het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, het Landelijk actieplan voor de komende 3 jaar en alle rapporten en onderzoeken. We zijn verheugd dat dit ieders prioriteit lijkt te hebben.

Wij danken de minister ook voor de brief waarin zij toelicht hoe zij de moties van 50PLUS ten aanzien van seniorvriendelijk wegontwerp en doortrekken van de zebra’s gaat uitvoeren. Zeker ook voor langzamer verkeer en scootmobiels is een seniorvriendelijk wegontwerp van groot belang. Ook Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) beveelt aan ‘om bij het ontwerp van het verkeerssysteem uit te gaan van de oudere mens als norm’.

Het baart 50PLUS veel zorgen dat maar liefst 47% van de verkeersdoden 65-plussers betreft. We zijn blij dat uit het plan blijkt dat alle partijen zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van deze groep, en dat hier aandacht voor is. Maar een dergelijk percentage rechtvaardigt nog meer aandacht! Zeker gezien het feit dat uit het rapport inzake de voetgangersongevallen blijkt, dat het ook hier vaak ouderen betreft.
In het Landelijk Actieplan moet dan ook meer aandacht uitgaan naar het voorkomen van oudere verkeersslachtoffers. Een apart plan voor ouderen is op zijn minst het overwegen waard! Daarbij kan ook nog nader onderzoek naar de oorzaken gedaan worden. Kan de minister eens reflecteren op dit alles?

Vorige week kwam de onderzoeker van SWOV het Scootmobielrapport aan 50PLUS toelichten. Goed om te zien dat het aantal verkeersdoden met de scootmobiel is teruggelopen van 41 in 2015 naar 25 in 2017. Het zijn er natuurlijk wel 25 te veel. Wij hebben ons al eerder zorgen gemaakt over het aantal valpartijen, aanrijdingen en dodelijke ongevallen met scootmobiels.

Een aantal aandachtspunten kwam naar voren. Zo bevat de scootmobiel een niet-logische bediening, bijvoorbeeld bij het remmen. Instinctief heb je de neiging iets te doen, maar zo werkt een scootmobiel niet. Dus knijp in je ‘remmen’ maar dan geef je eigenlijk gas. Levensgevaarlijk. Nu is er recent een scootmobiel met een voetrem op de markt gekomen, misschien is dit een uitkomst?

Een vierwielscootmobiel is vele malen stabieler dan een driewieler. De WMO verstrekt echter alleen driewielers, terwijl je voor een paar tientjes meer een stabieler voertuig hebt. Dit zal veel zorgkosten schelen. Kan de minister hier nog iets in betekenen in haar overleg met de VNG?

Het SWOV geeft tevens aan dat een praktische training zeker van belang is. Ook wordt geadviseerd in elk geval een noodknop op de scootmobiel te plaatsen, iets dat makkelijk te realiseren is met het huidige voertuigontwerp, en binnen de huidige regelgeving. Graag reactie.

De minister heeft het rapport ook gezien. Zij gaat in gesprek met betrokken partijen, maar wat gaat zij nog meer doen? Bovengenoemde punten zijn immers heel concreet. Zeker in het licht van het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid is het goed om doortastend op te treden waar het maar kan.

De benenwagen hebben we vorige keer nadrukkelijk aan de orde gesteld. Ik wil de minister bedanken voor het onderzoek van VeiligheidNL dat zij naar de Kamer heeft gestuurd. De cijfers van het vallen op straat door voetgangers – ik noemde het al even – als gevolg van slecht onderhoud van voetpaden en wegen is schrikbarend. Kan de minister aangeven hoe het onder de aandacht van wegbeheerders brengen, gaat leiden tot concrete oplossingen? 

Ik weet het nog goed: de dag dat de politie belde dat mijn zoon in het ziekenhuis lag na een ongeluk met een snorfiets. Het is bij ons goed afgelopen, maar bij de petitie aangeboden door trauma-artsen over de helmplicht werd duidelijk dat dit voor veel families niet het geval is. Gezien aantal en ernst van de letsels wordt dat toch tijd. Is de minister bereid om dit in te voeren?

In het Landelijk actieplan kondigt de minister van J&V maatregelen aan om de handhaving te intensiveren. Dat is nodig, want zogenoemde verkeershufters zorgen voor gevaarlijke situaties, een onveilig gevoel en veel ergernis onder medeweggebruikers. Er komen pilots ter verbetering van handhaving, bijvoorbeeld bij telefoongebruik in de auto of het negeren van een rood kruis. Wat gebeurt er nog meer, en welke prioriteit wordt hieraan gegeven? Op de steeds voller wordende wegen levert dergelijk gedrag steeds meer gevaar op. En helaas maar waar: velen passen hun gedrag pas aan als er een grote kans is dat zij dit flink in hun portemonnee voelen.

De Nederlandse taal is weer een woord rijker: vorige week hoorde we in de media dat er een 'bordenjungle' bestaat langs Neerlands wegen. Ongeveer 20% van de borden is overbodig, zo liet onder meer Veilig Verkeer Nederland weten. Dat komt neer op 600.000 borden. Dat kan gevaar opleveren. En niet alles is nodig. Twee voorrangsborden binnen 20 meter hoeft niet. Onderborden scheppen ook weleens verwarring. Graag een reactie van de minister.”

© 13 december 2018