50PLUS vindt dat – in verband met de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud – éérst de minimuminkomens extra moeten worden verhoogd voordat de nationale staatsschuld verder kan worden afbetaald. “Want het minimumloon – en daarmee ook de AOW en de bijstand – niet verhogen is onverkoopbaar!”, stelt Kamerlid Martin van Rooijen.

Munten - Foto: Ibrahim Rifath (Unsplash)

Meer geld over in je portemonnee? In 2018 viel dat zwaar tegen. In 2017 ook. En van de beloofde koopkrachtverbetering voor 2019 dreigt weinig of niets over te blijven. “Want de voortekenen zijn weer matig tot slecht”, constateerde Kamerlid Martin van Rooijen in het debat met minister Hoekstra. “De Nederlandse economie – de tijgereconomie van Europa – laat weer teleurstellende loonontwikkeling zien.” Volgens de laatste cijfers kunnen Nederlanders in januari op hun loonstrookjes zien dat ze netto een magere 1 tot 2,5 procent meer overhouden. Maar de voortekenen voor 2019 zijn heel somber: “De forse stijging van de energierekening belooft weinig goeds, naast de verhoging van het lage btw-tarief. En dan weten we nog niet eens wat er aan de klimaattafel allemaal wordt bekokstoofd.”

Bijna geen steun

Onlangs diende 50PLUS een keurig gedekt amendement in om het wettelijk minimumloon – en daarmee ook de AOW en de bijstand – met 3 procent extra te verhogen, bovenop de normale indexatie. “Dat is keihard nodig!”, zei Martin van Rooijen en hij constateerde tot zijn spijt dat voor die extra verhoging bijna geen steun was.

Minimumloon fors verhogen

De partijen die tégen de 3 procent extra verhoging stemden – VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren – worden nu ingehaald door de werkelijkheid. Want het minimumloon is of wordt fors verhoogd in Italië, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “Allemaal landen die het minimumloon fors verhogen terwijl ze nog een enorm begrotingstekort hebben”, zei Martin van Rooijen. “Nederland kan een verhoging van het minimumloon gemakkelijk betalen uit een overschot, maar we doen het niet. Dat is onverkoopbaar!”

Stijgende kosten 

50PLUS vindt dat – in verband met de stijgende kosten van levensonderhoud – éérst de minimuminkomens moeten worden verhoogd voordat tot verdere afbetaling van de nationale staatsschuld kan worden overgegaan. Daarover diende Martin van Rooijen een motie in. •Lees de inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen tijdens het debat over de Najaarsnota met minister Hoekstra van Financiën:

“We hebben geen debat met de premier over de Eurotop maar ik wil wel iets zeggen over zijn vaas. Vrij naar Rutte: de kruik gaat zo lang te water tot hij barst.

Dit laatste debat van het jaar 2018 eindigt waar we begonnen. Met bloeiende overheidsfinanciën. Ik prijs mij gelukkig met het feit dat ik niet in het land van de zachte heelmeesters woon. Maar ik prijs mij veel minder gelukkig met kille, technocratische en visieloze kabinetten waar wij het mee moeten doen. Alles wat niet in het regeerakkoord, staat bestaat niet. En zo staat dit beleidsarm kabinet stil: kijk naar de armzalige wetgevende productie.

Ik begin met de Eurotop van afgelopen vrijdag in de marge van de EU top. De Kamer heeft gisteren besloten het belangrijkste politieke gevecht in de EU van 2018 met een voor ons land dubieuze afloop voor gesloten te verklaren. De 50PLUS-fractie blijft het op de politieke agenda houden. Een aparte Eurozonebegroting wordt het Paard van Troje onder het mom van ‘the instrument’. Mijn fractie is en blijft tegen de Eurozonebegroting die zo niet genoemd mag worden.

Er zijn afspraken gemaakt met verstrekkende gevolgen voor Nederland. Weet de minister nog dat het ESM tijdelijk zou zijn? In het verslag van de Europese Raad staat over de Eurotop: ‘Voor stabilisatie, al dan niet op basis van het bestaande Commissievoorstel. Zo kan invulling worden gegeven aan de koppeling tussen de EU-begroting en hervormingen in nationale economieën’.

President Macron heeft gewoon erkend dat deze begroting nog bescheiden is, maar hij noemde het wel een symbolische doorbraak: deze begroting kan door de jaren heen verder worden uitgebouwd. Kan de minister uitleggen waarmee wij precies wél akkoord zijn gegaan en waarmee niet?

De koopkrachtontwikkeling in 2018 viel tegen, evenals die van 2017. De vraag is nu, wat er overblijft van de koopkrachtverbetering voor 2019? En de voortekenen zijn weer matig tot slecht. De tijgereconomie van Europa laat weer teleurstellende loonontwikkeling zien, terwijl burgers in veel zwakkere landen mogen bogen op een gemiddeld hogere koopkracht en/of een aanzienlijk snellere loonontwikkeling.  

De forse stijging van de energierekening belooft weinig goeds, naast de  verhoging van het lage btw-tarief. En dan weten we nog niet eens wat er aan de klimaattafel allemaal wordt bekokstoofd.

Het vertrouwen van de burgers in de politiek wordt op de proef gesteld. In ons land leidt dit nog niet tot acties. Alhoewel: het groeiende verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd moet niet onderschat worden. 50PLUS was aanwezig bij de aftrap van de acties van de vakbonden op de Maasvlakte. Wij hebben met eigen ogen gezien dat mensen het niet meer pikken. Hier broeit iets. Dat wordt nog versterkt door de dreigende kortingen op de pensioenen in 2019 en 2020 voor 5 tot 10 miljoen deelnemers.

Op 21 januari organiseert 50PLUS met steun van onze collega’s van GroenLinks, SP en PvdA een rondetafelconferentie over de vraag of de risicovrije rente ook geldt bij zachtere aanspraken. 50PLUS komt ook met een nieuw initiatiefvoorstel om de termijn van 5 jaar te verlengen waardoor de dreiging van kortingen wordt afgewend. En de tweede termijn van de initiatiefwet om de rekenrente tijdelijk te verhogen zal spoedig na het kerstreces plaatsvinden.

Gelukkig is er ook goed nieuws. De fractie van 50PLUS is verheugd met het Sociale Huurakkoord van Aedes en de Woonbond. Collega Henk Krol zal een initiatiefnota indienen die erbij aanhaakt en waarmee de verduurzaming geïntensiveerd wordt. Wij stellen voor dat de verhuurderheffing wordt  verminderd, ten gunste van investeringen in duurzame woningen. De woningbouwcorporaties op hun beurt verdubbelen het bedrag op basis van bindende afspraken. Met zo’n verdubbeling veroorzaken we een vliegwieleffect richting meer duurzame woningen, meer tevreden huurders en indrukwekkende klimaatprestaties. 

Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft 50PLUS nog een keurig gedekt amendement ingediend om het wettelijk minimumloon, en daarmee ook de AOW en de bijstand, met 3 procent extra te verhogen, bovenop de normale indexatie. Het is keihard nodig! Maar er was bijna geen steun.

Toch wordt de Kamer nu ingehaald door de werkelijkheid. Want het minimumloon is eerst fors verhoogd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat is vervolgens overgewaaid naar Italië, Spanje en na de protesten van de gele hesjes, gebeurt het nu ook in Frankrijk zelfs met 10 procent.

De overeenkomst tussen de landen die ik net opnoem is dat ze allemaal het minimumloon fors verhogen, terwijl ze nog een enorm begrotingstekort hebben. Nederland kan een verhoging van het minimumloon gemakkelijk betalen uit een overschot, maar we doen het niet. Het is onverkoopbaar!

Vandaag dienen wij hetzelfde voorstel in maar nu via een motie. Wij zijn namelijk van mening dat ‘eerst de minimuminkomens dienen te worden verhoogd in verband met de stijgende kosten van levensonderhoud, alvorens tot verdere afbetaling van de nationale staatsschuld kan worden overgegaan’.”

© 19 december 2018