De gemiddelde energierekening stijgt in 2019 met ruim 300 euro! Staatssecretaris Mona Keijzer hield het in december nog op ‘slechts’ 150 euro. Vragen hierover van 50PLUS deed zij af als ‘bangmakerij’. Nu wil 50PLUS ter compensatie een koopkrachtcorrectie.

Thermostaat - Foto: Tomasz A. Poszwa (FreeImages)

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wist het zeker: de energierekening zou in 2019 met ‘slechts’ 150 euro stijgen. Maar ervaren online prijsvergelijkers als Gaslicht.com en Pricewise hadden heel andere cijfers: de gemiddelde energierekening ligt in 2019 tussen 327 en 360 euro hoger dan in 2018. En zij kregen helaas gelijk! Eén van de vele bezorgde briefschrijvers aan 50PLUS meldde in december: “Ik kreeg een brief van Nuon dat mijn maandbedrag met 30 euro omhoog gaat. Op jaarbasis is dat precies die 360 euro die de prijsvergelijkers noemen. Hoe is het mogelijk dat een staatssecretaris er zo naast kan zitten?”

Verkeerde verbruikscijfers

Dat vroeg 50PLUS zich ook af. Kamerlid Simon Geleijnse stelde er op 14 december vragen over aan de baas van staatssecretaris Mona Keijzer, Eric Wiebes. “Hoe oordeelt u over de stelling dat staatssecretaris Keijzer in de Tweede Kamer uitging van verkeerde – te lage – verbruikscijfers inzake de hoogte van de energierekening? Klopt het dat de staatssecretaris uitging van cijfers die een jaar oud zijn, terwijl sinds die tijd de energieprijs en gasprijs flink gestegen zijn, waardoor een vertekend beeld ontstaat? En waarop heeft staatssecretaris Keijzer haar bewering dat vergelijkingssites van verkeerde verbruikscijfers uitgaan gebaseerd?”, wilde het Kamerlid van de bewindsman weten. 

Zorgen en angsten

Tegen staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) zei 50PLUS-Kamerlid Geleijnse: “Hoe gaat u de zorgen en de angsten bij mensen thuis – vooral ook bij mensen met een smalle portemonnee – echt wegnemen? Want de mensen máken zich zorgen. Zij vragen zich af: hoe gaan wij dit betalen met z’n allen? Daar willen wij en zij een antwoord op!” Keijzer antwoordde toen dat het allemaal om 'bangmakerij' ging, maar op een uitgebreid antwoord op de vragen van 50PLUS wachten we nog. Dat de CDA-bewindsvrouw er flink naast zat met haar uitspraken is inmiddels duidelijk: het CBS meldde deze week dat de energierekening dit jaar veel meer stijgt dan verwacht, gemiddeld 334 euro!

47 procent is belasting... 

Eneco, Essent, Nuon en andere energieleveranciers hebben hun tarieven op 1 januari fors verhoogd. De gemiddelde stijging gebaseerd op de prijzen van de grootste drie energieleveranciers is 327 euro, berekende FluxEnergie. In de in december ingediende Kamervragen wilde Simon Geleijnse van minister Eric Wiebes (VVD) weten hoe het kabinet oordeelt over die stijging. “Het gaat om een bedrag van ruim 27 euro per maand!”, rekende Geleijnse voor. “Bijna de helft van de energierekening voor particulieren – 47 procent om precies te zijn! – bestaat volgend jaar uit belastingen. 50PLUS wil van het kabinet weten wat het van die verhouding vindt, en of er een maximumaandeel is dat acceptabel is.”

Belangrijke levensbehoefte

Eén van de verontruste briefschrijvers aan 50PLUS zegt: “Ik vind het te gek voor woorden dat de overheid de kosten van de transitie zowat geheel bij de burger neerlegt door 47 procent belasting te heffen op een belangrijke levensbehoefte, namelijk op warmte in de winter.” Kamerlid Geleijnse heeft het kabinet gevraagd precies uit te rekenen welk percentage van de energierekening bedrijven straks aan belasting betalen.

Te zware financiële last

50PLUS vindt dat de stijging van de energietarieven voor mensen kan leiden tot een te zware financiële last. In één van de vele mails die 50PLUS over dit thema ontving staat: “Een gemiddeld gezin betaalt per jaar ruim 300 euro meer aan energie. Omdat inflatiecorrectie in procenten plaatsvindt, levert de minimumloner een asociaal hoog percentage van zijn besteedbaar inkomen in aan die energiekosten. Wordt het niet de hoogste tijd dat de regering aangeeft er voor álle Nederlanders te zijn en de lastenverzwaring zodanig verdeelt dat behoud van koopkracht voor iederéén gegarandeerd wordt?!”

Koopkrachtcorrectie

Kamerlid Martin van Rooijen confronteerde minister Wiebes op 19 februari met de grove misrekening van het kabinet. “2017 was volgens minister Koolmees een economisch jubeljaar. Maar achteraf bleek dat in dat zogenaamde jubeljaar de koopkracht was gedááld en dat het ministerie – ook toen al – had geblunderd met de koopkrachtcijfers”, hield Martin de bewindsman voor. “In 2017 vielen de koopkrachtcijfers zwaar tegen, in 2018 vielen ze zwaar tegen en ik voorspel u: ook in 2019 valt de koopkracht weer tegen. 50PLUS wil een koopkrachtcorrectie, niet alleen voor de hoge energiekosten, maar voor álle kosten die hoger uitvallen!”

© 14 december 2018 / 19 februari 2019