De zorg in kleine, particuliere woonvormen voor ouderen is niet altijd goed geregeld. Kamerlid Simon Geleijnse stelde er vragen over aan minister Hugo de Jonge.

Pil in hand - Foto: Rawpixel (Unsplash)

Zorg in kleine woonvormen voor ouderen is niet altijd even goed geregeld. Tot die conclusie komt Verenso, de vereniging van specialisten Ouderengeneeskunde. Er komen steeds meer kleine woonvormen in Nederland, woningen waarin een kleine groep meer hulpbehoevende ouderen onder begeleiding samenwoont. Soms zijn deze woongroepen onderdeel van een grotere zorginstelling, maar steeds vaker zijn ze een particulier initiatief.

Te weinig kennis

Verenso concludeerde in een onderzoek dat het personeel van zulke kleine woonvormen te weinig kennis heeft over de medische problemen van ouderen. Daardoor worden sommige gezondheidsproblemen niet of te laat opgemerkt en de specialist Ouderengeneeskunde te laat of niet ingeschakeld. Bovendien zijn er niet altijd genoeg activiteiten of goede hulpmiddelen voor de bewoners beschikbaar, stelde Verenso vast, zeker als de ziekte voortschrijdt of beperkingen toenemen. “In het algemeen kan gezegd worden dat specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in op zichzelf staande particuliere woonvormen meer knelpunten melden dan de specialisten die werkzaam zijn in een kleinschalige woonvorm die is opgezet vanuit een grotere, bestaande zorgorganisatie”, aldus Verenso.

Te laat ingezet

Tweede Kamerlid Simon Geleijnse stelde vragen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de tekortschietende zorg in kleine woonvormen. Geleijnse wil van de bewindsman weten hoe hij oordeelt over de conclusie van Verenso dat personeel dat werkzaam is bij nieuwe zorgaanbieders vaak te weinig kennis heeft van medische problemen van ouderen. En wat de minister vindt van de conclusie dat specialisten Ouderengeneeskunde bij nieuwe zorgaanbieders vaak te laat worden ingezet.

Aanmelden

“Niet alle nieuwe zorgaanbieders melden zich aan op de website van het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, stelt de Inspectie Gezondheidszorg vast. Deze zorgaanbieders worden vervolgens dan niet getoetst. De kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen zijn vaak niet bekend. Ook bij wie wel ingeschreven staat en getoetst is, blijkt de zorg lang altijd goed geregeld te zijn. Ik wil graag weten wat minister De Jonge daarvan vindt”, zegt Simon Geleijnse.

Duidelijke afspraken

De brancheverenging van kleine wooninitiatieven Spot stelt dat het van groot belang is dat de medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen goed geregeld is en dat deze instellingen duidelijke afspraken maken met huisartsen en andere zorgverleners. “Daar kan ik me helemaal in vinden en ik ben benieuwd of de minister het ook met de stellingname van Spot eens is”, aldus het Tweede Kamerlid van 50PLUS.

© 3 januari 2019