Gaat 96 procent van alle Nederlanders er écht op vooruit in 2019? Onderzoeker Rutger van den Noort ging op bezoek bij het Nibud en concludeert dat de helft van Nederland er op achteruit gaat. 50PLUS stelde er Kamervragen over. Want dit jaar móet Rutte de verwachtingen waarmaken!

Koopkrachtcollage

Na een bezoek aan en een gesprek met het Nibud constateert onderzoeker Rutger van den Noort dat de berekeningsmethode van de koopkracht door het Nibud drie tekortkomingen heeft

1) De cijfers aan de inkomstenkant gaan uit van een optimistische en directe inkomensstijging van 2,9 procent over 2019.
2) Aan de uitgavenkant worden de feitelijke uitgaven waar burgers op dit moment mee geconfronteerd worden onderschat.
3) Het model is niet representatief voor de totale Nederlandse bevolking.

Van den Noort kwam tot de conclusie dat de helft van alle Nederlanders er in 2019 op achteruit gaat! De Kamerleden Corrie van Brenk en Martin van Rooijen stelden er schriftelijke vragen over aan minister Koolmees. Ze vroegen hem of hij het oordeel van de onderzoeker deelt.

Abstracte berekeningen

50PLUS vindt dat van het Nibud mag worden verwacht dat zij de abstracte koopkrachtberekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) concretiseren tot werkelijke en begrijpelijke inkomensgevolgen voor (standaard)huishoudens. Volgens Van Rooijen en Van Brenk gaan alle bekende grote koopkrachtrapporten er vanuit dat een schoonmaker en een directeur hetzelfde uitgavenpatroon hebben. “Immers, noch het CPB, noch het Nibud hanteren afwijkende prijsstijgingen voor verschillende inkomensgroepen”, stellen de Kamerleden. Ze willen van minister Koolmees weten of ook hij het teleurstellend vindt dat het Nibud het ‘one size fits none’-inflatiecijfer van het CPB overneemt. “Moet de verfijning dan niet van een overheidsinstantie komen?”, vragen de 50PLUS-parlementariërs aan de bewindsman.

Lees hier de vragen van Kamerleden Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over de koopkrachtcijfers van het Nibud

© 1 februari 2019