Groningen - Beeld: Pixabay c.c.50PLUS wil dat gedupeerden van de gaswinning in Groningen een voorschot krijgen van een substantieel deel van hun schade. Zo worden grote financiële problemen voorkomen en kunnen de gedupeerden meteen aan de slag. “Zij hebben gewoon geld nodig”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tegen minister Wiebes. “Geen woorden maar daden! Kom met een voorstel voor een voorschot!”

50PLUS schaart zich goeddeels achter de brandbrief van de provincie, meerdere gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Minister Wiebes heeft al eerder toegezegd middelen en capaciteit beschikbaar te stellen, maar de operatie komt niet van de grond. “Wat is toch het probleem?”, vroeg Kamerlid Martin van Rooijen aan de bewindsman. “Waarom gebeurt er zo weinig? De middelen zijn niet het probleem, zo schemert al door. Dan is het dus de capaciteit. Maar wat is daar het probleem? Schakel een leger aan mensen in! Trek alle registers open!”

Martin van Rooijen is doorgaans niet de woordvoerder op dit belangrijke onderwerp, maar aangezien zijn collega-Kamerlid die dit thema in zijn portefeuille heeft ziek is, nam Martin het stokje even van hem over.

‘Een voorschot van tweederde van de schadeschatting

Martin constateerde dat schade en versterking nu langs twee sporen worden behandeld. “Dat leidt er toe dat mensen verstrikt raken in meerdere schadeprocedures, omdat deze niet gecombineerd worden. Dat maakt de zaak nodeloos ingewikkeld.” Het Kamerlid van 50PLUS deed minister Wiebes het voorstel aan de hand om te gaan werken met voorschotten van een bepaalde hoogte. “Is de minister bereid een systeem van voorschotten in te voeren? Bijvoorbeeld een voorschot van tweederde van de schadeschatting met een controle achteraf. Dan kunnen de mensen zelf aan de slag!

‘Ze hebben gewoon geld nodig!’

Mocht Wiebes over een voorschot zeggen ‘dat kan zomaar niet’, dan zegt Martin van Rooijen hem het volgende: “Toen de Kamer vond dat het uitzichtloze PGB moest stoppen is halsoverkop een voorschot-PGB-systeem ingevoerd dat twee jaar heeft bestaan. En ik wijs de minister ook op de zorg- en huurtoeslag waarbij de toeslagen worden uitgekeerd met een verrekening achteraf. Zelf heb ik ervaren hoe goed een voorschot werkt toen ik onlangs stormschade had: de verzekering gaf me een voorschot en ik kon aan het werk! Met een substantieel voorschot op het schadebedrag helpen we mensen snel en goed, want zij hebben vaak een groot financieel probleem. Zij hebben gewoon geld nodig!”

‘Maak een eind aan van het kastje naar de muur’

“Provincie, gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging hebben een punt als zij zeggen dat in het hele gasdossier de regels en normen gedurende het spel veranderen", zei Martin van Rooijen. “Keer op keer. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, verkeren in onzekerheid en worden gewantrouwd. Daar moet een eind aan komen!”

“De minister heeft aangegeven dat de schade ruimhartig en snel vergoed zal worden, en dat de schade zal worden hersteld. Geen woorden maar daden! Kom met een voorstel voor een voorschot!”

© 16 januari 2019