Cash betalen is ieders goed recht. Mijd winkels en zaken die contant afrekenen zonder pardon in de ban hebben gedaan!

Pin only - Foto: Adri van Esch

Minder dan vier op de tien betalingen worden nog contant gedaan. Niet alleen De Nederlandsche Bank is bezorgd over het snel dalende gebruik van contant geld, wij ook. Een deel van de ouderen heeft moeite met pinnen, visueel gehandicapten en laaggeletterden vaak evenzeer, om nog maar niet te spreken over de gevaren van storingen in het kwetsbare pinsysteem en de opmars van hackers. 

Daarom: met contant geld kunnen betalen moet altijd mogelijk blijven! Zo simpel is dat. Want ongebreidelde digitalisering kan ertoe leiden dat kwetsbare consumenten achterblijven en mogelijk zelfs helemaal worden uitgesloten van het betalingsverkeer. Dan wordt voor hen ook de actieve deelname aan onze samenleving geblokkeerd.

We moeten er met z’n allen voor waken dat we plots maar ongemerkt niet meer terug kunnen op de ingeslagen weg cash steeds onbelangrijker te maken. En dat moment naderen we, dus oplettendheid is geboden. 50PLUS heeft dat risico al diverse malen ter sprake gebracht in de Tweede Kamer en ook een debat aangevraagd – die aanvraag werd Kamerbreed gesteund en het debat gaat op korte termijn plaatsvinden – over het gebruik van cashgeld in de hele Nederlandse samenleving. Waarbij dan vooral ook de rol van de gemeenten zal moeten worden besproken.

Als je – om wat voor reden dan ook – met contant geld wilt betalen, is dat in Nederland je goed recht. Geld is een wettelijk betaalmiddel. Kun je in een winkel niet contant afrekenen, dan stap je naar de concurrent. Maar bij gemeentelijke diensten is uitwijken niet mogelijk. Daarom móeten gemeenten cash accepteren. Zonder uitzondering. En wat ons betreft legt het parlement dat verplicht op. Een motie van 50PLUS daarover is in de Tweede Kamer aangenomen (zie onder).

Een opvallende tegenstelling is dat de voortschrijdende digitalisering er enerzijds voor heeft gezorgd dat er steeds minder contant wordt betaald, en anderzijds dat juist door die digitalisering ondernemers zich positief kunnen onderscheiden. Want één van de voordelen van niet online shoppen maar kopen bij de winkel in stad of dorp, is dat je daar contant kunt betalen. Waarom zou een ondernemer zijn klanten dit voordeel willen ontnemen? Waarom zou een winkelier zich willen neerleggen bij de beperkte betalingswijze die zijn internetconcurrent heeft? Een slimme zakenman kijkt wel uit.

Dat winkeliers, horeca-uitbaters en gemeenten stimuleren dat er cashloos wordt betaald, kunnen we begrijpen. Het is voor hen veiliger, goedkoper en eenvoudiger. Maar dat er ondernemers zijn die contant betalen zonder pardon verbieden, dat kan er bij ons niet in.

Wij stellen voor: mijd zaken die geen rekening houden met niet alleen veel ouderen, maar ook met visueel gehandicapten en laaggeletterden. Want we mogen zelf cashloos betalen wel superhandig vinden, we mogen zelf wellicht vinden dat we geen cash nodig hebben, maar we kennen ook allemaal mensen voor wie dat níet opgaat. We moeten daarom niet alleen gewapend blijven tegen de kwetsbaarheid van digitale systemen, maar ook solidair zijn met consumenten voor wie de ontwikkelingen te snel gaan. Cash afrekenen moet overal mogelijk zijn. Contant kunnen betalen moet een recht blijven!

Henk Krol
Fractievoorzitter 50PLUS

Martin van Rooijen
Woordvoerder Financiën

Motie Cash geld gemeenten

50PLUS diende samen met het CDA een motie in die moet regelen dat in élk gemeentehuis in Nederland met contant geld afgerekend kan worden. Die motie is op 22 januari 2019 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen!

 

Pinnen of cash: de rol van contant geld

© Januari 2019 – Foto: Adri van Esch