50PLUS sluit zich aan bij het initiatiefvoorstel voor een Klimaatwet en is daarmee de achtste partij die de wet ondertekent. De Klimaatwet is op 20 december door de Tweede Kamer aangenomen.

Natuur - Foto: Marc Kleen (Unsplash)

De Klimaatwet is oorspronkelijk een initiatief van Jesse Klaver en Diederik Samsom en werd eerder dit jaar ingediend door een brede coalitie van GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA. Vanaf nu is 50PLUS daar dus bij. De partijen die de wet indienen vertegenwoordigen samen 117 van de 150 Kamerzetels.

Zorgen over de wereld

Kamerlid Simon Geleijnse vroeg onlangs in zijn maidenspeech waarom de zeven initiatiefnemers 50PLUS niet hadden gevraagd mee te doen. De initiatiefnemers nodigden  50PLUS daarop deze week alsnog uit. “Ouderen willen de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. Voor henzelf, voor kinderen en kleinkinderen. Men ziet hoe het klimaat de afgelopen decennia veranderd is en maakt zich zorgen over de wereld waarin nieuwe generaties opgroeien. 50PLUS steunt deze initiatiefwet: jong en oud, samen op weg naar een schonere en veiligere wereld”, aldus Geleijnse.

Broeikasgassen reduceren

In de Klimaatwet wordt vastgelegd hoe Nederland invulling gaat geven aan de Overeenkomst van Parijs (2015). Het voorstel bevat de doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990 en voor 2050 met tenminste 95 procent ten opzichte van 1990.

Doelen realiseren

Het initiatiefvoorstel gaat nadrukkelijk níet over de uiteindelijke bekostiging van alle maatregelen die nodig zijn om de Klimaatwet te realiseren, maar uitsluitend over de doelen. De ‘inkleuring’ van de doelen en de financiële uitwerking is aan dit en aan toekomstige kabinetten. 50PLUS zal dat proces nauwgezet volgen en er scherp op toe blijven zien dat de kosten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld.

Lees ook: Samen op weg naar schonere wereld

© 19 december 2018