De Eerste Kamer behandelde maandag 17 december de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, nalevering en handhaving. Uiteindelijk besloot de minister van Medische Zorg zich te beraden over dit wetsvoorstel.

Eerder stemde de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer tegen dit wetsvoorstel omdat het medisch beroepsgeheim tot het maximale beschermd moet worden. In de Eerste Kamer sprak senator Jopie Nooren (PvdA) mede namens 50PLUS.

Fraudebestrijding kan bijdragen aan het beschikbaar houden van betaalbare, kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Het streven van de regering om met dit wetsvoorstel fraudebestrijding steviger te verankeren en nadere eisen te stellen aan alle betrokkenen, steunen de fracties van de PvdA en 50PLUS van harte.

Maar het voorstel om het inzagerecht in handen te leggen van de medisch adviseurs van zorgverzekeraars roept veel vragen op. Dat geldt ook voor het moment waarop verzekerden horen dat medische persoonsgegevens zijn ingezien in het kader van fraudebestrijding.

PvdA-Senator Nooren mede namens 50PLUS: “We begrepen in de aanloop naar dit debat dat de minister voornemens is via een novelle een aantal zaken in het wetsvoorstel aan te scherpen. We horen graag van de minister welke wijzigingen hij in het wetsvoorstel wil aanbrengen en of hij bereid is de punten die we aandragen daarin mee te nemen. We zien uit naar de antwoorden van de minister.”

Uiteindelijk besloot de minister zich te beraden over het wetsvoorstel.

Klik HIER om de volledige tekst te lezen die Senator Nooren uitsprak.

Op de foto: Martine Baay (50PLUS), Jopie Nooren (PvdA) en Ruard Ganzevoort (GL) in een overleg. (Foto Site Eerste Kamer)