Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen, ouderen met AOW en een klein pensioen en mensen met een migratieachtergrond worden door dit kabinet in de steek gelaten. “De afbraak van de verzorgingsstaat moet stoppen!”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk.

Uit het rapport ‘De Sociale Staat van Nederland 2018’ blijkt dat er hardnekkige verschillen zijn tussen groepen in de Nederlandse samenleving. Die verschillen ondermijnen het vertrouwen van mensen en kunnen de samenleving op termijn splijten. Veel gepensioneerden met AOW, een klein pensioen en koopkrachtverlies door uitblijven van pensioen-indexatie zullen zich weinig herkennen in het gemiddeld positieve beeld in het rapport.

“Ouderen voelen zich verraden door drie opeenvolgende kabinetten Rutte. En dat voelen zij iedere dag in de portemonnee!”, zei Corrie van Brenk. “Het is opmerkelijk dat de ‘Sociale Staat van Nederland’ zo weinig zegt over de benarde positie van veel ouderen. De reactie van het kabinet op het rapport maakt ook weinig woorden vuil aan de fors opgelopen koopkracht- en indexatieachterstand van veel gepensioneerden, de opnieuw dreigende pensioenkortingen – voor werkenden én gepensioneerden – en stelt daar nagenoeg niets tegenover. Waar blijven de daden van dit kabinet?”

Verlammende stapeling van problemen

50PLUS vraagt aandacht voor méér volwaardig en goed betaald werk, herziening van het sociaal minimum, en gerichte maatregelen voor de circa 30 procent van de Nederlandse bevolking die – met of zonder werk – nauwelijks deelt in de toegenomen welvaart.

“15 procent van de bevolking heeft te maken met een verlammende stapeling van problemen rond werkloosheid, inkomen, gezondheid en sociaal isolement”, zei Corrie van Brenk tegen minister Koolmees (D66). “Steeds meer mensen krijgen te maken met onzeker werk, waardoor honderdduizenden ‘werkende armen’ al bijna éénderde van de bevolking vormen. Hoe zorgt het kabinet dat zíj niet door de bodem zakken?”

Sterker sociaal gezicht

Het kabinet Rutte III wil mensen vooral ‘kansen’ geven op ontwikkeling, onderwijs, en goed werk. Dat is belangrijk. Maar daarnaast moet er een goed sociaal vangnet blijven voor mensen die niet mee kunnen komen. De afbraak van de verzorgingsstaat moet stoppen!

“Er zijn grenzen aan het terugwerpen van mensen op zelfredzaamheid, of het nu gaat om werk of om zorg. 50PLUS vindt het hoog tijd dat dit kabinet het ‘bieden van kansen’ aan mensen, en het beroep op eigen verantwoordelijkheid – hoe nodig ook –  gaat verbinden met een sterker sociaal gezicht, en méér oog voor hen die gewoon niet kunnen mee kunnen komen. Alléén dan zal de Nederlandse samenleving echt sterker, hechter en evenwichtiger kunnen worden”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk.


De complete inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat ‘De Sociale Staat van Nederland 2018’ met minister Koolmees van SZW:

“‘De Sociale Staat van Nederland’ bevat naast goed nieuws een keiharde waarschuwing aan dit kabinet. Er zijn hardnekkige verschillen tussen groepen die de samenleving kunnen splijten en vertrouwen ondermijnen. Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen, ouderen met AOW en een klein pensioen en mensen met een migratieachtergrond worden door dit kabinet in de steek gelaten.

Afgelopen vrijdag sprak ik in Veldhoven bij de Senioren Expo met ouderen. Zij voelen zich verraden door drie opeenvolgende Kabinetten Rutte. En dat voelen zij  iedere dag in de portemonnee!

Het is opmerkelijk dat de Sociale staat van Nederland zo weinig zegt over de benarde positie van veel ouderen. De reactie van het kabinet op het rapport maakt ook weinig woorden vuil aan de fors opgelopen koopkracht- en indexatieachterstand van veel gepensioneerden, de opnieuw dreigende pensioenkortingen – voor werkenden én gepensioneerden – en stelt daar nagenoeg niets tegenover. Voorzitter, waar blijven de daden van dit kabinet?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal volgens 50PLUS de kans op volwaardig en goed betaald werk – bestaanszekerheid voor mensen - niet genoeg vergroten. Flexverslaving, concurrentie op arbeidskosten worden niet consequent doorbroken.  Wij vinden: richt beleid ook meer op de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond en ouderen! Graag de visie van de minister! 

Wat 50PLUS echt mist in de benadering van het kabinet is fundamentele aandacht voor de vraag of inkomensvoorzieningen voor sociale minima nog wel voldoen om mensen volwaardig te laten functioneren, en buiten schulden te houden. 

15 procent van de bevolking heeft te maken met een verlammende stapeling van problemen rond werkloosheid, inkomen, gezondheid en sociaal isolement. Steeds meer mensen krijgen te maken met onzeker werk, waardoor honderdduizenden ‘werkende armen’ al bijna éénderde van de bevolking vormen. Hoe zorgt het kabinet dat zíj niet door de bodem zakken? Een deel hiervan is zzp’ er. Zij kunnen zich géén arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen veroorloven, laat staan sparen. Wat mag dit deel van onze bevolking van deze regering verwachten? 

Waarom niet méér directe steun voor de ‘werkende armen’ in plaats van het subsidiëren van ondernemers met het Lage Inkomensvoordeel (LIV)?

Zorgen heeft 50PLUS over de minimale arbeidsbescherming voor werkenden. De payrol, oproep, ‘0 uren’, contracting of hoe al deze doorgeslagen flexibiliteit ook heet, werknemers trekken hierbij aan het kortste eind. De ene constructie is nog goedkoper dan de andere omdat géén pensioen of cao loon betaald hoeft te worden.  Wat is het antwoord van dit kabinet? Wij putten enige hoop uit het feit dat de Commissie regulering Werk gaat kijken naar de suggestie van de Raad van State, om te komen tot één uniforme regeling voor alle werkenden, waarvoor de wetgever een harde ondergrens van bescherming definieert.

Samenvattend, en in de kern: er zijn grenzen aan het terugwerpen van mensen op zelfredzaamheid, of het nu gaat om werk of om zorg. 50PLUS vindt het hoog tijd dat dit kabinet het ‘bieden van kansen’ aan mensen, en het beroep op eigen verantwoordelijkheid – hoe nodig ook –  gaat verbinden met een sterker sociaal gezicht, en méér oog voor hen die gewoon niet kunnen mee kunnen komen. Alléén dan zal de Nederlandse samenleving echt sterker, hechter en evenwichtiger kunnen worden.”

© 23 januari 2019