50PLUS erkent zonder meer het essentiële belang van een uniforme integriteitsnorm voor alle Kamerleden. De Eerste Kamerfractie zal,  indien daartoe de noodzaak bestaat, haar steun verlenen aan een nadere uitwerking daarvan in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Dit bracht 50PLUS-Senator Martine Baay naar voren in een debat over het begrip integriteit met betrekking tot de eigen regels in het Reglement van Orde en de reeds bestaande integriteitscodes van de fracties.

Baay gaf ook aan dat haar fractie er voorstander van is dat de Eerste Kamer zelf op regelmatige wijze een evaluatie doet naar de effectiviteit en de naleving van deze aanvullende regels.

De 50PLUS-Senator stelde in haar debatbijdrage dat het begrip integriteit veelomvattend en daardoor ook enigszins een vaag begrip is. “Vraag aan een willekeurig persoon of die integer is en of die integriteit belangrijk vindt en het antwoord zal meestal bevestigend luiden”, gaf ze als voorbeeld aan.

Centraal in het debat stonden nog openstaande aanbevelingen van een commissie van de Raad van Europa.  Die aanbevelingen zijn: expliciete richtlijnen over de omgang tussen Eerste Kamerleden en lobbyisten; passende maatregelen om het toezicht en handhaving van gedragsregels van Kamerleden te borgen; het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon en/of in combinatie met een toezichthouder.

50PLUS onderschrijft de meerwaarde en het belang van heldere integriteitsrichtlijnen en heeft daarom vorig jaar voor haar Eerste Kamerfractie een specifiek integriteitsprotocol opgesteld.

Lees HIER de volledige bijdrage van Martine Baay in het debat in de Senaat.

© 29 januari 2019