Het gepresenteerde KlimaatAKKOORD kan in de huidige vorm NIET op de steun van 50PLUS rekenen. De geschetste plannen zijn voor de burger veel te duur en komen veel te snel. “Eerst maar eens flink de zware industrie aanpakken, in plaats van de auto van gewone mensen afpakken”, zegt Kamerlid Simon Geleijnse.

Klimaatwet klimaatakkoord tekst 2018

“We wachten op de doorrekening van de plannen, maar het lijkt duidelijk dat burgers en met name ouderen zwaar worden getroffen. Kijk alleen al naar de fors hogere energienota’s volgend jaar. Als die trend zich doorzet is het straks voor velen onbetaalbaar. En we kunnen ons niet allemaal een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp veroorloven”, vervolgt Simon Geleijnse.

“Warmte en warm water mogen geen luxe producten worden, waardoor mensen met een smalle beurs straks thuis in de kou zitten omdat ze de energiekosten niet meer kunnen betalen”.

50PLUS stelde al eerder schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken over de gestegen energieprijzen. 50PLUS wil de kosten van de klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht verdelen en tevens een goede verdeling van de kosten tussen bedrijven en burgers.

Laat duidelijk zijn: 50PLUS steunt de KlimaatWET wel en is zelfs mede-indiener van deze wet. “We moeten immers ook rekening houden met de toekomstige generaties. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie we deze wereld doorgeven. Verder heeft iedereen behoefte aan schone lucht, ook dichtbij. Denk maar aan de slechte luchtkwaliteit in vele regio’s in ons land. Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland lopen uiteen van 6.000 tot 12.000 per jaar”, aldus Simon Geleijnse.

Door zelf het goede voorbeeld te geven kunnen we ook andere landen aanspreken, het is immers een wereldwijd probleem.  Met de Nederlandse kennis en hoogwaardige technologie kunnen we er zelfs aan verdienen, zodat de burger er financieel niet voor hoeft op te draaien. Nederland is een land van innovatie.

Tot slot is het voor 50PLUS ook van belang dat we op termijn voor onze energie niet meer afhankelijk zijn van Rusland, China, Saudie-Arabië en andere oliestaten.

“Alle maatregelen die nodig zijn om het einddoel* van de Klimaatwet in 2050 te halen moeten op een beheerste wijze worden ingevoerd. Niet te snel, daarbij moeten we rekening houden met jong en oud. Het moet voor een ieder betaalbaar blijven. Nogmaals warmte en warm water mogen geen luxe producten worden, maar moeten wat 50PLUS betreft een basisrecht zijn van iedere Nederlander”, aldus Simon Geleijnse, Kamerlid van 50PLUS.

Lees ook: Burgers moeten zoveel mogelijk ontzien worden!