Ouderen blijven – vrijwillig of gedwongen door de omstandigheden – steeds langer in hun eigen huis wonen. Een goede, toekomstbestendige ouderenzorg is daarom van levensbelang.  

Ouder echtpaar - Foto: Elien Dumon (Unsplash)

Ouderenzorg moet toekomstbestendig zijn, stelt de initiatiefnota ‘Lachend tachtig’, ingediend door Corinne Ellemeet. Het Kamerlid van GroenLinks constateert dat de juiste voorwaarden om fijn thuis te kunnen blijven wonen níet zijn toegenomen, terwijl ouderen wel zo lang mogelijk de regie over hun leven willen houden. Bovendien is het aantal tehuizen fors afgenomen en dientengevolge ook het aantal ouderen dat daar woont. Dat wringt vaak. 50PLUS heeft dat geluid ook keer op keer laten horen.

Verantwoord

De gevolgen van het – vrijwillig of gedwongen door de omstandigheden – langer thuis wonen van ouderen zijn helaas niet zelden negatief. Actualiteitenrubriek EénVandaag besteedde daar onlangs nog uitgebreid aandacht aan. Meer dan de helft van de ondervraagde mantelzorgers maakt zich vaak zorgen of het nog wel verantwoord is om hun dementerende vader of moeder alleen thuis te laten, bleek uit de reportage.

Meer woonvormen

“Alzheimer Nederland dringt bij de overheid aan op beter gecoördineerde zorg voor dementerenden en gespecialiseerde huisvesting voor als het echt niet meer thuis kan”, vertelt Kamerlid Simon Geleijnse, die zorg in zijn portefeuille heeft. “Er moeten meer complexe woonvormen komen voor mensen voor wie het niet meer thuis lukt veilig te leven. 50PLUS wil graag dat er in alle regio’s van Nederland voldoende respijtzorg voor ouderen met dementie beschikbaar is.” Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft en de taken beter kan volhouden.

Leeftijd nooit allesbepalend

50PLUS vindt het een goed idee om artsen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg eerder in te schakelen dan nu gebeurt. “We vinden bovendien dat iedereen behandeld moet kunnen worden, ongeacht de leeftijd”, stelt Simon Geleijnse. “Het is belangrijk om te kijken naar de héle situatie en niet uitsluitend naar de leeftijd van een patiënt. Er is steeds meer discussie over passende zorg, overbehandeling of het tijdig stoppen van een behandeling. En in die context is ook ‘het besparen van zorgkosten’ regelmatig onderwerp van gesprek. 50PLUS vindt dat leeftijd alleen nooit het allesbepalende of beslissende criterium mag worden bij het aanbieden of stoppen van een onderzoek of behandeling.”

Technologie inzetten

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins stelt 90 miljoen euro beschikbaar om het gebruik van technologie die professionals en mantelzorgers helpt bij hun taken te stimuleren. Die technologie moet bijdragen aan betere ondersteuning en zorg voor ouderen die thuis wonen. “50PLUS heeft aan de regering gevraagd méér onderzoek te doen naar de knelpunten bij het gebruik van technologie thuis”, vertelt Kamerlid Geleijnse. “Onze wens is dat deze technologie ook daadwerkelijk ingezet gaat worden en dat het niet alleen bij goede voornemens blijft!”

© 20 december 2018